Pristup

Kako funksioniše Balkanski forum: Otključavanje potencijala za pokretanje regionalnih promjena

Balkanski forum služi kao platforma za okupljanje različitih lidera u svim sektorima: civilnom, privatnom i vladinom. Djeluje kao neutralni posrednik i fasilitator za identifikovanje mogućnosti i pokretanje kolaborativnih inicijativa koje obećavaju, i iskoristiće resurse, sredstva i odnose da inkubira i pojača zajedničke strategije za promjenu. Forum će svjesno podsticati eksperimentisanje i inovativnost, posebno u dopiranju do vlada radi izgradnje konsenzusa, prevoditi ideje u djela, i ići preko samo retorike o saradnji ka stvarnoj realizaciji politika.


Ko je uključen: Povezivanje partnera i pojačavanje glasova

Balkanski forum želi da poveže različite inicijative, razne zainteresovane stranke, i nove socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimizirao uticaj. Putem neprekidnog dijaloga s rastućom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlade, Forum pomaže svojim partnerima da identifikuju mogućnosti za zajedničku akciju, razviju koordinisane strategije, i proizvedu međusobno dogovorene akcione programe. Forum je posvećen angažovanju mladih mislilaca i inovativnih preduzetnika, i jačanju progresivnih glasova. To će okupiti već uspostavljene ali i nove inicijative, i ojačati rad širokog spektra pojedinaca i organizacija koji su spremni da sarađuju preko granica i sektora u potrazi za zajedničkim razvojnim ciljevima regiona.

Gdje Forum radi: Definisanje regiona i obima

Balkanski forum ima širok i fleksibilan pogled na balkanski regionu i ne isključuje nijednu zemlju. Kao polazna tačka, Forum je fokusiran na Zapadni Balkan i Grčku - region koji obuhvata države koje teže članstvu u EU, i smještene su između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčke) i najnovijeg člana EU (Hrvatske). U krojenju današnjih aktivnosti, Forum proširuje svoju komunikaciju na Bugarsku, Rumuniju i Tursku. Forum je ne posmatra stvari samo unutar regiona, već uzima u obzir i njegov položaj u odnosu na druge regione, unutar i izvan Evrope. On nastoji da uči na uspjesima i padovima drugih regionalnih inicijativa.

Vodeći koncepti rada Balkanskog foruma 

  • Pozitivna agenda fokusirana na djelovanje: Dovođenjem ljudi u regionalni dijalog koji naglašava prednosti saradnje i mogućnosti za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identifikovati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i fokusira se na projekte koji su izvodljivi i uživaju široku podršku, a to može da pomogne u rješavanju konkretnih problema.

 

  • Proširenje dijaloga i konsenzusa: Efikasna regionalna saradnja zahtjeva bližu i inkluzivniju prekograničnu i međusektorsku saradnju, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vladu. Omogućavajući različitim akterima da uspostave nove partnerstva, istovremeno pojačavajući glasove mladih i marginalizovanih lidera, Forum pokušava da pomogne u otključavanju potencijala za kolektivni razvoj na Balkanu. Forum  se oslanja na kontinuirani dijalog sa rastućim mrežama partnera da bi definisao svoju strategiju, identifikovao prioritete i formulisao akcione planove.   

 

  • Korišćenje resursa u regionu: Region posjeduje resurse, talenat i potencijal da stvori rješenja za probleme sa kojima se suočava. Ovo je dokazano brojnim inovativnim inicijativama koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative su često stavljene po strane zarad više konvencionalnih ideja i rješenja. Balkanski forum želi da poveže, ojača i utiče na dalekovidne inicijative, institucije i mreže u regionu, pomogne u inkubiranju i povećavanju efektivnih strategija za promjenu. Uspjeh i integritet Foruma se oslanjaju na stručnost i talenat pojedinaca u njegovoj mreži.
  • Lekcije, ne šematski planovi: Pristup saradnji se ne može uvoziti iz drugih regiona; ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za razmjenu inspiracije i ideja o tome kako podstaći produktivne odnose i dijalog, čak i u vrijeme krize.

Donatori