Misioni ynë

The Balkan Forum për bashkëpunimin rajonal është një platformë ndërsektoriale për avancimin e zhvillimit edhe pjesëmarrje të qëndrueshme. E bën promovimin e Ballkanit efikas, më të gjelbër dhe më konkurrues, që bazohet në bashkëpunim dhe diversitet. The Balkan Forum synon të nxisë pikat e forta të rajonit dhe përparësitë krahasuese të çdo vendi, për të nxitur inovacionin dhe zhvillimin brenda kuadrit të vlerave demokratike dhe sundimit të ligjit. The Balkan Forum synon të krijojë një vizion të ri për Ballkanin Perëndimor duke u bazuar në integrimin ekonomik, prosperitet dhe paqe të qëndrueshme.

Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO