Ekipi ynë
dhe biografi...

DR. HENRY SMITH


Henry ka punuar në fushën e konfliktit dhe ndërtimit të paqes për më shumë se 20 vite.

Aktualisht ai mban poziten e Drejtorit të konsulencës për konflikt, siguri dhe qeverisje në First Call Partners pasi që kohëve të fundit e ka lënë shërbimin civil në Mbretërinë e Bashkuar ku ka punuar për Stabilization Unit dhe DFID. Para kësa, Henry i kaloi 10 vite në Saferworld, përfshirë këtu edhe pesë vite si Drejtor Ekzekutiv.

Henri ka përvojë pune në mbarë Ballkanin Perëndimor në çështjet e ndërtimit të paqes pas konflikteve.

Ai ka gjithashtu përvojë në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe Azinë Jugore. Teza e doktoraturës së Henrit shqyrton marrëdhëniet midis ndërtimit të paqes dhe kontrollit të armëve të vogla dhe të lehta dhe po ashtu ka përfshirë hulumtim të gjithpërfshirës në Ballkanin Perëndimor.


ALEKSANDAR DEDOVIĆ


Aleksandar Dedovic lindi më 1 janar 1966.

I angazhaur më shumë se 18 vite në punën e OSHC në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku veçanërisht ka punuar në fushën e vendeve para konfliktit, gjatë konfliktit dhe pas konfliktit.

Ai aktualisht e mban pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në ALFA Centar, OJQ me qendër në Niksic të Malit të Zi. Ka diplomuar në Fakultetin e Filozofisë dhe është duke e mbaruar tezën e tij të Masterit në Fakultetin e Studimeve të Sigurisë në Beograd.


EJIRIS SHOSHI


Ejiris Shoshi është Kryeshefe e Operacioneve në Fondacionin OTTOnomy, një organizatë me seli në Tiranë, e angazhuar në restaurimin e monumenteve historike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe rikrijimin e tyre si qendra vetë-mbështetëse për Artin, Kulturën dhe Edukimin, si dhe destinacioni për trashëgimi kulturore për turië. Në këtë rol, Ejiris është përgjegjëse për udhëheqjen e të gjitha aktiviteteve, e angazhuar për të siguruar një model për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në transformimin urban që ndërlidhet me trashëgiminë rajonale.

Para se të i bashkohej OTTOnomy, përpjekjet e Ejirisit në OJQ dhe ekspertiza e saj zgjerohet për më tepër se 15 vite, ku ka punuar në disa projekte të financuara nga USAID, përfshirë këtu IFDC - Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Plehrave, AAATA-Asistenca për Asociacionet e Tregtisë Bujqësore Shqiptare, Projekti SBCA/Chemonics International,  Ushqim Për Progres/Projekti i USDA, ABMC - Shoqata dhe qendra e menaxhimit të Biznesit, dhe AFADA- Albanian Fertilizer Ag-inputs Dealers Association. Këto organizata u angazhuan në zhvillimin e një sektori të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të agrobiznesit në Shqipëri. Ejiris ka mbështetur anëtarët e biznesit dhe shoqatat e tyre përkatëse me zhvillimin e produkteve, inovacionet teknologjike, duke u zgjeruar në tregje të reja, duke eksportuar jashtë vendit, planet e marketingut dhe aktivitetet, si dhe duke lehtësuar trajnimin dhe edukimin mbi bërjen e politikave dhe avokimit bazuar në ACE - Agjendë për Avokim, Komunikim dhe Edukim.

Aktualisht, Ejiris vazhdon të mbështesë dhe këshillojë shoqatën ABMC dhe AFADA, si dhe anëtarët e tyre të biznesit. Përveç kësaj, Ejiris këshillon ekipin menaxhues "Parajsa Shqiptare", një kompani turistike e fokusuar në promovimin e turizmit, natyrës dhe trashëgimisë historike shqiptare.

Gjatë viteve ajo ka bashkëpunuar edhe me projekte të ndryshme të BE që veprojnë në Shqipëri, si GIZ, SIDA, SNV, Fondacioni Kulturor Zviceran etj. Ejiris është gjithashtu anëtare e Bordit dhe Drejtor Marketingu i qendrës së sapo regjistruar, "Organizatorët e Komitetit Lokal të Maratonës së Tiranës", misioni i të cilit është të përdorë sportin për të rritur ndërgjegjësimin për shkaqe të qëllimit të lartë dhe për të kërkuar pjesëmarrjen e publikut në këto shkaqe.

Krahas pasionit të saj për punën bamirëse, Ejiris i ushqen edhe tri pasione të tjera: muzikën, artin dhe ngasjen.

 

Ejiris ka diplomuar në Shkollën e Lartë të Arteve të Tiranës, si violonçeliste dhe që nga viti 2005 kanë dhënë kontributin e saj në Shoqatën e Miqve të Muzikës. Në vitin 2015, Ejiris u bashkua me ekipin e Rally Albania dhe nga viti 2016 është pjesë e Illyria Raid, ngasja e parë off-road që kalon 5 vende në një garë jo-konkurruese.

Ejiris është BA në Administrim Biznesi dhe Menaxhim në Universitetin e Elbasanit, Fakulteti i Ekonomisë.


HARIS PAŠOVIĆ


Pašović është një nga drejtorët kryesorë të teatrit në Evropën Juglindore për tre dekadat e fundit. Shfaqja e tij e "Zgjimi i Pranverës" i Frank Wedekind në Teatrin Jugosllav të Dramës në Beograd u bë një pikë referimi teatrale në Jugosllavinë e dikurshme.

"Pritja e Godotit" e tij nga Samuel Beckett ishte premiera e fundit jugosllave që luajti në prag të fillimit të shpërbërjes së Jugosllavisë.

Gjatë rrethimit të Sarajevës, Pašović ishte drejtor i Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit dhe Filmit MASH Sarajevë; ahe ai drejtoi dramat ("Alcestis" i Euripides, Paul Auster "Në vendin e gjërave të fundit", Noh luan "Silk Drums") dhe prodhoi "Waiting for Godot" një shfaqje legjendare të drejtuar nga Susan Sontag.

Pas luftës, ai drejtoi një numër shfaqjesh të paraqitura në Festivalin Ndërkombëtar të Edinburgut; Festivali i Arteve në Singapor, Festivali i Arteve Kombëtare të Afrikës së Jugut, Qyteti i Kulturës i Mbretërisë së Bashkuar, Napoli Teatro Festival Italia dhe shumë të tjerë.

Vepra e tij "Linja e Kuqe e Sarajevës" për 20 vjetorin e rrethimit të Sarajevës ishte lajmi kryesor i botës. Pašović është drejtor i Qendrës Lindore Perëndimore në Sarajevë. Ai gjithashtu jep mësim në universitetet në Sarajevë (Bosnjë dhe Hercegovinë); Novi Sad (Serbi) dhe Bled (Slloveni). Ai gjithashtu shkruan shfaqje dhe ese dhe flet në konferenca dhe ngjarje. Pašović i është shpërblyer shumëfish për shfaqjet e tij.


KONSTANTINA ZOEHRER


Konstantina Zoehrer është një shkencëtare politike, hulumtuese dhe aktiviste. Ka diplomuar në Shkencat Politike dhe Histori në Universitetin Panteion në Shkencat Politike dhe Shoqërore dhe ka përfunduar MA në Studimet Evropiane Juglindore në Universitetin e Athinës.

Ajo punon si këshilltare e pavarur për çështje publike, strategji dhe zhvillim për grupet e interesit - shoqëri civile dhe organizatat qeveritare, si dhe për sektorin e biznesit. Ajo ka një sfond të gjerë në politikë, angazhimin e palëve të interesit dhe diplomacinë ndërkulturore.

Hulumtimi dhe praktika e saj përqendrohet në zhvillimin socio-ekonomik, sidomos rolin e shoqërisë civile dhe modeleve nga poshtë-lart (lëvizjet sociale, ndërmarrjet sociale, ekonominë sociale dhe solidaritare, solidaritetin urban, informalitetin, përfshirjen).

Ajo është e angazhuar me çështje politike dhe sociale dhe zbulon një fokus të fortë të komunitetit dhe ka vepruar në disa pozita lidhur me hartimin e politikave evropiane dhe zhvillimin e komunitetit.

Që nga qershori i vitit 2015, ajo është emëruar si një “eksperte private” e GECES - Grupi i Ekspertëve të Ndërmarrësisë Sociale, të cilën Komisioni Evropian e konsulton për çështjet relevante.

Konstantina është një alumne e Forumit Global Boteror Ekonomik për formësim si dhe Udhëheqëse e Simpoziumit të së Nesërmës të Shën Galenit.


MARIJANA TOMAMARIKA THEROSRADE RAJKOVCEVSKI


Rade Rajkovcevski është Asistent Profesor në Departamentin e Shkencave të Policisë dhe Departamenti i Shkencave të Sigurisë dhe Sigurisë Private në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, Universiteti "Shën. Kliment Ohridski "- Manastir.

Para karrierës së tij akademike e cila filloi në vitin 2006, përvojën e punës e kishte filluar në  Armatën e Republikës së Maqedonisë (2002-2003) dhe gjithashtu ka përvojë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë civile në veri të Francës (2004-2005).

Ai mbrojti tezën e magjistraturës në politikën e sigurisë kombëtare dhe parandalimin e konflikteve (2010) ndërsa disertacioni i tij i doktoraturës ka të bëjë me bashkëpunimin policor evropian (2013). Ai është një studiues dhe ekspert i fondeve të financuara nga BE (FP7, ECHO dhe Europe for Citizens) dhe disa projekte kombëtare.

Ai është autor i dy librave dhe më shumë se 30 artikuj. Fushat kryesore të hulumtimit përfshijnë: polici, politikat e sigurisë, menaxhimi i krizave, mbrojtja civile dhe bashkëpunimi ndërkombëtar i sigurisë.


Donatorët