Naša ekipa
i biografija...

ASTRIT ISTREFI
Izvršni Direktor

astrit@thebalkanforum.org

+386 (0)49 427 222


Astrit ima 18 godina iskustva u oblasti civilnog društva sa fokusom na sprečavanje sukoba, izgradnji mira i razvoja u vezi pitanja u kontekstu nestabilnih država i država zahvaćenim u sukobima,predvodio je strateški razvoj i upravljanje/nadzor kompleksnih programa, budžeta, i timovima u zemljama Zapadnog Balkana, centralne Azije, Kavkaza, Avganistana, Velike Britanije i SAD. To uključuje i rad sa Care International, Organizacija za Bezbednost i Saradnju u Evropi (OEBS) i Forum Građanskih Inicijativa (FGI) u Prištini; Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Kabulu i Vashington DC; i Safervorld u Londonu.

Njegovo starešinsko iskustvo u upravljanje lokalnim i međunarodnim organizacijama obuhvata poslove strateškog menadžmenta (i predvođenje strateškog planiranja i revizije procesa); razvijanje i jačanje ljudskih resursa, finansija, prikupljanje sredstava i upravljanja politike i sistema; prevođenje i koordinacija istraživanja i zastupanje; i partnerstva, umrežavanje i izgradnja koalicije.

Takođe, i pitanja koja podrazumevaju demokratizaciju, razvoj civilnog društva, izbori, rešavanje sukoba, bezbednosti zajednice, inkluzivne političke procese, sigurnost i lakog naoružanja, koji povezuje na nivou zajednice mira i sigurnosti sa nacionalnim i međunarodnim politikama i okvirima.

Kao član odbora za nekoliko nevladinih organizacija od 2000 godine, on je doprineo njihovom organizacionom razvoju i jačanju njihovog upravljanja i odgovornosti.


URIM VESELAJ
IT službenik

urim@thebalkanforum.org

+386 (0)49 150 458


Sa porodičnom pozadinom inženjera i muzičara, Urimov prvi najbolji pogodan posao je bio radio tehničar/producent. Paralelno je bio i član rock benda.

Nakon 2004 godine je osnovao svoju sopstvenu firmu u audio, video, web produkciju, koja je imala ugovor sa javnom TV “RTK”.

Vredi pomenuti nagradu Rudolf Sopi/umetnička kamera za kamermana 2006 godine.

Od 2008 godine razvio je bazu podataka za unutrašnju/interaktivnu upotrebu solucije za biznis. Do 2011 godine je cela ta infrastruktura prešla u web-based aplikaciju.

U 2013 godini se vratio video produkciji gde nastavlja i do današnjeg dana.

Lični slogan je... 3K => kreativnost, kodiranje, kafa ...


NITA BICURRI

nita@thebalkanforum.org

+383 (0)49 427 333AMELLA BASHOVIQ
Saradnica Programa

amella.bashoviq@gmail.com


Amella Bashoviq ima 15 godina radnog iskustva u međunarodnim organizacijama na Kosovu, kao što je Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) i Misija Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), uglavnom u oblasti policije.

Amella je Magistar Međunarodnih Odnosa i Diplomatije i ima dva fakultetska stepena: Orijentalistika i Političke Nauke i Javna Administracija.

Uprkos što je poliglota, ona je takođe završila nekoliko međunarodnih kurseva u oblasti vladavine prava i mirovne operacije u Francuskoj (l'ENA Pariz) i u Nemačkoj (ZIF Berlin), kao i program Globalnog Liderstva PGLI Makedonia i Menadžiranje Projektima AUK TDI Kosovo. Amella je takođe Alumni Političke Aakademije Friedrich Erbert Stiftung, kancelarija u Prištini, Kosovo.


NATALIA ŻABA
Saradnica Programa


Natalija je novinarka i prevodioc iz Poljske, sa sedištem u Beogradu.Ona pokriva pitanja zapadnog Balkana i Centralne Evrope sa širokim spektrom regionalnih i međunarodnih medija. Pre njenog angažovanja u the Balkan Forum radila je u Balkanskoj Istraživačkoj Novinarskoh Mreži kao programski menadžer BIRN-ovog vodećeg projekta “ Balkan Fellowship for Journalistic Excellence” koja je dizajnirana da podrži obećavajuće novinare srednjih karijera širom Balkana i bila je dopisnica za Balkan Insight. Dvostruki dobitnik je nagrade Gazeta Viborcza iz Poljske, kao i organizacije GFPS iz Nemačke. Ona veruje da je svaki čovek je ljudska priča. Piše na poljskom, engleskom, srpskom.


Donatori