Η αποστολή μας

Το Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία είναι μια διατομεακή πλατφόρμα για την προώθηση της βιώσιμης και συμμετοχικής ανάπτυξης. Προάγει μια πιο πράσινη, ανταγωνιστική Βαλκανική περιφέρεια που βασίζεται στην συνεργασία και την ποικιλομορφία. Το Βαλκανικό Φόρουμ στοχεύει να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία της περιφέρειας και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε χώρας, να αποβεί καταλύτης για την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικών αξιών και έννομης τάξης. Το Βαλκανικό Φόρουμ στοχεύει να αναπτύξει ένα νέο όραμα για τα Δυτικά Βαλκάνια, που να βασίζεται στην οικονομική ενσωμάτωση, την ευμάρεια και τη βιώσιμη ειρήνη.

Δωρητές

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO