Ekipi ynë
dhe biografi...

ASTRIT ISTREFI
Drejtor Ekzekutiv

astrit@thebalkanforum.org

+386 (0)49 427 222


Zt. Istrefi ka më shumë se 18 vite përvojë pune në sektorin e shoqërisë civile duke u fokusuar në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe çështje zhvillimi në kontekstin e vendeve të brishta dhe vendeve të afektuara nga konflikti, duke e udhëhequr zhvillimin strategjik dhe menaxhimin/mbikëqyrjen e programeve komplekse, buxheteve dhe ekipeve në Ballkanin Perëndimor, Kaukaz, Afganistan, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Këtu përfshihet puna me Care International, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forumin për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul dhe Uashington DC; dhe Saferworld në Londër.

Përvoja e tij e lartë menaxheriale në organizata vendore dhe ndërkombëtare përfshin menaxhimin strategjik dhe të operacioneve (dhe planifikimin strategjik kryesor dhe rishikim i procesit); Zhvillimin dhe përforcimin e politikave dhe sistemeve të burimeve njerëzore, financa, mbledhja e fondeve dhe qeverisja; ndërlidhja në mes të aktiviteteve dhe përvojave të nivelit lokal me politika dhe korrniza të niveleve kombëtare dhe ndërkombetare.

Këtu përfshihën çështjet si demokratizimi, zhvillimi i shoqërisë civile, zgjedhjet, zgjidhja e konflikteve, siguria e komunitetit, proceset gjithëpërfshirëse politike, siguria dhe armët e vogla, duke ndërlidhur lidhur paqen dhe sigurinë në nivel komuniteti me politikat dhe kornizat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Astriti është anëtar i Bordit i disa OJQ-ve që nga viti 2000.


URIM VESELAJ
Zyrtar TI

urim@thebalkanforum.org

+386 (0)49 150 458


Me një sfond familjar të inxhinierëve dhe muzikantëve, puna e tij e parë dhe më e përshtatshme ishte teknik/producent në radio. Në mënyrë paralele gjithashtu ishte pjesëtar i një rock grupi.

Pas vitit 2004 ka themeluar një kompani për prodhimin e audio, video, Web, i cili kishte kontratë me TV publik “RTK”.

Vlen të përmendet edhe çmimi i Rudolf Sopi/Kamera Artistike për kameramanin e vitit 2006.

Nga viti 2008 ka zhvilluar bazën e të dhënave për përdorimin e solucionit të brendshë/interaktiv për biznes. Deri në vitin 2011, të gjithë infrastrukturën e kishte zbatuar në web aplikacionin.

Në vitin 2013 i është rikthyer prodhimit të videos dhe aty vazhdon edhe tani.

Sllogani i Urimit është ... 3K => Kafe, kreativiteti, kodimi…


NITA BICURRI

nita@thebalkanforum.org

+383 (0)49 427 333AMELLA BASHOVIQ
Bashkëpunëtor i Programit

amella.bashoviq@gmail.com


Amella Bashoviq ka 15 vjet përvojë pune në organizatat ndërkombëtare në Kosovë sië është Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), kryesisht në fushën e Policisë.

Amella është MA në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci dhe i ka dy diploma Bachelor në Studimet Orientale si dhe Shkencat Politike dhe Administratën Publike.

Pavarësisht se është poliglote, ajo gjithashtu ka mbaruar edhe disa kurse ndërkombëtare për sundimin e ligjit dhe operacionet e paqes në Francë (l'ENA Paris) dhe në Gjermani (ZIF Berlin), si dhe Programin e Lidershipit Global në PGLI Maqedoni dhe Menaxhimin e Projekteve me AUK TDI Kosova. Amella është gjithashtu një alumni i Akademisë Politike të Friedrich Erbert Stiftung, zyra në Prishtinë, Kosovë.


NATALIA ŻABA
Bashkëpunëtor i Programit


Natalia është gazetare dhe përkthyese nga Polonia, me seli në Beograd. Ajo mbulon çështjet e Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Qendrore për një gamë të gjerë të mediave rajonale dhe ndërkombëtare. Para angazhimit në Forumit Ballkanik ajo punoi si Menaxhere e Programit në projektin e BIRN-it “Balkan Fellowship for Journalistic Excellence” i dizajnuar për të mbështetur gazetarët më premtues të karrierës së mesme nga i gjithë Ballkani dhe ishte korrespondente e Balkan Insight. Ajo u nderua për reportazhet e saj dy herë nga Gazeta Wyborcza nga Polonia, si dhe nga organizata GFPS nga Gjermania. Ajo beson se çdo njeri është një tregim njerëzor. Ajo shkruan në polonisht, anglisht dhe serbisht.


Donatorët