Ekipi ynë
dhe biografi...

ASTRIT ISTREFI
Drejtor Ekzekutiv

astrit@thebalkanforum.org

+383 49 427 222

+383 38 728 927


Zt. Istrefi ka më shumë se 20 vite përvojë pune në sektorin e shoqërisë civile duke u fokusuar në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe çështje zhvillimi në kontekstin e vendeve të brishta dhe vendeve të afektuara nga konflikti, duke e udhëhequr zhvillimin strategjik dhe menaxhimin/mbikëqyrjen e programeve komplekse, buxheteve dhe ekipeve në Ballkanin Perëndimor, Kaukaz, Afganistan, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Këtu përfshihet puna me Care International, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forumin për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul dhe Uashington DC; dhe Saferworld në Londër.

Përvoja e tij e lartë menaxheriale në organizata vendore dhe ndërkombëtare përfshin menaxhimin strategjik dhe të operacioneve (dhe planifikimin strategjik kryesor dhe rishikim i procesit); Zhvillimin dhe përforcimin e politikave dhe sistemeve të burimeve njerëzore, financa, mbledhja e fondeve dhe qeverisja; ndërlidhja në mes të aktiviteteve dhe përvojave të nivelit lokal me politika dhe korrniza të niveleve kombëtare dhe ndërkombetare.

Këtu përfshihën çështjet si demokratizimi, zhvillimi i shoqërisë civile, zgjedhjet, zgjidhja e konflikteve, siguria e komunitetit, proceset gjithëpërfshirëse politike, siguria dhe armët e vogla, duke ndërlidhur lidhur paqen dhe sigurinë në nivel komuniteti me politikat dhe kornizat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Astriti është anëtar i Bordit i disa OJQ-ve që nga viti 2000.


GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999

+383 38 728 927MARINA QUEINS


Mariana Kueins është studente e Politikës dhe Shoqërisë dhe e Gjuhës Angleze në Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität në Bon, Gjermani, duke ndjekur drejtim të dyfishtë  të nivelit B.A.. Gjithashtu, ajo punon si asistente në konsulencë duke u specializuar në fushën e teknologjisë së mjedisit dhe energjisë.

Marina në fillim studioi gjuhën gjermane dhe angleze në Universitetin e Kolnit paralel me arsimin e mesëm të saj, dhe plotësoi njohuritë e saj akademike me punën praktike në kompani të ndryshme dhe instituione shtetërore siç janë kompania Unicepta për Analizën e Mediave, WDR Radiodifuzion i Gjermanisë Perëndimore në Këln dhe Njësia e Inteligjencës Financiare e Zyrës Gjermane për Hetimet Doganore. Ajo gjithashtu ka kryer praktikat në, ndër të tjera, Akademinë Federale Gjermane për Politikat e Sigurisë dhe në degën Gjeopolitike të Bundeswehr-it gjerman.

Ajo është anëtare e Shoqatës së Traktatit të Atlantikut për të Rinj dhe Shoqatës Akademike për Studime të Sigurisë. Gjuha amëtare e Marinës është gjermanishtja, flet rrjedhshëm anglisht dhe mund të komunikojë në frëngjisht dhe turqisht në nivel fillestar.


SAMIR BEHARIĆ

samir@thebalkanforum.orgDonatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO