Naši ciljevi

  1. Promovisanje zajedničke vizije zasnovane na ekonomskoj integraciji, prosperitetu i održivom miru.
  2. Olakšavanje prekograničnog i međusektorskog dijaloga da bi se generisala nova razmišljanja o regionalnim izazovima i mogućnostima kroz godišnji Balkanski forum i druga okupljanja.
  3. Razvijanje ideja i podsticanje regionalnih inicijativa u četiri ključne oblasti.
  4. Izgradnja baze znanja i obezbjeđivanje istraživanja i analize politike radi promovisanja uzajamnog učenje i ubrzavanja napretka prema inovativnim rješenjima za regionalne razvojne izazove.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO