Ekipi ynë
dhe biografia...

ANJA ŽIVKOVIĆ
Bashkëpunëtore e gjuhës

anjaz993@gmail.com

+381638797567


Anja Zhivkoviq është filologe e diplomuar. Ka studiuar për gjuhë, letërsi dhe kulturë shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd, dhe greqishtja ishte gjuha e saj e dytë. Në vitin 2016 ajo ju bashkua “Red Info Portal”, Kryqi i Kuq Beograd, si studente-vullnetare, përkthyese për gjuhën shqipe.

Ajo është aktiviste dhe mori pjesë në trajnimin e Ndërtimit të Paqes “Mir – Paqe – Мir 2016”, si edhe në disa Shkëmbime Rinore të tjera me pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Ballkanit. Punën e saj është ka për fokus heqjen e barrierave midis njerëzve nga Ballkani dhe për të promovuar bashkëpunimin midis tyre.


ASTRIT ISTREFI
Drejtor Ekzekutiv

astrit@thebalkanforum.org

+386 (0)49 427 222


Zt. Istrefi ka më shumë se 18 vite përvojë pune në sektorin e shoqërisë civile duke u fokusuar në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe çështje zhvillimi në kontekstin e vendeve të brishta dhe vendeve të afektuara nga konflikti, duke e udhëhequr zhvillimin strategjik dhe menaxhimin/mbikëqyrjen e programeve komplekse, buxheteve dhe ekipeve në Ballkanin Perëndimor, Kaukaz, Afganistan, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Këtu përfshihet puna me Care International, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forumin për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul dhe Uashington DC; dhe Saferworld në Londër.

Përvoja e tij e lartë menaxheriale në organizata vendore dhe ndërkombëtare përfshin menaxhimin strategjik dhe të operacioneve (dhe planifikimin strategjik kryesor dhe rishikim i procesit); Zhvillimin dhe përforcimin e politikave dhe sistemeve të burimeve njerëzore, financa, mbledhja e fondeve dhe qeverisja; ndërlidhja në mes të aktiviteteve dhe përvojave të nivelit lokal me politika dhe korrniza të niveleve kombëtare dhe ndërkombetare.

Këtu përfshihën çështjet si demokratizimi, zhvillimi i shoqërisë civile, zgjedhjet, zgjidhja e konflikteve, siguria e komunitetit, proceset gjithëpërfshirëse politike, siguria dhe armët e vogla, duke ndërlidhur lidhur paqen dhe sigurinë në nivel komuniteti me politikat dhe kornizat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Astriti është anëtar i Bordit i disa OJQ-ve që nga viti 2000.


BERNARD NIKOLLA

bernard@thebalkanforum.org

+383 38 728 927BOJANA LALATOVIC
Bashkëpunëtore

Bojana.lalatovic@gmail.com 

+38267170699


Bojana është e pasionuar dhe ka njohuri frymëzuese për proceset Politike dhe të Integrimit Evropian. Tani punon si stazhiere në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Malit të Zi, Qendra e Komunikimit Operacional në Podgoricë. Më përpara ajo punoi në sektorin e OJQ-së duke punuar në fushën e Integrimit në BE dhe të ngritjes së vetëdijës për proceset e BE-së dhe perspektivën për rajonin Ballkanik, dhe gjithashtu ishte vullnetare për Kryqin e Kuq në Nikshiq.

Ajo përfundoi me BA në Shkencave Politike nga Universiteti i Malit të Zi në Podgoricë dhe ka Masterin e Drejtësisë në Integrimin Evropian nga Universiteti i Beogradit në Serbi.

Bojana mori pjesë në programin e mobilitetit ERASMUS + në Universitetin Roma Tre, Romë në Itali. Ajo flet katër gjuhë: malazisht/serbisht, anglisht, rusisht dhe italisht.


FLEUR SLENTER

fleur-slenter@hotmail.com 

+383 49 427 999GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999MARINA QUEINS
Praktikante


Mariana Kueins është studente e Politikës dhe Shoqërisë dhe e Gjuhës Angleze në Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität në Bon, Gjermani, duke ndjekur drejtim të dyfishtë  të nivelit B.A.. Gjithashtu, ajo punon si asistente në konsulencë duke u specializuar në fushën e teknologjisë së mjedisit dhe energjisë.

Marina në fillim studioi gjuhën gjermane dhe angleze në Universitetin e Kolnit paralel me arsimin e mesëm të saj, dhe plotësoi njohuritë e saj akademike me punën praktike në kompani të ndryshme dhe instituione shtetërore siç janë kompania Unicepta për Analizën e Mediave, WDR Radiodifuzion i Gjermanisë Perëndimore në Këln dhe Njësia e Inteligjencës Financiare e Zyrës Gjermane për Hetimet Doganore. Ajo gjithashtu ka kryer praktikat në, ndër të tjera, Akademinë Federale Gjermane për Politikat e Sigurisë dhe në degën Gjeopolitike të Bundeswehr-it gjerman.

Ajo është anëtare e Shoqatës së Traktatit të Atlantikut për të Rinj dhe Shoqatës Akademike për Studime të Sigurisë. Gjuha amëtare e Marinës është gjermanishtja, flet rrjedhshëm anglisht dhe mund të komunikojë në frëngjisht dhe turqisht në nivel fillestar.


SLAVKO PETLESKI
Bashkëpunëtori i gjuhës

slavkopetleski@yahoo.com

+389 77 977 311


Slavko Petleski ka përvojën e gjerë në të drejtën procedurale, duke punuar për projekte të ndryshme të zbatuara nga OSCE-ja dhe USAID-ja. Gjithashtu, ai mori pjesë në më shumë se 15 trajnime dhe konferenca të ndryshme të organizuara nga orgnaizata të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare në rajonin Ballkanik.

Slavko ka masterin në të Drejtën Penale nga Fakulteti i Drejtësisë “Iustinian Prinus” në Shkup, Maqedoni. Ai ka kaluar provimin e jurisprudencës dhe tani punon në zyren e avokatisë në Maqedoni.

Slavko flet rrjedhshëm maqedonisht, anglisht, bullgarisht dhe serbo-kroatisht. Përveç kësaj, ai ka njohuri të ndërmjetme të gjuhës shqipe dhe italiane.


TOMISLAV PERUŠIĆ
Bashkëpunëtori i Projektit

tomperusic@gmail.com 

+381641208255


Tomisllav Perushiq ka mbaruar Shkollën e mesme Ekonomike më 2009 në Suboticë, Serbi. Gjithashtu, vazhdoi stidimet ekonomike në Universitetin e Zagrebit, Kroaci, nga 2009 deri në 2011, kurse tani studion për gjuhë, letërsi dhe culture shqiptare në Universitetin e Beogradit në Serbi.

Përvoja e Tomisllavit në punën vullnetare, duke punuar si përkthyes dhe korrespodent, dhe duke qenë anëtari aktiv i shoqërisë është një pasuri. Ai ka punuar si korrespodent për një gazette Kroate në Suboticë, Serbi, e quajtur “Hrvatska riječ” (Fjala Kroate) që nga 2009. Është aktivist i një OJQ-je e quajtur Žene u crnom (Gratë në të Zezën) në Beograd, Serbi, dhe përkthyes nga serbishtja në anglisht dhe anasjelltas që nga 2015.

Përveç kësaj, ai mori pjesë në seminare të shumta për gjuhën shqipe që nga 2016, si edhe në programin Links2 të organizuar nga Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut për çështjen e dialogut Kosovë – Serbi, të mbajtur në 2016 në Prishtinë, Kosovë, dhe në Beograd, Serbi. Mori pjesë në Shkollën Verore për Studimet Gjinore në vitin 2016 në Prishtinë, Kosovë. Tomisllav di dhe komunikon në disa gjuhë siç janë: serbishtja, kroatishtja, anglishtja, shqipja, hungarishtja, italishtja, frëngjishtja, gjermanishtja, spanjishtja dhe portugalishtja.


VALBONA RAIFI
Finance / Admin Officer

+383 44 168 347

valbona@thebf.org


Valbona Raifi ka më shumë se 10 vite përvojë në fushën e financeve dhe kontabilitetit. Gjatë këtyre viteve ajo ka punuar me një numër të madh të kompanive dhe organizatave të ndryshme në Kosovë. Në fushën e financave, ajo ka siguruar që sistemet dhe rregulloret financiare të punëdhënësve të zhvillohen në bazë të praktikës më të mirë dhe në përputhje me kornizat dhe politikat ligjore lokale dhe ndërkombëtare.

Ajo është një kontabilist i certifikuar nga SCAAK (Shoqata e Kontabilitetit dhe Auditimit në Kosovë) dhe ka masterin në Menaxhimin e Financave nga Universiteti i Evropës Juglindore në Maqedoni.


Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO