Pristup

Kako funksioniše Balkanski forum: Otključavanje potencijala za pokretanje regionalnih promjena

Balkanski forum služi kao platforma za okupljanje različitih lidera u svim sektorima: civilnom, privatnom i vladinom. Djeluje kao neutralni posrednik i fasilitator za identifikovanje mogućnosti i pokretanje kolaborativnih inicijativa koje obećavaju, i iskoristiće resurse, sredstva i odnose da inkubira i pojača zajedničke strategije za promjenu. Forum će svjesno podsticati eksperimentisanje i inovativnost, posebno u dopiranju do vlada radi izgradnje konsenzusa, prevoditi ideje u djela, i ići preko samo retorike o saradnji ka stvarnoj realizaciji politika.


Ko je uključen: Povezivanje partnera i pojačavanje glasova

Balkanski forum želi da poveže različite inicijative, razne zainteresovane stranke, i nove socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimizirao uticaj. Putem neprekidnog dijaloga s rastućom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlade, Forum pomaže svojim partnerima da identifikuju mogućnosti za zajedničku akciju, razviju koordinisane strategije, i proizvedu međusobno dogovorene akcione programe. Forum je posvećen angažovanju mladih mislilaca i inovativnih preduzetnika, i jačanju progresivnih glasova. To će okupiti već uspostavljene ali i nove inicijative, i ojačati rad širokog spektra pojedinaca i organizacija koji su spremni da sarađuju preko granica i sektora u potrazi za zajedničkim razvojnim ciljevima regiona.

Gdje Forum radi: Definisanje regiona i obima

Balkanski forum ima širok i fleksibilan pogled na balkanski regionu i ne isključuje nijednu zemlju. Kao polazna tačka, Forum je fokusiran na Zapadni Balkan i Grčku - region koji obuhvata države koje teže članstvu u EU, i smještene su između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčke) i najnovijeg člana EU (Hrvatske). U krojenju današnjih aktivnosti, Forum proširuje svoju komunikaciju na Bugarsku, Rumuniju i Tursku. Forum je ne posmatra stvari samo unutar regiona, već uzima u obzir i njegov položaj u odnosu na druge regione, unutar i izvan Evrope. On nastoji da uči na uspjesima i padovima drugih regionalnih inicijativa.

Vodeći koncepti rada Balkanskog foruma 

  • Pozitivna agenda fokusirana na djelovanje: Dovođenjem ljudi u regionalni dijalog koji naglašava prednosti saradnje i mogućnosti za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identifikovati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i fokusira se na projekte koji su izvodljivi i uživaju široku podršku, a to može da pomogne u rješavanju konkretnih problema.

 

  • Proširenje dijaloga i konsenzusa: Efikasna regionalna saradnja zahtjeva bližu i inkluzivniju prekograničnu i međusektorsku saradnju, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vladu. Omogućavajući različitim akterima da uspostave nove partnerstva, istovremeno pojačavajući glasove mladih i marginalizovanih lidera, Forum pokušava da pomogne u otključavanju potencijala za kolektivni razvoj na Balkanu. Forum  se oslanja na kontinuirani dijalog sa rastućim mrežama partnera da bi definisao svoju strategiju, identifikovao prioritete i formulisao akcione planove.   

 

  • Korišćenje resursa u regionu: Region posjeduje resurse, talenat i potencijal da stvori rješenja za probleme sa kojima se suočava. Ovo je dokazano brojnim inovativnim inicijativama koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative su često stavljene po strane zarad više konvencionalnih ideja i rješenja. Balkanski forum želi da poveže, ojača i utiče na dalekovidne inicijative, institucije i mreže u regionu, pomogne u inkubiranju i povećavanju efektivnih strategija za promjenu. Uspjeh i integritet Foruma se oslanjaju na stručnost i talenat pojedinaca u njegovoj mreži.
  • Lekcije, ne šematski planovi: Pristup saradnji se ne može uvoziti iz drugih regiona; ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za razmjenu inspiracije i ideja o tome kako podstaći produktivne odnose i dijalog, čak i u vrijeme krize.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO