Tematski Stubovi

RAZVOJ TURIZMA I INFRASTRUKTURE

Balkanski region je široko poznat po svojim impresivnim obalama, gastronomskom nasleđu, kulturološkim tradicijama i poljoprivrednim proizvodima koji vuku stotine hiljada posetilaca svake godine. Ekonomska moć turizma se može proširiti preko regionalnih turističkih inicijativa koje slave kulturno nasleđe i različitost Balkana i jačanje infrastrukture u regionu što povezuje pojedine zemlje. Takve inicijative bi obezbedile finansijsku dobit u ruralnim i urbanim sredinama širom regiona i ojačali bi veze među ljudima.

Da bi se iskoristila ova mogućnost, regionu je potrebno bolje javno obrazovanje o potencijalnim koristima zajedničkog turizma i o inicijativama koje su ekološki, ekonomski i kulturno održive. Poboljšanje regionalne infrastrukture bi takođe stvorilo uslove za bolji regionalni turizam, uključujući i železničkih linija za olakšavanje kretanje turista, regionalnih inicijativa za obrazovanje i obuku, kao i lakše prekogranične migracije za osobe koje traže posao.

The Balkan Forum cilja da postane katalizator za bližu regionalnu saradnju razvoja turizma i infrastrukture koja će pomoći da se stvori viziju za regionalni razvoj turizma i promovisanje zajedničkog kulturnog nasleđa, dok se u međuvremenu slavi različitost regiona.

PRISTUPI REGIONALNOM OBRAZOVANJU

Obrazovanje je temelj ekonomskog razvoja regiona i integracija u evropskoj i svetskoj zajednici. Bliska saradnja sa praktičnim obrazovnim inicijativama može da proizvede koristi koje poboljšavaju život i budućnost svih građana. Iako postoji određeni broj tekućih napora u rešavanju obrazovnih potrebe u regionu, specifični izazovi ostaju, kao što su poteškoće u priznavanju među državnih diploma, nizak nivo saradnje između univerziteta u regionu, kao i nedostatak programa na kojima su se studenti pripremili za današnje najkonkurentnije poslove. Rezultat obrazovne migracije ka zapadnoj Evropi lišava region sa vrednim ljudskim resursima.

The Balkan Forum cilja da pomogne u izgradnju moderne, poboljšane i obrazovane Balkanske zajednice, osnovana na bogatoj istorijskoj i kulturnoj Balkanskoj pozadini, koja će na kraju postati sastavni deo evropske obrazovne zajednice.

LJUDSKI KAPITAL I TRŽIŠTE RADA

Ljudski kapital je važan faktor ekonomskog rasta i razvoja, kao i izvor konkurentske prednosti. Zemlje Balkana će imati koristi od poboljšanog tržišta rada konkurentnosti i povećanje ulaganja u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije dovodi do stručnog ljudskog kapitala.

Dok su u toku napori da se podstiče regionalna trgovina i promoviše razvoj privatnog sektora, veliki deo stanovništva ostaje bez posla, što ograničava ekonomski razvoj, povećanje nejednakosti, i slabljenje zajednice. Izazovi koji se moraju rešiti uključuju lošu koordinaciju između politike obrazovnih i radnih tržišta; neravnoteže između i tražnje radne snage, koja je povezana sa veštinama neusklađenosti; neadekvatni sistemi za predviđanje kretanja na tržištu rada i zahteve veština; političke, birokratske i institucionalne prepreke za preduzetništva, inovacije i formiranje novoh preduzeća; nedovoljno istraživanje i razvoj; i između ostalog prepreke za slobodno kretanje radne snage. Olakšavanje razvoja regionalnog tržišta rada će zahtevati posebnu pažnju na usklađivanje sistema obrazovanja i obuke širom regiona i unapređenje istraživačkih kapaciteta u regionu.

Oslanjajući se na nadležnosti u regionu, The Balkan Forum cilja da mobiliše bliže regionalnu saradnju da bi promovisala razvoj ljudskog kapitala i poboljšala funkcionisanje regionalnog tržišta.Na taj način, pomaže u izgradnji konsenzusa o prednostima fleksibilnijem regionalnom tržištu koje bila u mogućnosti da se takmiči u međusobnoj povezanoj globalnoj ekonomiji. Razvoj praksa ukazuje na to da su preduzeti koraci da bi se podstakao ljudski kapital, povezan sa povećanoim mobilnošću radne snage i inkluzivne socijalne politike, koja može povećati ukupnu konkurentnost, ublažiti siromaštvo i ojačati upravljanje na svim nivoima.

EKONOMSKI RAZVOJ, ENERGETIKA I ŽIVOTNA SREDINA

Zahvaljujući svom geografskom položaju, bogatim prirodnim resursima, mešovite mediteranske i kontinentalne klime, kao i snage ljudskog kapitala, Balkan je na veoma povoljnom položaju sa značajnim ekološkim komparativnim prednostima. Uz dovoljne političke volje, intelektualne sposobnosti, liderstvo civilnog društva i odlučnosti da se nauči iz prošlosti, zemlje regiona mogu izgraditi obnovljivu ekonomiju energije i postati model za kontinenat.

Ekonomski izazovi koji se suočavaju zemlje Balkana, predstavljaju priliku za reforme koje ne mogu samo podesiti region na pravom razvojnom putu, nego i revitalizirati svoju mladu demokratiju. Ljudi u regionu su u potrazi za razvoj koji obezbeđuje zaposlenje, garantuje dostojanstven život, i promoviše pravo i pametno korišćenje prirodnih resursa.

Region ne počinje od nule, kada je u pitanju saradnja o zajedničkoj zelenoj ekonomiji, tako da The Balkan Forum radi da bi se olakšalo pojavljivanje i sprovođenje obećavajućih novih ideja i pomaže da se mobilišu sredstva i investicije koje unapređuju saradnju. Sporazum o energetskoj zajednici potpisan u Atini 2005. godine je polazna tačka, jer pokazuje da region može da podrži sporazume koji stvaraju integrisana tržišta na osnovu zajedničkih interesa i solidarnosti. To pokazuje da je Balkan može da se pripremi ne samo da primi i dobro iskoristiti Evropsku pomoć, nego i da značajno doprinese stabilnosti, razvoju i nezavisnosti energetskog sektora Evropske Unije.Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO