Pristup

Kako funksioniše The Balkan Forum: Otključavanje potencijala za pokretanje regionalne promene

The Balkan Forum služi kao platforma za sazivanje različitih lidera u svim sektorima: civilnog društva, privatnog društva i vlade. Deluje kao neutralni posrednik i posrednik za identifikovanje mogućnosti i obećavajući katalizator sarađujuće inicijative, i iskoristiti će resurse, sredstva i odnose da inkubiraju i pojačaju podeljene strategije za promenu. Forum će svesno podsticati eksperimentisanje i inovaciju, posebno kada dopre do vlade radi izgradnje konsenzusa, prevesti ideje u dela, i prevazići će retorike o saradnji ka realnoj realizaciji politike.

Ko je uključen: Povezivanje partnera i pojačavanje glasova

The Balkan Forum cilja da poveže različite inicijative, razne zainteresovane stranke, i rastuće socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimalno uticala. Putem neprekidnog dijaloga s rastućom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlade, Forum pomaže svojim partnerima da identifikuju mogućnosti za zajedničke akcije, razvijaju koordinirane strategije, i da se proizvede dnevni red prethnodno i međusobno dogovorenih akcija. Forum je posvećen angažovanju mladih mislilaca i inovativnih preduzetnika i takođe je posvećen pojačavanju progresivnih glasova. Forum će okupiti i uspostaviti nove inicijative, i ojačati rad širokog spektra pojedinaca i organizacija koje su spremni da sarađuju preko granice i sektora u potrazi za zajedničkim razvojnim regionalnim ciljevima.

Gde funksioniše The Balkan Forum: Definisanje obima i regiona

The Balkan Forum ima prostran, fleksibilni pogled na balkanski region i ne traži da isključi zemlje. Kao polazna tačka, Forum je fokusiran na Zapadni Balkan i Grčku - region koji obuhvata države koje teže ka članstvu u EU, između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčka) i najnovijeg člana EU (Hrvatska). U prilagođavanju današnjih aktivnosti, Forum proširuje svoju komunikaciju sa Bugarskom, Rumunijoom i Turskom. Forum ne gleda samo u regionu, nego uzima u obzir položaj i odnos ostalih regiona, unutar i van Evrope. Takođe,  nastoji da uči od uspeha i padova drugih regionalnih inicijativa.

Vodeći koncepti rada The Balkan Forum

  • Pozitivni dnevni red fokusiran na akciju: Dovodeći ljude na regionalni razgovor koji naglašava prednosti saradnje i mogućnosti za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identifikovati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i fokusira se na projekte koji su izvodljivi, koji uživaju u širokoj podršci, a to može da pomogne u rešavanju konkretnih problema.
  • Proširenje dijaloga i konsenzusa: Efikasna regionalna saradnja zahteva bližu i inkluzivnu prekograničnu saradnju i sektora, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vladu. Omogućavanje različitim akterima da se uspostave nova partnerstva, istovremeno pojačavaju glasove mladih i marginalizovanih lidera, Forum pokušava da pomogne da otključa potencijal za kolektivni razvoj na Balkanu. Forum se oslanja na kontinuirani dijalog sa rastućim mrežama partnera koji definišu svoje strategije, identifikuju prioritete i formulišu akcione planove.   
  • Potencijali resursa u regionu: Region poseduje resurse, talenat i potencijal da stvori rešenja za probleme sa kojima se suočava. To je dokazano brojnim inovativnim inicijativama koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative često su ostavljene sa strane radi koristi više konvencionalnih ideja i rešenja. The Balkan Forum želi da poveže, ojača i utiče na budućnost inicijative, institucije i mreže u regionu, pomagajući inkubiranju i povećavanju efektivne strategije za promenu. Uspeh i integritet Foruma se oslanja na stručnost i talenat pojedinaca u pojedinačnoj mreži.

Lekcije, ne šematski planovi: Pristup saradnji se ne može uvoziti iz drugih regiona; ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za razmenu inspiracije i ideje o tome kako da se podstaknu produktivni odnosi i dijalog, čak i u vreme krize.

Donatori