Naši ciljevi

  1. Promovisanje zajedničke vizije na osnovu ekonomske integracije, prosperiteta i održivog mira.
  2. Omogućavanje prekogranične i međusektorskog dijaloga kako bi se stvorila nova razmišljanja o regionalnim izazovima i mogućnostima putem godišnjeg održavanja Balkanskog foruma idrugih sakupljanja.
  3. Inkubacija ideje za i katalizator regionalne inicijative u četiri ključnih oblasti.
  4. Izgradnja baze znanja i pružanje istraživanja i analize politike radi promovisanja uzajamnog učenja i ubrzavanje napretka ka inovativnim rešenjima za regionalne razvojne izazove.Donatori