Naš odbor
i biografija...

DR. HENRY SMITH


Henri je radio na pitanjima sukoba i izgradnji mira više od 20 godina.

On trenutno radi kao Direktor konsaltinga za sukob, bezbednost i upravljanje First Call Partners  nakon što je nedavno napustio državnu službu Velike Britanije, gde je radio za Stabilization Unit i DFID. Pre toga, Henry je proveo 10 godina u Saferworld, uključujući i pet godina u svojstvu Izvršnog Direktora.

Henri ima iskustvo rada širom Zapadnog Balkana u vezi pitanja koja se tiču u vezi izgradnje mira nakon sukoba.

On takođe ima veliko iskustvo u radu na Bliskom istoku, Africi i Južnoj Aziji. Njegova doktorska disertacija ispituje odnose između izgradnje mira i kontrolu lakog i malokalibarskog oružja, uključujući i detaljna istraživanja na Zapadnom Balkanu.


ALEKSANDAR DEDOVIĆ


Aleksandar Dedović je rođen 1 Januara 1966 godine.

Aleksandrovo angažovanje u OCD broj više od 18 godina u regionu Zapadnog Balkana, posebno u oblasti područjima pre/konflikta, tokom konflikta I postkonfliktnim državama.

Trenutno je na poziciji Izvršnog Direktora u ALFA Centar, NVO sa sedištem u Nikšiću, Crna Gora. Diplomirao na Filozofskom Fakultetu i trenutno piše magistarsku tezu na Fakultetu Bezbednosti u Beogradu.


EJIRIS SHOSHI


Ejiris Shoshi je glavni operativni direktor OTTOnomi fondacije, organizacija u Tirani koja se bavi obnovom istorijskih spomenika u regionu Zapadnog Balkana i ponovnim kreiranjem u Centrima za umetnost, kulturu i obrazovanje, uključujući i destinaciju za kulturne baštine turizma. U svojoj ulozi, Ejiris je odgovorna za upravljanje svim aktivnostima koje se bave pružanjem modela održivog ekonomskog razvoja na urbanim transformacijama povezivanja regionalnog nasleđa.

Pre dolaska u OTTOnomi, Ejiris napori u NVO i njena stručnost se širi preko 20 godina, gde je radila za nekoliko projekata USAID, uključujući IFDC - Međunarodni centar za razvoj đubriva, SBCA projekat/Chemonics International, hrana za napredak/USDA projekat, ABMC - Udruženja i Biznis Menadžment Centar, i AFADA- Udruženje Albanskog đubriva Ag-ulaza. Ove organizacije su angažovane u razvoju zdravog i održivog sektora agrobiznisa u Albaniji. Ejiris je podržala članove i njihova udruženja sa razvojem proizvoda, tehnoloških inovacija, širenja na nova tržišta, izvoz u inostranstvu, marketinške planove i aktivnosti, kao i olakšala je obuku i edukaciju o kreiranju politike i zagovaranje na osnovu ACE – Dnevni Red za sastupanje, komunikaciju i obrazovanje.

Drugi projekat za koji je Ejiris takođe konsultovana, od 2011 do 2015 godine, je bio projekat "Moja škola", koja je osnovana da pomogne studentima više osnovnim i srednjim školama da stvore godišnje knjige i osnaži svoje učenje i veštine povjerenja.

Trenutno, Ejiris nastavlja da podržava i savetuje ABMC i AFADA udruženja, kao i njihovih poslovne članove. Pored toga, Ejiris savetuje menadžersku ekipu "Albanian Paradise", turistička kompanija koja je fokusirana na promociju albanskog turizma, prirode i istorijskog nasleđa. Od 2008 godine do danas je stalno angažovana kao konsultant u različitim projekatima EU koje posluju u Albaniji, kao što su GIZ, SIDA, SNV, Sviss Cultural Foundation, itd. Ejiris je takođe član Upravnog odbora i

Direktor novoregistrovanog Centra za Marketing, "Local Committee Organizers of Tirana Marathon" čiji je cilj da koriste sport da bi se podigla svest za visoko namenske uzroke i zahtevanje učešće javnosti u tim uzrocima.

Osim svoje strasti za dobrotvornim radom, Ejiris je Direktor za međunarodne odnose za Prijatelje Muzičke Asocijacije, i diplomirala je na Višoj Musičkoj Školi u Tirani, instrument - violončelo.

Tokom 2015 godine Ejiris je bila deo tima Raly Albaniji i u 2016 bila je deo Illyria, prvi off-road vožnja koja je prešla 5 zemalja u ne-takmičarskoj vožnji: Grčka, Albanija, Crna Gora, Kosovo i Makedonija.

Ejiris je stekla diplomu Biznis Administracije i Menadžment na Univerzitetu u Elbasan, Ekonomski Fakultet.


HARIS PAŠOVIĆ


Pašović je jedan od vodećih reditelja u Jugoistočnoj Evropi u poslednje tri decenije. Njegov šou Frank Wedekind "Spring je Buđenje" je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu postao pozorišno obeležje nekadašnje Jugoslavije.

Njegov "Čekajući Godoa" Samjuela Beckett je bilo poslednje jugoslovensko premijerno delo odigrano uoči početka raspada Jugoslavije.

Tokom opsade Sarajeva, Pašović je bio Direktor Međunarodnog Pozorišnog i Filmskog festivala MES Sarajevo; i režirao predstave (Euripides’s “Alcestis; Paul Auster’s “In the Country of Last Things”; Noh plays “Silk Drums”) i produciraco je “Čekajući Godoa” legendarni šou u režiji Susan Sontag.

Posle rata, on je režirao niz emisija prikazanih na Međunarodnom Festivalu u Edinburgh; Avignon Festival, Singapur festival umetnosti, Nacionalni festival umetnosti u Južnoj Africi, Grad kulture Velike Britanije, Napoli Teatro Festival Italia, i mnoge druge.

Njegovo delo "Sarajevska crvena linija" za 20 godišnjicu opsade Sarajeva je bila svetska vest dana. Pašović je Direktor East Vest Centra Sarajevo. On takođe predaje na Uuniverzitetima u Sarajevu (Bosna i Hercegovina); Novi Sad (Srbija) i Bled (Slovenija). Piše drame i eseje i govori na konferencijama i događajima. Pašović je više puta nagrađen za svoje predstave.


KONSTANTINA ZOEHRER


Konstantina Zoehrer je politički naučnik, istraživač i aktivista. Diplomirala je Političkim naukama i istoriju na Panteion Univerzitetu za političke i društvene nauke i Magistrirala je u oblasti Jugoistočne Evropske Studije Univerziteta u Atini. Ona radi kao samostalni savetnik za javne poslove, strategije i razvoja za think tanks - civilno društvo i vladine organizacije, kao i za poslovni sektor. Ona ima veliko iskustvo u politici, angažovanje zainteresovanih strana i međukulturne diplomatije.

Njena istraživanja i praksa fokuira se na društveno-ekonomski razvoj, posebno u ulozi civilnog društva i modelima odozdo prema gore (društveni pokreti, društvena preduzeća, socijalne i solidarne ekonomije, urbane neformalne solidarnosti, inkluzija).

Ona se bavi političkim i društvenim pitanjima i otkriva snažan fokus zajednice i postupala je u nekoliko pozicija u odnosu na evropsku politiku i razvoja zajednice.

Od juna 2015 godine, imenovana je kao "privatni ekspert" od strane GECES - ekspertske grupe za socijalno preduzetništvo, koje Evropska komisija konsultuje o relevantnim pitanjima.

Konstantina je AlumnI World Economic Forum Global Shapers i St.Gallen Symposium Leader of Tomorrow.


RADE RAJKOVCEVSKI


Rade Rajkovcevski, (M) je Asistent Profesora na Odeljenju Policijskih Nauka i Odeljenje za bezbednosne nauke i privatnog obezbeđenja na Fakultetu Bezbednosti u Skoplju, Univerzitet Sv Kliment Ohridski - Bitola.

Pre svoje akademske karijere koja je započela 2006. godine, njegovo radno iskustvo se veže sa radom u Vojsci Republike Makedonije (2002-2003) i ima iskustvo u oblasti civilne zaštite i bezbednosti na severu Francuske (2004-2005 ).

Rade je odbranio Magistarsku tezu u vezi nacionalne politike bezbednosti i sprečavanje sukoba (2010), dok njegova doktorska disertacija se odnosi na Evropsku policijsku saradnju (2013). On je istraživač i stručnjak u EU (FP7, ECHO i Evropa za građane) i nekoliko nacionalnih finansiranih projekata.

On je autor dve knjige i više od 30 članaka. Njegove glavne oblasti istraživanja obuhvataju: policija, bezbednosnu politiku, upravljanje krizama, civilnu zaštitu i međunarodne bezbednosne saradnje.


Donatori