Многу продуктивен летен камп (РЕАКТ) во Црна Гора

Балканскиот форум учествуваше на многу важен регионален настан како дел од проектот што Алфа Центарот од Црна Гора го имплементираше во Косово преку Балканскиот форум и други невладини организации од Босна и Херцеговина, Македонија и Србија, со финансиска поддршка од РИКО.

Донатори

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO