Naš odbor
i biografija...

DR. HENRY SMITH


Henry je radio na problemima sukoba i izgradnje mira preko 20 godina.

Trenutačno je ravnatelj savjetništva za sukobe, sigurnost i vlast koje se zove First Call Partners, a prije toga je radio u građanskoj službi Velike Britanije za Jedinicu stabilizacije i DFID. Ranije je proveo 10 godina u Saferworldu, gdje je 5 godina bio izvršni ravnatelj.

Henry je stekao radno iskustvo širom Zapadnog Balkana baveći se problemima poslijeratne izgradnje mira.

Također ima i veliko iskustvo stečeno na Bliskom Istoku, u Africi i Južnoj Aziji. Henryjeva doktorska teza se bavila odnosima izgradnje mira i kontrole malog i lakog naoružanja, a uključivala je i detaljno istraživanje na Zapadnom Balkanu.


EJIRIS SHOSHI


Ejiris Shoshi je glavna operativna službenica u OTTOnomy Foundation, organizaciji sa sjedištem u Tirani koja se bavi obnovom povijesnih spomenika u Albaniji i Zapadnom Balkanu, i njihovim pretvaranjem u samoodržive Centre za umjetnost, kulturu i obrazovanje, kao i u turistička odredišta kulturnog naslijeđa. Tu je Ejiris odgovorna za upravljanje svim aktivnostima koje nude model samoodrživog gospodarskog razvoja za urbanu pretvorbu koja se sučeljava s regionalnim naslijeđem.

Prije nego je pristupila u OTTOnomy, Ejiris je 15 godina stjecala rad i stručnost u NVO gdje je radila na nekoliko projekata financiranih od strane USAID kao što su: IFDC – Međunarodni centar za razvoj gnojiva, AAATA - Asistiranje albanskim agrikulturalnim trgovinskim udrugama, SBCA Project/Chemonics International, Hrana za napredakFood/USDA projekt, ABMC – Centar udruženja i poslovnog menadžmenta, i AFADA- Udruga albanskih trgovaca agrikulturalnih unosa gnojiva. Ove su organizacije bile uključene u razvoj zdravog i održivog agrikulturalnog poslovnog sektora u Albaniji. Ejiris je podržala poslovne članove i njihove udruge aktivnostima razvoja proizvoda, tehnoloških inovacijama, širenja na nova tržišta, izvoza i marketinškog planiranja, kao i moderiranjem obuke i obrazovanja u politici i odvjetništvu temeljeći se na A.C.E – Agendi za odvjetništvo, komunikaciju i obrazovanje.

Trenutačno se Ejiris bavi potporom i savjetovanjem udruga ABMC i AFADA, kao i njihovih poslovnih članova. Kao dodatak, Ejiris savjetuje menadžerski tim “Albanian Paradise” (“Albanski raj”), turističko poduzeće koje promiče albanski turizam, prirodu i povijesno naslijeđe. Tijekom godina je surađivala s raznim EU projektima u Albaniji kao što su GIZ, SIDA, SNV, Swiss Cultural Foundation, itd. Ejiris je također i članica odbora i marketinška ravnateljica novoregistriranog centra pod nazivom “Local Committee Organizers of Tirana Marathon” (“Organizatori lokalnog odbora za tiranski maraton”) čija je misija upotrijebiti sport kako bi se podigla svijest o višim ciljevima i ohrabrilo sudjelovanje javnosti u tim pitanjima.

Pored svoje strasti za dobrotvornim radom, Ejiris njeguje još tri strasti: glazbu, umjetnost i vožnju. Ejiris je završila Srednju umjetničku školu u Tirani kao violončelistica, a od 2005. daje svoj doprinos Udruzi prijatelja glazbe. Godine 2015. se Ejiris priključila timu Rally Albania, a od 2016. je dio Illyria Raida, prve terenske nenatjecateljske utrke koja se prolazi kroz 5 zemalja.

Ejiris je diplomirala Poslovnu administraciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Elbasanu.


HARIS PAŠOVIĆ


Pašović je jedan od vodećih kazališnih redatelja u Jugoistočnoj Europi posljednja tri desetljeća. Njegova je predstava “Buđenje proljeća” Franka Wedekinda u Jugoslavenskom dramskom kazalištu u Beogradu postala kazališna znamenitost u bivšoj Jugoslaviji.

Njegova predstava “Čekajući Godoa” Samuela Becketta bila je posljednja jugoslavenska premijera igrana pred početak raspada Jugoslavije.

Tijekom opsade Sarajeva, Pašović je bio ravnatelj Međunarodnog kazališta i filmskog festivala MES u Sarajevu; režirao je i predstave (Euripideovu “Alcestis; “U zemlji posljednjih stvari” Paula Austera; Nohove “Svilene bubnjeve”) i producirao “Čekajući Godoa”, legendarnu predstavu koju je režirala Susan Sontag.

Nakon rata je režirao veći broj predstava odigranih na Međunarodnom festivalu u Edinburghu; na Avignon festivalu, Festivalu umjetnosti u Singapuru, Festivalu narodnih umjetnosti u Južnoj Africi, Gradu kulture V. Britanije, Festivalu napuljskog kazališta u Italiji, i mnoge druge.

Njegovo je umjetničko djelo “Sarajevska crvena linija” za dvadesetu obljetnicu opsade Sarajeva postalo svjetska vijest. Pašović je ravnatelj sarajevskog Centra Istok-Zapad. Predaje i na sveučilištima Sarajeva (Bosna i Hercegovina), Novog Sada (Srbija) i Bleda (Slovenija). Piše i predstave i eseje i drži govore na konferencijama i događajima. Pašović je više puta nagrađen za svoje predstave.


MARIJANA TOMA


Marijana Toma, povjesničarka iz Beograda, Srbija, stručnjakinja je za tranzicijsku pravdu i bavljenje prošlošću. Između 2012. i 2016. bila je zamjenica izvršnog ravnatelja Humanitarnog centra za pravo. Pridružila se HCP-u 2003. gdje je radila na dokumentiranju ratnih zločina, usmjene povijesti, prisilnih nestanaka i tranzicijskoj pravdi.

Tijekom posljednjih 16 godina bila je uključena u brojne regionalne i međunarodne projekte tranzicijske pravde. Bila je koordinatorica borbene skupine za nacrt mandata za RECOM. Prije toga je radila kao koordinatorica programa za promatranje nekažnjenosti u Srbiji pozivajući na odgovornost za zločine počinjene u državama s nasilnom prošlošću, i za Međunarodnu organizaciju za migracije, misija u Srbiji, baveći se legalnom migracijom.

Također je radila i u Međunarodnom centru za tranzicijsku pravdu u Cape Townu, Južna Afrika, tijekom master studija tranzicijske pravde. Marijana je diplomirala Povijest na Sveučilištu u Beogradu i Političke znanosti na Sveučilištu u Cape Townu. Alumnus je Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, Instituta za pravdu i pomirenje društva programa tranzicijske pravde 2005. u Cape Townu, Udruga za povijesni dijalog i Društva odgovornosti 2016. na Columbia sveučilištu u New Yorku. Marijana piše i predaje o tranzicijskoj pravdi za nekoliko regionalnih i međunarodnih, neslužbenih i službenih obrazovnih programa.


MARIKA THEROS


Marika je visoka suradnica Instituta za učinkovitost države gdje je davala savjete o strateškom dijalogu “Država države”. Ona je i ravnateljica Afganistanskog programa angažiranja kojeg sponzorira Fondacija braće Rockefeller.

Posljednjih je 15 godina dizajnirala brojne procese istraživanja i dijaloga vezanih za ključna pitanja poput sigurnosti, pravde i građenja države u Afganistanu, Zaljevu, Libanonu, Europi i Balkanu.

Prethodno je služila kao službenica istraživanja globalne sigurnosti u Londonskoj ekonomskoj školi gdje je vodila afganistanski program i visoka savjetnica za vlasnika jednog velikog građevinskog projekta u Perzijskom zaljevu pripremajući strategiju o radnoj migraciji i reformi.

Naširoko objavljuje radove o problemima sigurnosti, pravde i izgradnji države, pruža unos u strateške procese uključujući Sastanak stručne skupine za javne institucije UN-a (2017.) i strateški proces vanjske politike EU 2016. 

Završava svoj doktorat u Međunarodnom razvoju Londonske ekonomske škole i ima master diplomu iz Međunarodnih poslova s Columbia sveučilišta. Trenutačno je članica odbora Humanitarnog centra za pravo u Srbiji i članica Balkan Foruma.


RADE RAJKOVCEVSKI


Rade Rajkovcevski je profesor asistent u Odjelu za policijske znanosti i Odjelu za znanosti sigurnosti i privatnu sigurnost na Fakultetu sigurnosti u Skoplju, Sveučilište “St. Kliment Ohridski” – Bitolj.

Prije svoje akademske karijere koju je započeo 2006., njegovo je radno iskustvo bilo vezano za Vojsku Republike Makedonije (2002.-2003.), a ima iskustvo i u polju građanske zaštite i sigurnosti u Sjevernoj Francuskoj (2004.-2005.).

Obranio je svoju master tezu o politici nacionalne sigurnosti i prevenciji sukoba (2010.), a njegova je doktorska disertacija vezana za europsku policijsku suradnju (2013.). On je istraživač i stručnjak u projektima fundiranih od strane EU (FP7, ECHO i Europa za građane) i nekoliko drugih nacionalnih projekata.

Autor je dviju knjiga i preko 30 članaka. Glavna su mu polja istraživanja sljedeća: politika, sigurnosna politika, upravljanje krizom, građanska zaštita i međunarodna sigurnosna suradnja.


Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO