Naša tim
i biografija...

ASTRIT ISTREFI
Izvršni direktor

astrit@thebalkanforum.org

+386 (0)49 427 222


Astrit ima 18 godina iskustva u oblasti civilnog društva sa fokusom na sprečavanje sukoba, izgradnji mira i razvoja u vezi pitanja u kontekstu nestabilnih država i država zahvaćenim u sukobima,predvodio je strateški razvoj i upravljanje/nadzor kompleksnih programa, budžeta, i timovima u zemljama Zapadnog Balkana, centralne Azije, Kavkaza, Avganistana, Velike Britanije i SAD. To uključuje i rad sa Care International, Organizacija za Bezbednost i Saradnju u Evropi (OEBS) i Forum Građanskih Inicijativa (FGI) u Prištini; Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Kabulu i Vashington DC; i Safervorld u Londonu.

Njegovo starešinsko iskustvo u upravljanje lokalnim i međunarodnim organizacijama obuhvata poslove strateškog menadžmenta (i predvođenje strateškog planiranja i revizije procesa); razvijanje i jačanje ljudskih resursa, finansija, prikupljanje sredstava i upravljanja politike i sistema; prevođenje i koordinacija istraživanja i zastupanje; i partnerstva, umrežavanje i izgradnja koalicije.

Takođe, i pitanja koja podrazumevaju demokratizaciju, razvoj civilnog društva, izbori, rešavanje sukoba, bezbednosti zajednice, inkluzivne političke procese, sigurnost i lakog naoružanja, koji povezuje na nivou zajednice mira i sigurnosti sa nacionalnim i međunarodnim politikama i okvirima.

Kao član odbora za nekoliko nevladinih organizacija od 2000 godine, on je doprineo njihovom organizacionom razvoju i jačanju njihovog upravljanja i odgovornosti.


URIM VESELAJ
IT Officer

urim@thebalkanforum.org

+386 (0)49 150 458


Sa porodičnom pozadinom inženjera i muzičara, Urimov prvi najbolji pogodan posao je bio radio tehničar/producent. Paralelno je bio i član rock benda.

Nakon 2004 godine je osnovao svoju sopstvenu firmu u audio, video, web produkciju, koja je imala ugovor sa javnom TV "RTK".

Vredi pomenuti nagradu Rudolf Sopi/umetnička kamera za kamermana 2006 godine.

Od 2008 godine razvio je bazu podataka za unutrašnju/interaktivnu upotrebu solucije za biznis. Do 2011 godine je cela ta infrastruktura prešla u web-based aplikaciju.

U 2013 godini se vratio video produkciji gde nastavlja i do današnjeg dana.

Lični slogan je... 3K => kreativnost, kodiranje, kafa ...


NITA BICURRI

nita@thebalkanforum.org

+383 (0)49 427 333AMELLA BASHOVIQ
Saradnica Programa

amella.bashoviq@gmail.com


Amella Bashoviq ima 15 godina radnog iskustva u međunarodnim organizacijama na Kosovu, kao što je Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) i Misija Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), uglavnom u oblasti policije.

Amella je Magistar Međunarodnih Odnosa i Diplomatije i ima dva fakultetska stepena: Orijentalistika i Političke Nauke i Javna Administracija.

Uprkos što je poliglota, ona je takođe završila nekoliko međunarodnih kurseva u oblasti vladavine prava i mirovne operacije u Francuskoj (l'ENA Pariz) i u Nemačkoj (ZIF Berlin), kao i program Globalnog Liderstva PGLI Makedonia i Menadžiranje Projektima AUK TDI Kosovo. Amella je takođe Alumni Političke Aakademije Friedrich Erbert Stiftung, kancelarija u Prištini, Kosovo.


NATALIA ŻABA
Program Associate


Natalia je novinarka i prevoditeljka iz Poljske, koja živi i radi u Beogradu. Njen glavni focus jesu zemlje Zapadnog Balkana i Centralne Evrope, koje prati na potrebe raznih regionalnih i međunarodnih medija. Pre nego što se priključila Balkan Forum timu radila je bila je programski menadžer Balkanske Instraživačke mreže na projektu Balkanske Stipendije za Novinarsku Izuzetnost, koji je kreairan kako mi podržao talentovane i iskusne novinare sa balkanskog područja. Radila je takođe kao korespondent za Srbiju u Balkan Insight outletu. Njene reporaže su bile nagrađivane od strane Gazete Viborče iz Poljske, te GFPS organizacije iz Nemačke. Piše na poljskom, engleskom i sprskom jeziku.


Donatori