Naši ciljevi

  1. Promovisanje zajedničke vizije zasnovane na ekonomskoj integraciji, prosperitetu i održivom miru.
  2. Olakšavanje prekograničnog i međusektorskog dijaloga da bi se generisala nova razmišljanja o regionalnim izazovima i mogućnostima kroz godišnji Balkanski forum i druga okupljanja.
  3. Razvijanje ideja i podsticanje regionalnih inicijativa u četiri ključne oblasti.
  4. Izgradnja baze znanja i obezbjeđivanje istraživanja i analize politike radi promovisanja uzajamnog učenje i ubrzavanja napretka prema inovativnim rješenjima za regionalne razvojne izazove.

Donatori