Η ομάδα μας
Και βιογραφία ...

ASTRIT ISTREFI
Εκτελεστικός διευθυντής

astrit@thebalkanforum.org

+383 49 427 222

+383 38 728 927


Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, που επικεντρώνεται στην πρόληψη συγκρούσεων, την εδραίωση ειρήνης και σε θέματα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη σε συνθήκες εύθραυστες και επηρεασμένες από συγκρούσεις. Έχει διευθύνει τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διαχείριση/ εποπτεία σύνθετων προγραμμάτων, προϋπολογισμών και ομάδων στα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο, το Αφγανιστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η εμπειρία του συμπεριλαμβάνει την απασχόληση στην Care International, τον Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και το Forum for Civic Initiatives (FIQ) στην Πρίστινα˙ τον International Organisation for Migration (IOM) (Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση) στην Καμπούλ και τη Ουάσιγκτον (D.C.)˙ και την Saferworld στο Λονδίνο.

H εμπειρία του σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και διεθνείς οργανισμούς περιλαμβάνει  στρατηγική και λειτουργική διαχείριση (καθώς και ηγεσία στρατηγικής σχεδιασμού και διαδικασία ελέγχου)˙  ανάπτυξη και ενίσχυση ανθρώπινων πόρων, οικονομικών, συγκεντρωση κεφαλαίων, πολιτικές και συστήματα διακυβέρνησης˙ καθοδήγηση και συντονισμό έρευνας και υποστήριξης˙ και συνέργειες, δικτύωση και ανάπτυξη συμμαχιών.

Τομείς θεμάτων  με τους οποίους ασχολείται περιλαμβάνουν τον εκδημοκρατισμό, την ανάπτυξη κοινωνίας των πολιτών, εκλογές, επίλυση συγκρούσεων, ασφάλεια κοινοτήτων, διαδικασίες πολιτικής ενσωμάτωσης, ασφάλεια και ελαφρά όπλα, σύνδεση της ασφάλειας και της ειρήνης σε επίπεδο κοινοτήτων με εθνικές και διεθνείς πολιτικές και πλαίσια.

Ως μέλος διοικητικών συμβουλίων αρκετών ΜΚΟ από το 2000, έχει συνεισφέρει στην οργανωτική ανάπτυξή τους και στην αναβάθμιση της διακυβέρνησης και ευθύνης τους.


GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999

+383 38 728 927MARINA QUEINSSAMIR BEHARIĆ

samir@thebalkanforum.orgΔωρητές

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO