Како можеме да ги зголемиме придобивките од туристичката сезона во Западен Балкан

На 25 мај 2018 година, во Центар Вил, Подгорица

Балканскиот форум одржа видео-дебата на тема ,,Туризам”. На дебатата присуствуваа истакнати гости од Црна Гора, Македонија и Косово, претставници на владини и невладини институции кои работат во областа на туризмот. Учесници на дебатата беа: Дамир Давидовиќ - државен секретар во Министерството за одржлив развој и туризам, Црна Гора; Ана Нивес Радовиќ - Директор на Агенцијата за туризам во Котор, Александар Дедовиќ - Член на Одборот за балкански форум; Сања Голубовиќ - Главен уредник на списанието ,,Caffe Montenegro” во Подгорица, Мило Радоњиќ - ПР Маркетинг менаџер во Центар Вил во Подгорица, Владо Србиновски - Директор на ,,Балканија” во Скопје, Македонија и Виргит Гакафери - Основач на ,,Балканската природна авантура” во Приштина, Косово.

Темата на дебатата беше: "Како можеме да ги зголемиме придобивките од туристичката сезона во Западен Балкан". Некои од прашањата кои беа поставени на учесниците на дебатата гласеа: како најдобро да го промовираме регионалниот туризам, кои се силните страни на туризмот во нашиот регион, како да ги подобриме инвестициите надвор од туристичката сезона, како најдобро да ги зајакнеме транспортните врски и како да се справиме со предизвиците.

Балканскиот форум ќе продолжи да организира вакви настани и во иднина, со цел да се поттикне отворена дискусија за поблиска соработка во регионот во областа на туризмот.

Видео-дебатата беше проследена од Радио Телевизија Црна ГораДонатори

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO