Ekipi ynë
dhe biografia...

ALMA QERIMI

alma@thebalkanforum.org

+383 38 728 927ANJA ŽIVKOVIĆ
Bashkëpunëtore e gjuhës

anjaz993@gmail.com

+381638797567


Anja Zhivkoviq është filologe e diplomuar. Ka studiuar për gjuhë, letërsi dhe kulturë shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd, dhe greqishtja ishte gjuha e saj e dytë. Në vitin 2016 ajo ju bashkua “Red Info Portal”, Kryqi i Kuq Beograd, si studente-vullnetare, përkthyese për gjuhën shqipe.

Ajo është aktiviste dhe mori pjesë në trajnimin e Ndërtimit të Paqes “Mir – Paqe – Мir 2016”, si edhe në disa Shkëmbime Rinore të tjera me pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Ballkanit. Punën e saj është ka për fokus heqjen e barrierave midis njerëzve nga Ballkani dhe për të promovuar bashkëpunimin midis tyre.


ASTRIT ISTREFI
Drejtor Ekzekutiv

astrit@thebalkanforum.org

+383 49 427 222

+383 38 728 927


Zt. Istrefi ka më shumë se 18 vite përvojë pune në sektorin e shoqërisë civile duke u fokusuar në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe çështje zhvillimi në kontekstin e vendeve të brishta dhe vendeve të afektuara nga konflikti, duke e udhëhequr zhvillimin strategjik dhe menaxhimin/mbikëqyrjen e programeve komplekse, buxheteve dhe ekipeve në Ballkanin Perëndimor, Kaukaz, Afganistan, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Këtu përfshihet puna me Care International, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forumin për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul dhe Uashington DC; dhe Saferworld në Londër.

Përvoja e tij e lartë menaxheriale në organizata vendore dhe ndërkombëtare përfshin menaxhimin strategjik dhe të operacioneve (dhe planifikimin strategjik kryesor dhe rishikim i procesit); Zhvillimin dhe përforcimin e politikave dhe sistemeve të burimeve njerëzore, financa, mbledhja e fondeve dhe qeverisja; ndërlidhja në mes të aktiviteteve dhe përvojave të nivelit lokal me politika dhe korrniza të niveleve kombëtare dhe ndërkombetare.

Këtu përfshihën çështjet si demokratizimi, zhvillimi i shoqërisë civile, zgjedhjet, zgjidhja e konflikteve, siguria e komunitetit, proceset gjithëpërfshirëse politike, siguria dhe armët e vogla, duke ndërlidhur lidhur paqen dhe sigurinë në nivel komuniteti me politikat dhe kornizat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Astriti është anëtar i Bordit i disa OJQ-ve që nga viti 2000.


DIELLZA GECI

diellza@thebalkanforum.org

+383 38 728 927EDERINA BRESHANI

ederinabreshani@gmail.comFITORE RRUDHANI

fitore@thebalkanforum.org

+383 38 728 927GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999

+383 38 728 927IRMA HANDABAKA
Associate

Irma.han95@gmail.com 

+387 62 273 764


Irma completed Bachelor degree in International Relations and Diplomacy and is continuing her masters program in University of Sarajevo, department of Political Sciences.

She is a passionate writer and the winner of the essay/policy writing competition on the topic

“The Western Balkans in 20 Years: Challenges and Opportunities”, which earned her an internship at the European Movement Serbia in Belgrade.

Irma also worked as volunteer, noting here the human rights “Fight for Equality” initiative aimed at achieving better gender equality in Bosnia and Hercegovina (BiH), organized by Radio Chameleon - Open Network as part of the “Dialogue for the Future”. She was an active participant on a project “Intercultural Understanding and Cooperation of Youth in BiH”, which aimed to educate young people about the importance of culture and art for the development of society.

Irma speaks fluently Bosnian, English, and Spanish (A1) level. 


IVANA SPIROVSKA
Associate


Ivana Spirovska 

Ivana speaks 5 languages and is a passionate writer who loves to travel. She completed two Bachelor Degrees in Law and Pedagogy: English Language and Literature at the University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, Macedonia and currently pursues European Master in Migration and Intercultural Relations in different countries and universities. 

She did her Erasmus + student exchange at the University TU Chemnitz in Germany, Department of English & American Studies, and was “Best of South East” scholar in the Karl-Franzens University in Graz, Austria, Department for Legal Studies. 

She firmly believes that education is a human right and should be available to every person in the entire world. Ivana has over 5 years of experience in the non-governmental sector and participated in multiple Erasmus + trainings and youth exchanges, national conferences, and courses.


JULES STRIFFLER
Zyrtar per Hulumtim

jules@thebalkanforum.orgMARINA QUEINS


Mariana Kueins është studente e Politikës dhe Shoqërisë dhe e Gjuhës Angleze në Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität në Bon, Gjermani, duke ndjekur drejtim të dyfishtë  të nivelit B.A.. Gjithashtu, ajo punon si asistente në konsulencë duke u specializuar në fushën e teknologjisë së mjedisit dhe energjisë.

Marina në fillim studioi gjuhën gjermane dhe angleze në Universitetin e Kolnit paralel me arsimin e mesëm të saj, dhe plotësoi njohuritë e saj akademike me punën praktike në kompani të ndryshme dhe instituione shtetërore siç janë kompania Unicepta për Analizën e Mediave, WDR Radiodifuzion i Gjermanisë Perëndimore në Këln dhe Njësia e Inteligjencës Financiare e Zyrës Gjermane për Hetimet Doganore. Ajo gjithashtu ka kryer praktikat në, ndër të tjera, Akademinë Federale Gjermane për Politikat e Sigurisë dhe në degën Gjeopolitike të Bundeswehr-it gjerman.

Ajo është anëtare e Shoqatës së Traktatit të Atlantikut për të Rinj dhe Shoqatës Akademike për Studime të Sigurisë. Gjuha amëtare e Marinës është gjermanishtja, flet rrjedhshëm anglisht dhe mund të komunikojë në frëngjisht dhe turqisht në nivel fillestar.


SAMIR BEHARIĆ

samir@thebalkanforum.orgSARA LUKEY-SMITH
Funding


Since undertaking an undergraduate degree in History and Politics at the University of Edinburgh and a Master’s degree in Development Studies at the School of Oriental and African Studies (University of London), Sara spent the last 12 years working for NGOs in the peacebuilding, humanitarian and development sectors, both in the UK and abroad. Her roles have spanned programme management and institutional funding, and policy and advocacy. Sara worked for both international and national NGOs, including Saferworld, BRAC UK, Oxfam GB, World Vision and AMREF. She worked in South Sudan for three years and Uganda for one and a half years. Sara is currently working as an independent consultant.


SONJA TAGA

sonjataga@gmail.comDonatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO