Poreklo

Inicijativa The Balkan Forum je lansiran na prvom godišnjem sastanku The Balkan Forum-a koji je  održan 7-9 Februara 2013. Godine u Solunu, Grčka. Forum je okupio različite aktere i lidere iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Grčke, Kosova, Crne Gore i Srbije. Preko 50 učesnika iz civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice i vlasti su sarađivali da bi stvarili ideje i inovativne strategije za produbljivanje regionalne saradnje i da bi katalizovali ekonomski razvoj, isticajući prednosti u regionu i komparativne prednosti.

Forum je otvorio Iannis Boutaris, Gradonačelnik Soluna; Jorgos Papandreu, bivši premijer Grčke; David Burger Zamenik Direktora, Kancelarija za centralnu Evropu, SAD Department of State; i Haki Abazi, Programski Direktor, Fond braće Rokfeler. Inaguralni Balkanski Forum o regionalnoj saradnji predstavlja važan početak, što dovodi do konkretnih preporuka, uključujući i osnivanje nevladine organizacije The Balkan Forum. Organizacija The Balkan Forum služi kao sekretarijat mreže Balkanskog foruma, sprovodi preporuke mreže i I domaćin je godišnjih sastanaka.Donatori