#zgjidhje vlerëson progresin dhe shqyrton planet për të ardhmen

Në takimin virtual të mbajtur më 16 shkurt 2021, anëtarët e #zgjidhje vlerësuan progresin/aktivitetet gjatë periudhës së zgjedhjeve në Kosovë dhe shqyrtuan planet për të ardhmen. Agjenda e takimit:

1. Mësimet e nxjerra: vlerësim i shpejtë i angazhimit të përbashket:

a) komunikimi;

b) aktivitetet;

c) efektet pozitive/ose jo të këtyre aktivitete;

    – vlerësimi ynë;

    – reagimet nga të tjerët.

2. Vazhdimi i #zgjidhje:

a) vazhdimi i aktiviteteve (anketa, debate, analiza të shkurtra, aktivitete tjera):

    – afatet kohore;

    – OJQ/personat përgjegjës (rol udhëheqës, mbështetës).

b) propozime për projekte të mundshme:

    – krijimi i grupit për shkrim të konceptit(eve), propozimit(eve);

    – identifikimi i donatorëve të mundshëm;

    – afatet kohore për shkrim të konceptit/propozimit(eve);

   – afatet kohore për dërgim të konceptit/propozimit(eve) donatorëve të mundshëm.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev
Media literacy as a “vaccine” against “infodemic”

Media literacy as a “vaccine” against “infodemic”

Next
At home: Isolation as a Challenge for all of us

At home: Isolation as a Challenge for all of us

You May Also Like