Shumë produktiv REACT kamp veror në Malin e Zi

Forumi Ballkanik mori pjesë në një ngjarje shumë e rëndësishme si pjesë e projektit të lëshuar nga Alfa Centar nga Mali i Zi, i zbatuar në Kosovë nga Forumi Ballkanik dhe OJQ të tjera nga Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia dhe Serbia, me mbështetjen financiare të RYCO-së.Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO