Qëllimet tona

  1. Promovimi i një vizioni të përbashkët bazuar në integrimin ekonomik, prosperitet dhe paqe të qëndrueshme.
  2. Lehtësimi i dialogut ndërkufitar dhe ndërsektorial për të krijuar mendime të reja mbi sfidat dhe mundësitë rajonale përmes forumeve vjetore Ballkanike dhe mbledhjeve të tjera.
  3. Inkubizimi i ideve për dhe nxitja e iniciativave rajonale në katër fusha kryesore.
  4. Ndërtimi i bazës së njohurive dhe sigurimi i hulumtimeve dhe analizave të politikave për nxitjen e mësimit të ndërsjellë dhe përshpejtimin e progresit drejt zgjidhjeve inovative për sfidat e zhvillimit rajonal.

Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO