Naša tim
i biografija...

ASTRIT ISTREFI
Izvršni direktor

astrit@thebalkanforum.org

+383 49 427 222

+383 38 728 927


Astrit ima 20 godina iskustva u oblasti civilnog društva sa fokusom na sprečavanje sukoba, izgradnji mira i razvoja u vezi pitanja u kontekstu nestabilnih država i država zahvaćenim u sukobima,predvodio je strateški razvoj i upravljanje/nadzor kompleksnih programa, budžeta, i timovima u zemljama Zapadnog Balkana, centralne Azije, Kavkaza, Avganistana, Velike Britanije i SAD. To uključuje i rad sa Care International, Organizacija za Bezbednost i Saradnju u Evropi (OEBS) i Forum Građanskih Inicijativa (FGI) u Prištini; Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Kabulu i Vashington DC; i Safervorld u Londonu.

Njegovo starešinsko iskustvo u upravljanje lokalnim i međunarodnim organizacijama obuhvata poslove strateškog menadžmenta (i predvođenje strateškog planiranja i revizije procesa); razvijanje i jačanje ljudskih resursa, finansija, prikupljanje sredstava i upravljanja politike i sistema; prevođenje i koordinacija istraživanja i zastupanje; i partnerstva, umrežavanje i izgradnja koalicije.

Takođe, i pitanja koja podrazumevaju demokratizaciju, razvoj civilnog društva, izbori, rešavanje sukoba, bezbednosti zajednice, inkluzivne političke procese, sigurnost i lakog naoružanja, koji povezuje na nivou zajednice mira i sigurnosti sa nacionalnim i međunarodnim politikama i okvirima.

Kao član odbora za nekoliko nevladinih organizacija od 2000 godine, on je doprineo njihovom organizacionom razvoju i jačanju njihovog upravljanja i odgovornosti.


GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999

+383 38 728 927MARINA QUEINS


Marina Kueins je student Politike i društva kao i engleskog jezika na Rajnskom Fridrih-Vilhemovom Univerzitetu u Bonu, Njemačka, završava dva fakulteta. Ona takođe radi kao student asistent na konsaltingu usavršavajući se na polju ekološke i energetske tehnologije.

Marina je prvo započela studije njemačkog i engleskog jezika na Univerzitetu u Kelnu paralelno sa svojim srednjim obrazovanjem, i dopunila svoje akademsko znanje praktičnim radom u raznim kompanijama i državnim institucijama kao što su Unicepta kompanija za analizu medija, WDR Zapadnonjemačka radiodifuzija Kelna i Finansijska obavještajna jedinica njemačkog carinskog istražnog biroa. Obavila je takođe stručnu praksu na, između ostalog, Njemačkoj saveznoj akademiji za bezbjednosnu politiku i Geopolitičkom ogranku njemačkog Bundesvera.

Ona je član Omladinskog saveza atlantskog sporazuma i Akademskog udruženja za studije bezbjednosti. Marina je izvorni govornik njemačkog jezika, tečno govori engleski i može da komunicira na francuskom i turskom na početnom nivou.


SAMIR BEHARIĆ

samir@thebalkanforum.orgDonatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO