Pristup

Kako funksioniše The Balkan Forum: Otključavanje potencijala za pokretanje regionalne promene

The Balkan Forum služi kao platforma za sazivanje različitih lidera u svim sektorima: civilnog društva, privatnog društva i vlade. Deluje kao neutralni posrednik i posrednik za identifikovanje mogućnosti i obećavajući katalizator sarađujuće inicijative, i iskoristiti će resurse, sredstva i odnose da inkubiraju i pojačaju podeljene strategije za promenu. Forum će svesno podsticati eksperimentisanje i inovaciju, posebno kada dopre do vlade radi izgradnje konsenzusa, prevesti ideje u dela, i prevazići će retorike o saradnji ka realnoj realizaciji politike.

Ko je uključen: Povezivanje partnera i pojačavanje glasova

The Balkan Forum cilja da poveže različite inicijative, razne zainteresovane stranke, i rastuće socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimalno uticala. Putem neprekidnog dijaloga s rastućom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlade, Forum pomaže svojim partnerima da identifikuju mogućnosti za zajedničke akcije, razvijaju koordinirane strategije, i da se proizvede dnevni red prethnodno i međusobno dogovorenih akcija. Forum je posvećen angažovanju mladih mislilaca i inovativnih preduzetnika i takođe je posvećen pojačavanju progresivnih glasova. Forum će okupiti i uspostaviti nove inicijative, i ojačati rad širokog spektra pojedinaca i organizacija koje su spremni da sarađuju preko granice i sektora u potrazi za zajedničkim razvojnim regionalnim ciljevima.

Gde funksioniše The Balkan Forum: Definisanje obima i regiona

The Balkan Forum ima prostran, fleksibilni pogled na balkanski region i ne traži da isključi zemlje. Kao polazna tačka, Forum je fokusiran na Zapadni Balkan i Grčku - region koji obuhvata države koje teže ka članstvu u EU, između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčka) i najnovijeg člana EU (Hrvatska). U prilagođavanju današnjih aktivnosti, Forum proširuje svoju komunikaciju sa Bugarskom, Rumunijoom i Turskom. Forum ne gleda samo u regionu, nego uzima u obzir položaj i odnos ostalih regiona, unutar i van Evrope. Takođe,  nastoji da uči od uspeha i padova drugih regionalnih inicijativa.

Vodeći koncepti rada The Balkan Forum

  • Pozitivni dnevni red fokusiran na akciju: Dovodeći ljude na regionalni razgovor koji naglašava prednosti saradnje i mogućnosti za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identifikovati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i fokusira se na projekte koji su izvodljivi, koji uživaju u širokoj podršci, a to može da pomogne u rešavanju konkretnih problema.
  • Proširenje dijaloga i konsenzusa: Efikasna regionalna saradnja zahteva bližu i inkluzivnu prekograničnu saradnju i sektora, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vladu. Omogućavanje različitim akterima da se uspostave nova partnerstva, istovremeno pojačavaju glasove mladih i marginalizovanih lidera, Forum pokušava da pomogne da otključa potencijal za kolektivni razvoj na Balkanu. Forum se oslanja na kontinuirani dijalog sa rastućim mrežama partnera koji definišu svoje strategije, identifikuju prioritete i formulišu akcione planove.   
  • Potencijali resursa u regionu: Region poseduje resurse, talenat i potencijal da stvori rešenja za probleme sa kojima se suočava. To je dokazano brojnim inovativnim inicijativama koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative često su ostavljene sa strane radi koristi više konvencionalnih ideja i rešenja. The Balkan Forum želi da poveže, ojača i utiče na budućnost inicijative, institucije i mreže u regionu, pomagajući inkubiranju i povećavanju efektivne strategije za promenu. Uspeh i integritet Foruma se oslanja na stručnost i talenat pojedinaca u pojedinačnoj mreži.

Lekcije, ne šematski planovi: Pristup saradnji se ne može uvoziti iz drugih regiona; ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za razmenu inspiracije i ideje o tome kako da se podstaknu produktivni odnosi i dijalog, čak i u vreme krize.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO