Ηγέτες Συναντώνται στο Δεύτερο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία

19-21 Μαρτίου 2015 - Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (19 Μαρτίου 2015) - Ηγέτες από την πολιτική και την κοινωνία των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και επιχειρηματίες, πρόκειται να συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, από 19-21 Μαρτίου 2015 για το δεύτερο ετήσιο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία.

Το εναρκτήριο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία, που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο 2013, έδωσε τη δυνατότητα σε μια ομάδα ενδιαφερόμενων και νέων ηγετών να συμβάλλουν στην δημιουργία  μιας νέας αφήγησης για τα Βαλκάνια, που να βασίζεται σε ευκαιρίες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και να θεμελιώνεται στη δέσμευση για συνεργατική δράση. Αυτή η νέα αφήγηση αντιμετωπίζει την πολιτιστική, θρησκευτική και εθνοτική ποικιλομορφία της περιοχής σαν πολύτιμο κεφάλαιο και σαν μια ευκαιρία για επένδυση σε μια κοινή αγορά όπου άνθρωποι και αγαθά μπορούν να κινούνται ελεύθερα.

Στο διάστημα μεταξύ των ετησίων συναντήσεων, το έργο του Βαλκανικού Φόρουμ έχει επικεντρωθεί στην προώθηση συγκεκριμένων ιδεών και πρωτοβουλιών που προέκυψαν από κάποιες αρχικές διαπραγματεύσεις, τη φιλοδοξία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων να μεταμορφώσουν την περιφέρεια σε μια ενωμένη δύναμη έτοιμη για δράση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή, καθώς και από τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων και φορέων στην περιφέρεια που είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη. Μια Συμβουλευτική Επιτροπή, που αποτελείται από πληθώρα περιφερειακών και Ευρωπαίων αντιπροσώπων - συμπεριλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου των Σκανδιναβικών Χωρών (Nordic Council), που έχει υπάρξει σημαντικό πρότυπο για το Βαλκανικό Φόρουμ - παρέχει συνεχή στήριξη και πληροφόρηση.

Το Βαλκανικό Φόρουμ υποστηρίζει τις αρχές και τις προτεραιότητες που τέθηκαν στο Συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια που έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 28 Αυγούστου 2014. Σαν ανεξάρτητη πλατφόρμα για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών για περιφερειακές συνεργασίες, το Βαλκανικό Φόρουμ δρα σαν σύνδεσμος ανάμεσα σε διαφορετικούς περιφερειακούς ενδιαφερόμενους από τον ιδωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο τομέα.

Το φετινό Φόρουμ θα συγκεντρώσει πληθώρα ενδιαφερόμενων που θα στηριχθούν στην πρόοδο που επιτεύχθηκε στο διάστημα από το Πρώτο Ετήσιο Βαλκανικό Φόρουμ. Το δεύτερο Φόρουμ θα επικεντρωθεί σε τρείς αλληλένδετους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί σημαντικές καινοτόμες προσεγγίσεις και ουσιαστικές αλλαγές: 1) Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη  2) Ανθρώπινο Δυναμικό και Αγορές Εργασίας: Δυνατότητες για Πράσινη Απασχόληση 3) Οικονομική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον: Δίκτυα και Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας - Ευκαιρίες για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

Περισσότεροι από 60 ηγέτες των Βαλκανίων θα συμμετάσχουν στο φετινό Φόρουμ για να διερευνήσουν τα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, με πρωταρχικό στόχο να γίνουν καταλύτης για την περιφερειακή αναπτυξιακή ανταγωνιστικότητα στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Ο οργανισμός του Βαλκανικού Φόρουμ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Στόχοι

Το Δεύτερο Βαλκανικό Φόρουμ θα συγκεντρώσει ηγέτες και πρωτοπόρους από τα Βαλκάνια για να ορίσουν κοινούς στόχους και να σχεδιάσουν μεθοδολογίες για την πραγματοποίηση ενός νέου οράματος για την περιφέρεια, που θα βασίζεται στην οικονομική ενσωμάτωση, την ευημερία και την βιώσιμη ειρήνη.  Χτίζοντας πάνω στις ιδέες και τη δυναμική που αναπτύχθηκαν στο εναρκτήριο φόρουμ που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2013, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν δημιουργικές ιδέες για περιφερειακή ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του ανθρώπινου δυναμικού, των αγορών εργασίας και της εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

19:00 – 19:30 Υποδοχή                                                                                                 Χώρος: Ξενοδοχείο Macedonia Palace, Εστιατόριο 9ου ορ.

19:30 – 22:00 Κύριοι Ομιλητές και Δείπνο

Εισαγωγή: Luna Kalas, Βαλκανικό Φόρουμ

Ομιλητές:

Γιάννης Μπουτάρης, Δήμος Θεσσαλονίκης                                      Hoskuldur Thorhallsson, Nordic Council 
Stephen Heintz, Rockefeller Brothers Fund

__________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

8:30 – 8:55 Εγγραφές
Αίθουσα: Αριστοτέλης Ι
Ισόγειο

9:00 – 9:10  Χαιρετισμοί - Καλωσόρισμα
Marika Theros, Βαλκανικό Φόρουμ

                       

9:10 – 10:45  Προοπτικές για την Αύξηση της Ευμάρειας και Αειφορίας στην Περιφέρεια

Ποιές είναι οι προοπτικές της περιφέρειας για οικονομική και ευρύτερη ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ 2020; Εξετάζοντας το μοντέλο τηε Σκανδιναβικής περιφέρειας και μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που καθορίστηκαν από το Συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια που έλαβε χώρα στο Βερολίνο στις 28 Αυγούστου 2014, περισσότερο γνωστά ως το “Πρόγραμμα του Βερολίνου” (“Βerlin Agenda”), αυτό το πάνελ έχει σκοπό να προτείνει δρόμους που θα οδηγήσουν τη Βαλκανική περιφέρεια σε μια πιο ανταγωνιστική, καταρτισμένη και δυναμική αγορά.

 

Συντονιστής: Haki Abazi, Rockefeller Brothers Fund

 

Μέλη του Πάνελ:

Jelena Milic, Center for Euro-Atlantic Studies 
Cameron Munter, United Group, Serbia Broadband 
Samira Nuhanovic Ribic, Foreign Policy Initiative
Χάρρυ Παπαπανάγος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ryan Stoner, U.S. Department of State
Alexander Wojda, Πρεσβεία της Αυστρίας στην Ελλάδα

10:45 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 – 12:30  Ο Ρόλος των ΜΜΕ και της Κοινωνίας των Πολιτών στη Μεταμόρφωση της Περιφέρειας

Αυτή η συζήτηση θα ενδυναμώσει τις καινοτόμες φωνές που διερευνούν τους ρόλους και το δυναμικό των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια μεταμόρφωσης  της περιφέρειας σε μια σύγχρονη, παραγωγική και ενοποιημένη δύναμη που θα είναι σε θέση να δράσει σαν αξιόπιστος εταίρος στην Ευρώπη και διεθνώς. Αναγνωρίζοντας τα περιφερειακά εμπόδια και τις προκλήσεις, το πάνελ θα προσδιορίσει κοινές στρατηγικές της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της οικονομικής ενσωμάτωσης και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο συμμετοχικής δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

Συντονίστρια: Ivana Cvetkovic Bajrovic, National Endowment for Democracy 

Μέλη του πάνελ

Leila Bicakcic, Center for Investigative Reporting
Jelena Cosic, Balkan Investigative Reporting Network
Ζέφη Δημαδάμα, International Centre for Black Sea Studies
Dorian Ducka, Ministry of Energy and Industry Albania

12:30 – 14:30 Γεύμα

14:30 – 16:00  Απελευθέρωση του Τοπικού Δυναμικού για να Τεθεί σε Κίνηση η Περιφερειακή Αλλαγή

Πώς είναι δυνατόν οι καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο να προωθηθούν, να δικτυωθούν και να επαυξηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη δημιουργία μιας περιφερειακής ανταγωνιστικής αγοράς; Είναι δυνατόν η επιχειρηματικότητα που οδηγείται από καινοτομία και η αυξανόμενη αποκέντρωση να καλλιεργήσουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ των περιφερειών, να ενθαρρύνουν την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την ενδο-περιφερειακή μάθηση και να εμπνεύσουν κοινοπραξίες, για παράδειγμα σε έργα υποδομών; Το πάνελ έχει σαν στόχο να φωτίσει το ρόλο διαφορετικών ενδιαφερόμενων στην καθοδήγηση των δεξιότητων, της γνώσης και των πόρων που απαιτούνται ώστε να καλλιεργηθούν οι τοπικές πρωτοβουλίες για την περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Συντονίστρια Marika Theros, The Balkan Forum

Μέλη του πάνελ:

Γιάννης Μπουτάρης, Δήμος Θεσσαλονίκης
Aφροδίτη Μπουικίδη, Ashoka Greece 
Tim Clancy, Via Dinarica
Dardan Sejdiu, Pristina Municipality 
Hoskuldur Thorhallsson, Nordic Council

 

 

16:00 – 18:30  Παράλληλα Εργαστήρια


Στόχοι του εργαστηρίου: Να αναγνωριστούν υπάρχοντες περιορισμοί, δυνατότητες, ευκαιρίες και θετικά σημεία σε συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής συνεργασίας`  να προταθούν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να καλυφθούν κενά και να προοδεύσουν οι περιφερειακές πρωτοβουλίες` και, τέλος, να αναπτυχθούν ιδέες για συνεργατικές πρωτοβουλίες που μπορούν να ενημερώνουν περιφερειακά προγράμματα δράσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ι - Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονίστρια: Juliana Hoxha, Εταίρος, Albania

 

Συζητητές:

Milorad Bjeletic, Belgrade Open School
Kalinka Gaber, Progress Institute 
Dennis Gratz, Nasa Stranka 
Zorica Korac, Regional Environmental Center 
Larus Valgardsson, Nordic Council 
Miroslav Zivanovic, Human Rights Center

ΙΙ - Ανθρώπινο Δυναμικό και Αγορές Εργασίας: Δυνατότητες για Πράσινη Απασχόληση

Συντονιστής Kurt Bassuener, Democratization Policy Council

Συζητητές

Aφροδίτη Μπουικίδη, Ashoka Greece
Biljana Dakic Djordjevic, Trag Foundation 
Paul Stubbs, Zagreb Institute of Economics 
Dobrica Veselinovic, Collective Ministry of Space
Mανώλης Βουρνούς, Δήμος Χίου
Kωνσταντίνα Zoehrer (Τσοέρερ), 180 Mοίρες

ΙΙΙ - Οικονομική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον: Δίκτυα και Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας - Ευκαιρίες για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

Συντονίστρια Julian Popov, European Climate Foundation

Συζητητές

Visar Azemi, Balkan Green Foundation 
Anna Dimitrova, Centre for European Policy Studies
Dorian Ducka, Ministry of Energy and Industry Albania
Tryggvi Felixson, Nordic Council 
Aντώνης Μεταξάς, Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

9:00 – 11:00   Παράλληλα Εργαστήρια: Οριστικοποίηση Ιδεών

Οι ομάδες εργασίες συναντώνται εκ νέου για να συντάξουν συνόψεις και προτάσεις για συνεργατική δράση

11:00 – 11:15 Διάλειμμα

11:15 – 13:00  Ενημέρωση, Ανοιχτή Συζήτηση και Επόμενα Βήματα

Αίθουσα: Αριστοτέλης | παρουσιάσεις από τα εργαστήρια και συζήτηση ιδεών

Συντονιστής Haki Abazi, Rockefeller Brothers Fund

14:30 Αναχωρήσεις 

Συμμετέχοντες

Haki Abazi

Είναι ο διευθυντής προγράμματος του τμήματος Δυτικών Βαλκανίων του Προγράμματος Pivotal Place του Rockefeller Brothers Fund (RBF). Πριν εργαστεί για το RBF το 2007, ο κος Abazi υπηρέτησε ως προϊστάμενος του γραφείου στο Κοσσυφοπέδιο για το East West Management Institute, Inc.  Ο κος Abazi σχεδίασε και υλοποίησε μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων στο Κοσσυφοπέδιο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Έχει επίσης παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή. Ο κος Abazi έχει πάνω από δεκαπέντε χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Αφγανιστάν και την Ινδονησία. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την ευρύτερη ανάπτυξη και να αυξήσουν το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο κος Abazi έχει βαθειά γνώση και εργασιακή εμπειρία αναφορικά με την κοινότητα της κοινωνίας των πολιτών στα Βαλκάνια και τα γεωπολιτικά θέματα της περιοχής. Είναι πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών και πληροφοριών καθώς και διοίκησης, με σπουδές στο Κοσσυφοπέδιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάει με άνεση αγγλικά, αλβανικά και σερβικά, και έχει βασικές γνώσεις νταρι  (η περσική γλώσσα που ομιλείται στο Αφγανιστάν.)

Ιωάννης Αρμακόλας

Ο Ιωάννης Αρμακόλας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ερευνητής “Σταύρος Κωστόπουλος” στο ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου είναι επικεφαλής του προγράμματος Νοτιανατολικής Ευρώπης. Είναι επίσης αρχισυντάκτης της επιθεώρησης “ European and Black Sea Studies” που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Routledge.  Παλαιότερα έχει διατελέσει ESRC Fellow στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Research Fellow στο Κολλέγιο Nuffield College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Διευθυντής Ερευνών στο ʽUS-Greece Task Force: Transforming the Balkansʼ (κοινό πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαικών Μελετών και του Center for Strategic and International Studies που εδρεύει στη Washington), Region Head for South East Europe στην εταιρία Oxford Analytica, Tip OʼNeill Fellow in Peace and Conflict Studies στο ερευνητικό ινστιτούτο INCORE  στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο κος Αρμακόλας έχει συμμετάσχει επί μακρόν ως σύμβουλος σε προγράμματα της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID) και του Βρετανικού Υπουργείου Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID) στα Δυτικά Βαλκάνια.

Visar Azemi

Είναι ο συντονιστής του Kosovo Civil Society Consortium for Sustainable Development και ο εκτελεστικός διευθυντής για το Balkan Green Foundation. Παλαιότερα, ο κος Azemi υπήρξε εκπρόσωπος του University of Maryland University College (UMUC) στο Camp Bondsteel, στο Κοσσυφοπέδιο, όπου δίδασκε μαθηματικά, υπολογιστές και επιχειρηματικότητα για το UMUC, δια ζώσης και διαδικτυακά. Οι προηγούμενες θέσεις του περιλαμβάνουν διοικητική και διαχειριστική εργασία στο International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση) και την KBR. Ο κος Azemi είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Πρίστινα, κάτοχος δεύτερου πτυχίου σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου στη διεθνή οικονομική διοίκηση από το UMUC.

Νικόλαος Μπακιρτζής

Είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μιλάει άπταιστα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και γνωρίζει τουρκικά και σερβικά. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Anne Bartley

Από το 1968 συμμετέχει στα κοινωνικά δρώμενα σε όλα τα επίπεδα και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, που πάντα στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρότερης, δικαιότερης αμερικανικής κοινωνίας. Σε μια διαδρομή ζωής από ένα δημόσιο σχολείο του Χάρλεμ μέχρι τις γειτονιές του Little Rock, από πρώτη γυναίκα υπουργός από το Arkansas μέχρι τον Λευκό Οίκο του Κλίντον, η κα Bartley έμεινε πιστή στην πεποίθησή της ότι η δημόσια υπηρεσία είναι όχι μόνο τιμητική αλλά και ουσιαστική για την εκπλήρωση αυτού του οράματος. Σαν μέλος συμβουλίων ιδρυμάτων, σαν άτομο, ακτιβίστρια χρηματοδότης και συνιδρύτρια διάφορων δικτύων δωρητών, έχει επιδιώξει επίσης να μεγιστοποιήσει τη δυναμική των οικονομικών κεφαλαίων για να στηρίξει αυτούς τους στόχους.

Τρία κυρίαρχα θέματα διατρέχουν τον κοινωνικό ακτιβισμό της - η ενθάρρυνση όλων για μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή, ιδιαίτερα για έγχρωμους και κοινότητες χαμηλών εισοδημάτων` η κινητοποίηση χορηγών για τη στήριξη στοχευμένης κοινωνικής αλλαγής` και η παρότρυνση για μια συνεχή συζήτηση με αμερικανούς πολίτες που θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή στα κοινά και ένα πιο   δραστήριο  εκλογικό σώμα.                                                                                                                                                                                                                                                    

Το 1956 η κα Bartley μετακόμισε σε ένα αγρόκτημα εκτροφής βοοειδών στο ορεινό Arkansas, μια πολιτεία που είχε εμπλακεί στην κρίση της φυλετικής ενσωμάτωσης που δημιουργήθηκε από την εκ νέου υποψηφιότητα του Κυβερνήτη Orville Faubus και εγγράφηκε σε ένα ρατσιστικό δημόσιο σχολείο μόνο για λευκούς. Σε αυτήν τη νεαρή ηλικία, έμαθε ότι το ποιός εκλέγεται κάνει τη διαφορά και ότι είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια και να ψηφίζουν χωρίς εκφοβισμό.

Για την προώθηση αυτών των στόχων, η κα Bartley έχει συντελέσει στη δημιουργία των ακόλουθων φορέων: Department of Arkansas Natural and Cultural Heritage (1974),  Arkansas Washington Office (1979),  Threshold Foundation (1981),  Funders' Committee for Citizen Participation (1983), Forum Institute for Voter Participation (1986), Faith and Politics Institute (1991), Vote Now '92 and '94, America Coming Together (2004), Democracy Alliance (2004), America Votes (2005), και, πρόσφατα , το Committee on States.

Κάποια από τα διοικητικά συμβούλια στα οποία έχει υπηρετήσει είναι το New World Foundation, Winthrop Rockefeller Foundation, και το Rockefeller Family Fund.  Σήμερα βρίσκεται στα συμβούλια των Bauman Family Foundation, Rockefeller Philanthropy Advisors, America Votes, και στα Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Project New West και TAI SOPHIA.

Σπούδασε στα Sarah Lawrence, Finch College και Columbia Teachers College και είναι κάτοχος ΒΑ και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Teaching in English Language and Literature). Είναι παντρεμένη με τον Larry B. McNeill, διοργανωτή Saul Aliinski επί 25 χρόνια και πρόσφατα διευθύνοντα του Institute for Change in the Service Employees International Union (SEIU). Έχουν πέντε παιδιά και δύο εγγόνια.

Kurt Bassuener

Είναι συνιδρυτής και ανώτερος συνεργάτης του Democratization Policy Council. Έχει εργαστεί πάνω σε θέματα πολιτικής της Βοσνίας από το 1997 και ζει στο Σαράγεβο από το 2005. Έχει συγγράψει , μαζί με τον Πρέσβυ Jeremy Kinsman, το Diplomat’s Handbook for Democracy and Development Support, ένα έργο της  Community of Democracies (Κοινότητα των Δημοκρατιών), η τρίτη έκδοση του οποίου  κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2013. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (MA) σε European Studies (Ευρωπαϊκές Σπουδές) από το Central European University στην Πράγα το 1994, έχοντας ολοκληρώσει το πτυχίο του (ΒΑ) σε International Relations (Διεθνείς Σχέσεις) στο America University’s School of International Service το 1991.

Leila Bicakcic

Είναι διευθύντρια του Center for Investigative Reporting (CIN). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του οργανισμού όταν υπηρέτησε σαν γενική διευθύντρια του Journalism Development Group. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν συγκέντρωση κεφαλαίων, σχέσεις δωρητών, διοίκηση και οικονομική διαχείριση. Πριν από το CIN εργάστηκε για την Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), την United Nations Children’s Fund (UNICEF), και το American Bar Association (ABA/CEELI), όπου υπήρξε οικονομική διευθύντρια και εκπαιδεύτρια για εννέα χρόνια. Με καταγωγή από το Σαράγεβο, σπούδασε φυσική και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο.

Milorad Bjeletic

Είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Belgrade Open School (BOS) (Aνοιχτό Σχολείο Βελιγραδίου), ενός πρωτοπόρου οργανισμού της κοινωνίας των πολιτών στη Σερβία. Το BOS ενδυναμώνει τους ανθρώπινους πόρους, βελτιώνει το έργο ιδρυμάτων και οργανισμών και αναπτύσσει και υποστηρίζει δημόσιες πολιτικές, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί μια καλύτερη κοινωνία, βασισμένη στην ελευθερία, τη γνώση και την καινοτομία. Πέρα από τις καθημερινές διαχειριστικές δραστηριότητές του στο BOD, ο κος Bjeletic ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Open Society Foundation Serbia και μέλος αρκετών συμβουλευτικών επιτροπών και συμβουλίων παροχής χορηγιών που στηρίζουν έργα σχετικά με εκπαίδευση, ανάπτυξη ικανοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσωμάτωσης στην ΕΕ και περιφερειακή συνεργασία.   Από το 1998, έχει υπάρξει λέκτορας, ομιλητής, εκπαιδευτής και σύμβουλος για προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης ΜΚΟ, καθώς και διαχείρισης κύκλου έργων στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια για ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, νέους, πολιτικούς ηγέτες, διοικητικούς και ερευνητές. Οι κύριες ειδικότητές του είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, η δημόσια πολιτική και η υπεράσπιση, έργα για κοινωνική και πολιτική αλλαγή, ενσωμάτωση στην ΕΕ και περιφερειακή συνεργασία.

Αφροδίτη Μπουικίδη

Είναι ιδρύτρια και συνδιευθύντρια της Ashoka Greece. Παλαιότερα διηύθυνε το Reinventing Greece Media Project, καθώς και ένα πρόγραμμα φοιτητικής ηγεσίας με την Next Generation Initiative, μια ελληνοαμερικανική μη-κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει ευκαιρίες ηγεσίας και καθοδήγησης (mentoring) για φοιτητές και νέους επαγγελματίες στις ΗΠΑ. Εργάστηκε επίσης για τρία χρόνια με την ομάδα της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (Middle East and North Africa team) στο National Democratic Institute for International Affairs (NDI), όπου συνετέλεσε στην ανάπτυξη και στήριξη προγραμμάτων συμμετοχής πολιτών, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που αφορούν γυναίκες, νέους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) διεθνών σχέσεων από το University of Chicago, κέρδισε την υποτροφία StartingBloc Social Innovation Leader το 2010 και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο δίκτυο BMW Foundation Responsible Leaders το 2014.

Γιάννης Μπουτάρης

Απέκτησε πτυχίο χημικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1965 και δίπλωμα οινολογίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οίνου στην Αθήνα το 1967. Από το 1969 έως το 1996 ήταν διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης Ι. Μπουτάρης και Υιός Α.Ε. Το 1998 ίδρυσε την οινοποιία Κυρ-Γιάννη. Ο κος Μπουτάρης υπήρξε δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη για δύο θητείες (2002-2006 και 2006-2010). Ηγήθηκε της “Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη” για δύο συνεχόμενες δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2006 και 2010, σαν υποψήφιος δήμαρχος και εκλέχθηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο 2010 (πρώτη θητεία Ιαν. 2011 - Αυγ. 2014) και το Μάιο 2014 (τρέχουσα θητεία Σεπτ. 2014- Αυγ. 2019). Από το 1980 ο κος Μπουτάρης έχει υπάρξει πρόεδρος και μέλος διοικητικού συμβουλίου πολυάριθμων επαγγελματικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών οργανισμών. Είναι επίσης ιδρυτής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη) και της ΜΚΟ Αρκτούρος.

Tim Clancy

Ζει και εργάζεται στα Δυτικά Βαλκάνια από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρχικά στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και στη συνέχεια στους κλάδους του τουρισμού και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έχει συγγράψει αρκετούς τουριστικούς οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων του Bradt Travel Guide to Bosnia and Herzegovina from the UK και του Tirana Cityspots που εκδόθηκε από την Thomas Cook Publishing. Υπήρξε συνιδρυτής της Green Vision, της πρώτης κοινωνικής επιχείρησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που ασχολείται με το δίκαιο εμπόριο και την πράσινη ανάπτυξη. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται ενεργά με την πράσινη πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης με τις UNDP, USAID, JICA και άλλα διεθνή και τοπικά πρακτορεία. Ο κος Clancy τώρα εργάζεται πάνω σε ένα περιφερειακό οικο-τουριστικό έργο, το Via Dinarica, μια μεγάλη διαδρομή που περιλαμβάνει την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τηε Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και τη Σλοβενία.

Jelena Cosic

Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι υπεύθυνη έργου για το BIRN Investigative Reporting Initiative. Είναι υπεύθυνη διερευνητικών έργων στο πλαίσιο του BIRN HUB, “Paper Trail to Better Governance,” Summer School of Investigative Reporting και Media to All.

Ivana Cvetkovic Bajrovic

Είναι επικεφαλής υπεύθυνη προγραμμάτων στο National Endowment for Democracy (NED) όπου διαχειρίζεται το πρόγραμμα δημοκρατικής βοήθειας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πριν ενταχθεί στο NED το 2005, η κα Cvetkovic Bajrovic διαχειρίστηκε διάφορα αναπτυξιακά έργα με χρηματοδότηση USAID παγκοσμίως, εργάστηκε για το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών (UN Information Center) στη Ουάσιγκτον και υποστήριξε την ειρηνευτική αποστολή του ΝΑΤΟ στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη αμέσως μετά την υπογραφή των Dayton Peace Accords (Ειρηνευτική Συμφωνία Ντέιτον). Η κα Cvetkovic Bajrovic είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για πολιτικούς αναλυτές και αρμόδιους για λήψη αποφάσεων στη Ουάσιγκτον πάνω σε θέματα πολιτικών εξελίξεων στα Βαλκάνια και έχει εμφανιστεί συχνά σε σημαντικά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το βιβλίο της Mistakes Donors Make: Civil Society and Democracy Assistance in the Balkans εκδόθηκε στη Σερβία το 2011. Eλαβε πτυχίο MPA από το Bowie State University και μεταπτυχιακό (ΜΑ) πάνω στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα Πανεπιστήμια του Σαράγεβο και της Μπολόνια. Είναι μέλος του Council on Foreign Relations.

Biljana Dakic Djordjevic

Είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Trag Foundation στη Σερβία. Διαθέτει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια επαγγελματικής πείρας στον μη-κερδοσκοπικό τομέα, με βαθειά γνώση σε θέματα συγκέντρωσης κεφαλαίων και ανάπτυξης συμπράξεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, διαχείρηση προγραμμάτων και  διατομεακής συνεργασίας. Από το 2012-2014 συνεργάστηκε με το Balkan Trust for Democracy (BTD), ένα έργο του German Marshall Fund of the United States, όπου διαχειριζόταν τις δραστηριότητες υποτροφιών   σε έξι χώρες των δυτικών Βαλκανίων. Ως Διευθύντρια Ανάπτυξης του Belgrade Fund for Political Excellence από το 2004-2012, η κα Dakic Dordevic υποστήριξε προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη δυνατοτήτων πολιτικών και δημόσιων ηγετών στη Σερβία και την ευρύτερη περιφέρεια των Βαλκανίων. Εκτός από τους κύριους τομείς τεχνογνωσίας της, η κα Dakic Dordevic ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών και της συμμετοχής πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ζέφη Δημαδάμα

Διευθύνει το Διεθνές Κέντρο Μελετών για τη Μαύρη Θάλασσα από τον Ιούλιο 2010. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη και Διδακτορικού (PhD) στην οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η Δρ. Δημαδάμα έχει αναπτύξει ερευνητικό έργο πάνω σε οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στα Πανεπιστήμια του Bristol και του Darmstadt.

H Δρ. Δημαδάμα είναι μέλος του Scientific Board of the American Meteorological Society (AMS), του International Committee of the Board on Enterprise Economic Development, του Regional Science Association (RSA), του European Urban Research Association (EURA), και του CLIMBIZ Scientific Advisory Committee "Climate Change Vulnerability and Impact Assessment Review for the Black Sea Region" (UNDP-Black Sea Trade & Investment Program).

Anna Dimitrova

Εργάζεται στο Center for European Policy Studies από τον Ιούνιο 2014, αφού αποφοίτησε από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies Europe όπου επικεντρώθηκε στην ενέργεια, τους πόρους και το περιβάλλον και έλαβε την υποτροφία ENEL Spa Fellowship. Το τελευταίο διάστημα η κα Dimitrova ασχολείται με τις Ευρωπαϊκές εσωτερικές αγορές αερίου και ηλεκτρισμού, καθώς και τις πολιτικές για την ασφάλεια της προσφοράς και μελλοντικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Dorian Ducka

Είναι Υφυπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας από τον Οκτώβριο 2013. Για τρία χρόνια, από το 2009-2013, υπήρξε διευθυντής  Ευρωπαϊκής Ένταξης και Διεθνών Έργων στο Υπουργείο Οικονομίας. Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, ο κος Ducka ήταν διεθνής αναπληρωτής γραμματέας στο Διεθνές Τμήμα του Σοσιαλιστικού Κινήματος για την Ένταξη της Αλβανίας, το τρίτο σε μέγεθος κόμμα στη χώρα. Έχει ιδρύσει και έχει ασχοληθεί με αρκετές αλβανικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Αlbanian Free Forum (Αλβανικό Ελεύθερο Φόρουμ), του IDEA Institute και του Albanian Atlantic Association of Young Political Leaders (Αλβανικός Ατλαντικός Σύνδεσμος Νέων Πολιτικών Ηγετών), που προωθεί τη συμφιλίωση, την πολιτική συνεργασία και την ενδυνάμωση των νέων στην αλβανική πολιτική. Ο κος Ducka έχει ασχοληθεί με τη διεθνή συμφιλίωση και την ηγεσία νέων στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Έχει υπάρξει ομιλητής σε εκδηλώσεις διοργανωμένες από τo Κογκρέσο των Η.Π.Α.,  τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Stortinget, τη Νορβηγική Bουλή . Ο κος Ducka έχει πτυχίο Β.Α. στις διεθνείς σχέσεις από το Eastern Mediterranean University στην Αμμόχωστο. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως Chevening Scholar of Public Policy στο Kings College στο Λονδίνο. Έλαβε επιπλέον προηγμένη κατάρτιση από το Temasek Polytechnic στη Σιγκαπούρη, και το Vienna Diplomatic Academy (Διπλωματική Ακαδημία Βιέννης) στη Διπλωματία Ενέργειας (Energy Diplomacy). Τα ενδιαφέροντα του κου Ducka περιλαμβάνουν ταξίδια, βιβλία, την επένδυση στη συνεργασία μεταξύ της νέας γενιάς, την παγκόσμια δικτύωση, τη συμφιλίωση, τη μετασχηματιστική επιχειρηματικότητα, τη διεθνή ασφάλεια και προαγωγή της δημοκρατίας, ασφάλεια ενέργειας και διπλωματία. Ο κος Ducka έχει υπάρξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρκετών εθνικών δημόσιων επιχειρήσεων στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών Albtelecom, Trasmission System Operator και Natural Resource Agency.

Romeo Ekonomidis

Είναι από την Οδησσό, Ουκρανία, και κάνει πρακτική στο Βαλκανικό Φόρουμ. Είναι πτυχιούχος (ΒΑ) διεθνών σχέσεων από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Οδησσού I.I. Mechnikov.  Από τo 2010 έως το 2011, εργάστηκε για την AIESEC ως συντονιστής Εξωτερικών Ανταλλαγών (Outgoing Exchange Coordinator) στην Τοπική Επιτροπή της Οδησσού. Το Μάρτιο 2013 εγγράφηκε σε επιστημονική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Κίεβο. Αυτό το διάστημα ο κος Οικονομίδης παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα  πάνω στην πολιτική και οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατλικής Ευρώπης ατο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, ρωσσικά, ουκρανικά και ελληνικά.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tryggvi Felixson

Είναι ανώτερος σύμβουλος στο Συμβούλιο Σκανδιναβικών χωρών στην Κοπεγχάγη. Πριν συμμετάσχει στο Σκανδιναβικό Συμβούλιο το 2010, υπήρξε για τέσσερα χρόνια  προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος και Πόρων στο Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών (Department for Environment and Resources at the Nordic Council of Ministers). Είναι οικονομολόγος πόρων και έχει εργαστεί για την Ισλανδική Κυβέρνηση στην Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας, το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήταν επίσης διευθύνων σύμβουλος μιας περιβαλλοντικής ΜΚΟ στην Ισλανδία.

Άλκηστη Φλώρου

Στηρίζει την προάσπιση, την πολιτική και τις προσπάθειες στρατηγικού σχεδιασμού του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, ενός συμβουλευτικού σώματος  δικτύου δήμων νησιών του Αιγαίου που επιδιώκουν την προώθηση στόχων βιωσιμότητας στις περιοχές τους. Παλαιότερα η κα Φλώρου εργάστηκε πάνω στους τομείς ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στο European Climate Foundation (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα) στις Βρυξέλλες. Πριν από αυτό εργάστηκε πάνω σε ζητήματα θαλασσών και περιβάλλοντος  στο Cabinet of the European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries και το United Nations Environment Program. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της η κα Φλώρου ασχολήθηκε με προγράμματα ανάπτυξης με επίκεντρο την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.  Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc  in Environment and Development (Περιβάλλον και Ανάπτυξη) από το London School of Economics and Political Science και πτυχίο (ΒΑ) Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.   Με μητρική γλώσσα τα ελληνικά, η κα Φλώρου μιλάει επίσης αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και μαθαίνει ισπανικά.

Kalinka Gaber

Είναι διευθύντρια προγράμματος στο Progress Institute for Social Democracy (Ινστιτούτο Προόδου για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία). Είναι επαγγγελματίας πολιτική επιστήμων και αφοσιωμένη πολιτική ακτιβίστρια. Με περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής πείρας στον μη-κυβερνητικό τομέα, η κα Gaber εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σαν σύμβουλος στο τμήμα επικοινωνίας ενός πολιτικού κόμματος και του υπεύθυνου κοινοβουλίου στη Βουλή της Π.Γ.Δ.Μ. Η κα Gaber έχει ασχοληθεί με την πολιτική εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων στην Π.Γ.Δ.Μ. και την περιφέρεια. Επίσης, έχει συγγράψει υψηλής ποιότητας αναλύσεις πάνω σε τρέχοντα πολιτικά θέματα και διαδικασίες στη χώρα και την περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων και έχει εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη πολιτικής για διάφορα πολιτικά θέματα που άπτονται της χρηστής διακυβέρνησης και έννομης τάξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών  ελευθεριών.

Ilir Gashi

Εργάζεται σαν εκτελεστικός διευθυντής του Slavko Curuvija Foundation στο Βελιγράδι της Σερβίας από τον Ιούνιο 2014. Το SCF είναι ένα μικρό αλλά αναπτυσσόμενο ίδρυμα μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανεξάρτητων μέσων και ανάπτυξης της δημοσιογραφίας στη Σερβία. Έχει τρεις βασικούς στόχους: τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, την ανάπτυξη των τοπικών μέσων και την εκπαίδευση σπουδαστών δημοσιογραφίας/νέων δημοσιογράφων. Το επαγγελματικό υπόβαθρο του κ. Gashi και τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη δημοσιογραφία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κοινωνικό ακτιβισμό, τη δημόσια επικοινωνία και τη διαφήμιση.

Dennis Gratz

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΜΑ) πάνω στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαράγεβο και το Πανεπιστήμιο της Bologna. Tο 2003 πέρασε με επτιτυχία τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου και το 2007 ολοκλήρωσε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Η διατριβή του επικεντρωνόταν στα συστηματικά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου 1992-1995 στη Βοσνία (theory of elitocide - θεωρία της εξόντωσης, της συστηματικής εξόντωσης ηγετικών μορφών μιας κοινωνίας ή ομάδας). Τώρα είναι επίκουρος καθηγητής στο Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies (Κέντρο Διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο και στο Sarajevo School of Science and Technology (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Σαράγεβο). Το 2009, ο Δρ. Gratz  ήταν επισκέπτης ακαδημαϊκός με το πρόγραμμα Fulbright στο Columbia University στη Νέα Υόρκη. Το 2010 ήταν επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία. O Δρ. Gratz είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του Nasa Stranka, ενός κοινωνικο-φιλελεύθερου κόμματος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2014, εκλέχθηκε βουλευτής στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Stephen Heintz

Είναι Πρόεδρος του Rockefeller Brothers Fund (RBF) από το 2001. Το RBF επιδιώκει να προάγει έναν δικαιότερο, πιο βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο. Ο κος Heintz ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Dēmos (Δήμος) που εργάζεται για να ενισχύσει το σφρίγος της αμερικανικής δημοκρατίας και να προωθήσει τις οικονομικές ευκαιρίες. Από το 1990-1997, υπήρξε εκτελεστικός υποδιευθυντής και ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής του EastWest Institute (EWI), με έδρα την Πράγα. Αφιέρωσε τα πρώτα 15 χρόνια της σταδιοδρομίας του στην πολιτική και τις κυβερνητικές υπηρεσίες στην Πολιτεία του Connecticut. Είναι μέλος αρκετών μη-κερδοσκοπικών διοικητικών συμβουλίων, μέλος του Council of Foreign Relations (Επιτροπή  Εξωτερικών Σχέσεων) και μέλος της American Academy of Arts and Sciences (Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών).

Juliana Hoxha

Η Juliana Hoxha ίδρυσε την Partners Albania το 2001 και εξακολουθεί να κατέχει τη θέση της εκτελεστικής διευθύνουσας. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας στο μάνατζμεντ και την ανάπτυξη, σε καμπάνιες στήριξης, κατάρτιση και συμβουλευτική στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Έχει συνεργαστεί με επιτυχία με δωρητές για την εξασφάλιση εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας και ηγήθηκε της εθνικής εκστρατείας στήριξης ευνοϊκού περιβάλλοντος για ΜΚΟ στην Αλβανία. Το Δεκέμβριο του 2000, απενεμήθη στην κα Hoxha το ORT/USAID International Award of Achievement for the Contribution to the Advancement of Civil Society (Διεθνές Βραβείο Επιτευγμάτων για τη Συμβολή στην Προώθηση της Κοινωνίας των Πολιτών) στην Αλβανία.  Η κα Hoxha είναι κάτοχος πτυχίων ΒΑ και ΜΑ στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων και μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη διοίκηση επιχειρήσεων και ICT (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) από το Πανεπιστήμιο Sheffield. Είναι Chevening and Harvard Kennedy School Fellow και μιλάει άπταιστα αγγλικά και ιταλικά.

Dragana Ilic

Είναι βοηθός προγράμματος για το πρόγραμμα Δυτικών Βαλκανίων στο Rockefeller Brothers Fund. Πριν εργαστεί για το RBF το 2009, δραστηριοποιήθηκε σε πολλά έργα σαν αναλύτρια έρευνας, ιδιαίτερα στον τομέα αξιολόγησης προόδου πρωτοβουλιών  πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Εργάστηκε σαν βοηθός του δημάρχου του Stpce στο Κοσσυφοπέδιο από το 2002-2004 και ως ειδήμων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο Υπουργείο Οικολογίας της Σερβίας από το 2005 ως το 2007. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου. Η κα Ilic διαθέτει δεξιότητες επιπέδου εκπαιδευτού στη διαμεσολάβηση ως διαδικασίας επίλυσης συγκρούσεων και είναι πιστοποιημένη constructivist coach.

Nedim Jahic

Ο Nedim Jahic είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δραστηριοποιείται σε διάφορες πρωτοβουλίες στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη που σχετίζονται με την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. Ο κος Jahic συνεργάζεται με πολλά περιοδικά και διαδικτυακές πύλες, επικεντρωνόμενος κυρίως στις εκλογές, τα δικαιώματα των επαναπατρισμένων και θέματα διακρίσεων. 

Luna Kalas

Η Luna Kalas είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στη διαχείρηση ειρήνευσης από το Πανεπιστήμιο του Τουρίνου και εξειδικεύεται στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών σε μεταβατικές και μετα-συγκρουσιακές συνθήκες. Έχει εργαστεί για την ενδυνάμωση της  συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και για εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της Youth Initiative for Human Rights (Πρωτοβουλία Νέων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη και στο Office of Civil Affairs της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νεπάλ. H εμπειρία της περιλαμβάνει την ανάπτυξη και το συντονισμό δικτύων, έρευνα, συγκέντρωση κεφαλαίων, επόπτευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαχείριση κρίσεων, ειρήνευση και ανάπτυξη εθελοντισμού.

Zorica Korac

H Zoric Korac έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις περιβαλλοντικές επιστήμες και την πολιτική από το Central European University (Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) στη Βουδαπέστη και έχει πτυχίο (BSc) Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου. Από το 2006, έχει εργαστεί στο γραφείο του Regional Environmental Center (REC) (Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο) στη Σερβία πάνω σε θέματα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παεριβαλλοντικής υγείας. Η κα Korac έχει συντονίσει αρκετά έργα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Green Pack (Πράσινου Πακέτου), ενός εκπαιδευτικού εργαλείου πολυμέσων, την υλοποίηση εκπαίδευσης καθηγητών και την υποστήριξη για αλλαγές πολιτικής στην περιφέρεια. Από το 2013, η κα Korac έχει εργαστεί ως ειδήμων σε θέματα τοπικής διακυβέρνησης στα Κεντρικά γραφεία του REC στο Szentendre.

Zoran Kordic

Είναι Βοηθός Προγράμματος στο United Nations Development Program (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) στην Κροατία. Ο κος Kordic έχει μεταπτυχιακό (MSc) στην Ηλεκτρο-μηχανική και κάνει έρευνα πάνω στον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο των μηχανισμών συνεργασίας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει εμπειρία πάνω σε έργα που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια και τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλής/μηδενικής εκπομπής άνθρακα στην περιοχή.

Alma Kovacevic

Είναι συντονίστρια έργου στο Center for Environment and Energy (Κέντρο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), θέση την οποία κατέχει τα τελευταία τρία χρόνια.

Fedja Kulenovic

Είναι ειδικός σε θέματα πληροφορικής με έμφαση στη διαχείριση γνώσης και πληροφοριών. Διδάσκει στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς πάνω στα προαναφερθέντα θέματα. Επίσης, υπηρετεί σαν ειδικός πληροφορικής στο Strengthening Independent Media (Ενδυνάμωση των Ανεξάρτητων Μέσων) της USAID, ένα έργο που υλοποιεί η Internews.

Iωάννης Λιόντος

Είναι δημοτικός σύμβουλος για θέματα υποδομών και ενέργειας στο Δήμο Ιωαννίνων από τον Σεπτέμβριο 2014. Προηγουμένως, εργάστηκε σαν δικαιοπάροχος σε μια ιδιωτική επιχείρηση επίπλων. Αφού αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Ξάνθη, διηύθυνε τη δική του επιχείριση και εργάστηκε στην κατασκευή της Εγνατίας Οδού.

Λεωνίδας Μακρής

Εργάζεται σαν σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη από τον Ιούλιο 2012. Οι ευθύνες του Δρ. Μακρή περιλαμβάνουν την επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος του δημάρχου καθώς και τη διαχείριση θεμάτων πολιτικής στρατηγικής και διοικητικών αλλαγών. Από το Φεβρουάριο 2012, ο Δρ. Μακρής διδάσκει πολιτική επικοινωνία, συγκριτική πολιτική, κράτος και κοινωνία, δημοκρατία και δικτατορία, κοινωνικά κινήματα και ιστορία πολιτικών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2010 έως το 2012 ο Δρ. Μακρής ήταν λέκτορας το πρόγραμμα BSc πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο DEI College, University of London, Registered Centre, όπου δίδαξε συγκριτική πολιτική, δημοκρατία και εκδημοκρατισμό και διεθνείς θεσμούς.

Ο Δρ. Μακρής είναι διδάκτωρ του London School of Economics στις πολιτικές επιστήμες και διαθέτει επίσης άδεια ψυχολόγου. Παλαιότερα ασχολήθηκε με τη συμβουλευτική ατόμων με ελαφρές ψυχολογικές διαταρχές, με  αξιολογήσεις προσωπικότητας και αξολόγηση ψυχικής κατάστασης σύμφωνα με το DSM-III-R. Γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά.

Aντώνης Mεταξάς

Είναι λέκτορας δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής δικαίου ενέργειας στο International Hellenic University (Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο). Είναι επίσης εταίρος και διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Μεταξάς και Συνεργάτες. Η Μεταξάς και Συνεργάτες είναι διακεκριμένο δικηγορικό γραφείο με κυρίαρχη θέση στην ελληνική νομική αγορά, ιδιαίτερα στους τομείς εξειδίκευσής του - ενέργεια, εταιρικό δίκαιο και θέματα δικαίου της ΕΕ. Ο Δρ. Μεταξάς είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων (Hellenic State Aid Institute) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (Hellenic Energy Regulation Institute). 

Jelena Milic

Είναι μία από τους πολιτικούς αναλυτές με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Παλαιότερα, συνεργάστηκε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου και της Σερβίας, τον Goran Svilanovic κατά τη διάρκεια της εντολής του στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Stability Pact for South East Europe) στο Τμήμα Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακόμη παλαιότερα, εργάστηκε σαν πολιτική αναλύτρια και ερευνήτρια για την International Crisis Group (Ομάδα Διεθνών Κρίσεων).

Cameron Munter

Ο Cameron Munter αποσύρθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικών των ΗΠΑ το 2012. Τώρα είναι σύμβουλος επενδυτών στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Pomona College στην Καλιφόρνια. Κατά τις τρεις δεκαετίες που εργάστηκε στο διπλωματικό σώμα, υπήρξε πρέσβυς στο Πακιστάν και τη Σερβία και υπητέτησε στο Ιράκ, την Πολωνία και πολυάριθμες άλλες θέσεις στη Washington D.C. και στο εξωτερικό.

Samira Nuhanovic Ribic

Είναι συνεργάτιδα-ερευνήτρια στο Foreign Policy Initiative (Πρωτοβουλία Εξωτερικής Πολιτικής) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου επικεντρώνεται σε έργα που άπτονται θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης στη Β-Ε. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο και στο European Research Center for Cooperatives and Social Enterprises (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για Συνεταιρισμούς και Κοινωνικές Επιχειρήσεις) στην Ιταλία. Η έρευνά της εστιάζει στη δυνατότητα των συνεταιρισμών να αντιμετωπίσουν αδυναμίες των κυβερνήσεων και των αγορών και τη γεωργία μέσα από εναλλακτικούς τρόπους εννοιολογικής σύλληψης της αγροτικής ανάπτυξης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. H κα Nuhanovic Ribic ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές σπουδές της στις διεθνείς σχέσεις στο International Islamic University (Διεθνές Ισλαμικό Πανεπιστήμιο) στη Μαλαισία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο και συνεργάζεται με δημόσιους λειτουργούς ως σύμβουλος πολιτικής καθώς και με κάποιες ΜΚΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο εξωτερικό.

Aριάδνη Παπαγαπητού

Είναι διευθύντρια προγράμματος του Peacebuilding Program (Πρόγραμμα Ειρήνευσης) του Rockefeller Brothers Fund. Πριν το 2007, όταν άρχισε να εργάζεται για το RBF, ηγήθηκε ενός έργου μικρο-χρηματοδότησης για μια ΜΚΟ στο Μπανγκαλόρ, στην Ινδία. Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνήτρια για έναν δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Λονδίνα, στο UNFPA και στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.  για τους Πρόσφυγες  ((UNHCR) στην Αθήνα. Η κα Παπαγαπητού ήταν επίσης μάνατζερ στο τμήμα Χωριών Τύπου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 2004 όπου βοήθησε με το συντονισμό της δημοσιογραφικής κάλυψης των ξένων ανταποκριτών από την Ελλάδα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MSC στα ανθρώπινα δικαιώματα με εξειδίκευση στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το London School of Economics and Political Science και πτυχίο ΒΑ κλασικών σπουδών από το Union College, όπου σπούδασε και εργάστηκε στην Κένυα. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Rising Tide Capital, ενός οργανισμού που βοηθά αγωνιζόμενους επιχειρηματίες σε πληγείσες αστικές κοινότητες να συστήσουν δυναμικές επιχειρήσεις και να αναπτύξουν βιώσιμες γειτονιές. Παράλληλα αντιπροσωπεύει το RBF στο Connect U.S.Fund Council και την οργανωτική επιτροπή των Peace and Security Funders Group. Είναι μέλος του Council on Foreign Relations (Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων).

Χάρρυ Παπαπανάγος

Είναι καθηγητής οικονομικών στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και επισκέπτης-καθηγητής στο Hellenic International University (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)  και του Supreme Joint War College. Είναι μέλος του επιστημονικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της European Economics and Finance Society, καθώς και επιστημονικός συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. O κος Παπαπανάγος υπήρξε αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθυντής των τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Διοίκησης και Τεχνολογίας. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Command and General Staff College στο τμήμα Psychological Operations και στην Ακαδημία Αστυνομίας. Ο κος Παπαπανάγος υπηρέτησε επίσης ως σύμβουλος στη Βρετανική Βουλή των Λόρδων και οικονομικός σύμβουλος στο Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Julian Popov

Είναι υπότροφος του European Climate Foundation, πρόεδρος του Building Performance Institute Europe και σύμβουλος ενεργειακής ασφάλειας του Προέδρου της Βουλγαρίας. Διευθύνει το South East Europe Grid Initiative, που λειτουργεί σαν καταλύτης για υψηλού επιπέδου ενεργειακή πολιτική συνεργασία μεταξύ χωρών στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κος Popov είναι πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος στη Βουλγαρία, ιδρυτής αντιπρόεδρος και τρέχον μέλος διικητικού συμβουλίου του New Bulgarian University, πρώην πρόεδρος και νύν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Bulgarian School of Politics  και συνιδρυτής της Tunisian School of Politics,  που ιδρύθηκε μετά την Αραβική Άνοιξη. Ο κος Popov έχει συγγράψει δύο βιβλία και κάνει συχνές δημοσιεύσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας και ενεργειακής πολιτικής.

Helena Qirici

Είναι συντονίστρια προγράμματος για το Βαλκανικό Φόρουμ. Αυτό το διάστημα παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω στην πολιτική και την οικονομία της σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Η Helena είναι πτυχιούχος (ΒΑ) πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως ειδικευόμενη για το πρόγραμμα Δυτικών Βαλκανίων στο Rockefeller Brothers Fund και για την UNHCR στα Τίρανα, στην Αλβανία. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, αλβανικά, ελληνικά και λίγα ιταλικά.

Boris Raonic

Είναι από την Podgorica του Μαυροβουνίου. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν ενεργό μέλος του πολιτικού κόμματος LSCG και ίδρυσε αρκετές από τις πρώτες ΜΚΟ στο Μαυροβούνιο κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική Σχολή. Παλαιότερα, ο κος Raonic ήταν δημοσιογράφος και εργάστηκε στο Nansen Dialogue Center από το 2000. O κος Raonic έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων πάνω σε θέματα διαλόγου, ανοχής, πολιτικής κουλτούρας, επίλυσης διαφωνιών και έχει παράγει δύο ντοκιμαντερ. Ο κος Raonic έχει υπάρξει μέλος του National Council for European Integration (Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ένταξη) και τώρα είναι διευθυντής του School of Democratic Leadership (της Σχολής Δημοκρατικής Ηγεσίας).  Είναι μέλος διαχειριστικών αρχών αρκετών ΜΚΟ.

Damijan Sedar

Εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας από το 2000. Ο κος Sedar κατείχε θέσεις στο προξενείο στο Μόναχο, στο γραφείο του Μόνιμου Αντιπροσώπου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, σαν πολιτικός σύμβουλος στα Σκόπια και σαν διευθυντής του τμήματος του Υπουργείου Δυτικών Βαλκανίων στη Λιουμπλιάνα. Από το 2012, ο κος Sedar συνεργάζεται με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο πάνω σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι πτυχιούχος (ΒΑ) διεθνών σχέσεων από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα. Ο κος Sedar γνωρίζει άριστα τα σλοβενικά, αγγλικά, γερμανικά, σερβο-κροατικά, μακεδονικά και γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις αλβανικών και φαρσί.

Dardan Sejdiu

Είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Πρίστινας από τον Ιανουάριο 2014. Επί δύο χρόνια εργάστηκαε σαν διευθύνων σύμβουλος του Nest Kosovo, μια επιχείρηση της SHM Production Ltd, με έδρα το Λονδίνο. Επί τέσσερα χρόνια ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Slovenian-Kossovar Pension Fund και ήταν υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση του ταμείου και του ενεργητικού του. Έχει υπηρετήσει για τέσσερα χρόνια σαν διευθυντής λιανικής τραπεζικής της ProCredit Bank, της μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας στο Κοσσυφοπέδιο. Ο κος Sejdiu είναι κάτοχος πτυχίου (ΒΑ) στη διοίκηση επιχειρήσεων και πολιτικών επιστημών από το American University στη Βουλγαρία, έχει ΜΒΑ  από το IEDC-Bled School of Management στη Σλοβενία και είναι υπότροφος του German Marshall Memorial Fund. O κος Sejdiu  είναι μέλος του Movement for Self-Determination (Κίνημα για την Αυτοδιάθεση) και υπήρξε μέλος της προεδρίας του για τρία χρόνια.

Jasna Sekulovic

Εργάζεται σαν διαχειρίστρια έργου στο GIZ Open Regional Fund for South East Europe - Energy Efficiency και είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με τις σχολές πολιτικών σπουδών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για στο έργο “Δημόσιος Διάλογος για τη Βιώσιμη Χρήση Ενέργειας στην ΝΑΕ” (Public Dialogue on Sustainable Use of Energy in SEE) καθώς και σε έργο για την ευαισθητοποίηση στο θέμα της  ενεργειακής απόδοσης στις πρωτεύουσες της ΝΑΕ. Από το 2008, η κα Sekulovic έχει εργαστεί στο GIZ σε διάφορα έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Nίκος Σέρβος

Είναι  ειδικευόμενος  στο Βαλκανικό Φόρουμ. Παλαιότερα είχε εργαστεί σαν βοηθός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος στην NGP Newman Group, πάροχο επαγγελματικών συστημάτων ήχου. Ο κος Σέρβος έχει πτυχίο (ΒΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις και τη Διπλωματία από το American College της Θεσσαλονίκης και μιλάει άπταιστα ελληνικά και αγγλικά.

Ryan Stoner

Ο Ryan Stoner  ορίστηκε διευθυντής του Πολιτικού και Οικονομικού τμήματος της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στα Σκόπια τον Ιούνιο 2014, έχοντας υπηρετήσει ως υποδιευθυντής του τμήματος επί τρία χρόνια. Πριν από τα Σκόπια, ο κος Stoner εργάστηκε σαν ανώτερο οικονομικό στέλεχος στην Οττάβα και το Πεκίνο και σαν προξενικός υπάλληλος στην Ταιπέι. Πριν να ενταχθεί στο Διπλωματικό Σώμα το 2002, ο Ryan ήταν οικονομικός σύμβουλος στην Waddell & Reed, στο Louisville του Kentucky. Έχει πτυχίο οικονομικών και διακυβέρνησης από το Center College στο Danville, Kentucky.

Paul Stubbs

Είναι κοινωνιολόγος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ζει και εργάζεται στην Κροατία από το 1993. Από το 2003 εργάζεται στο Institute of Economics (Ινστιτούτο Οικονομικών) στο Ζάγκρεμπ. Τα κύρια ενδιαφέροντα του στους τομείς έρευνας,  ακτιβισμού και υπεράσπισης, περιλαμβάνουν κοινωνικά κινήματα, κοινωνική προστασία, δικαιώματα παδιιών και οικολογικές-κοινωνικές πολιτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι εκλεγμένο μέλος του Croatian Council for Science, Higher Education and Technology (Κροατικό Συμβούλιο για Επιστήμες, Ανώτερη Εκπαίδευση και Τεχνολογία).

Δέσποινα Συρρή 

Είναι σύμβουλος στο πολτικό τμήμα του Regional Cooperation Council (Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας). Παλαιότερα διηύθυνε την έρευνα και διεθνή συνεργασία στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με το Reuters, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Berlin Migration Netzwerk (Δίκτυο Μετανάστευσης Βερολίνου), το Βρετανικό Συμβούλιο, το Refugee Studies Centre (Κέντρο Μελετών Προσφύγων) στην Οξφόρδη, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Πανεπιστήμιο Deusto στην Ισπανία και το EastWest Institute, πάνω σε θέματα ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής ενσωμάτωσης, ασύλου, συνόρων και ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., καθώς και εκλογικής παρατήρησης με το OSCE/ODIHR. H κα Συρρή έχει διδάξει πολιτικές επιστήμες και πολιτική ανθρωπολογία στο American College in Thessaloniki (ACT), έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ στη Νότιο Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα Ελληνικά, Σερβικά και Αγγλικά και έχει συγγράψει επιστημονικές έρευνες, σε μέσα πολιτών και ντοκιμαντέρ.

Marika Theros

Είναι πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής του Βαλκανικού Φόρουμ. Αχολείται επαγγελματικά με τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαθέτει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρία εργαζόμενη στο σημείο τομής μεταξύ δημόσιας πολιτικής, ακαδημαϊκού χώρου και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Η κα Theros έχει εργαστεί σαν σύμβουλος και ερευνήτρια για οργανισμούς κυβερνητικούς, της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιας πολιτικής. Έχει εργαστεί και δημοσιεύσει για το  London School of Economics πάνω σε θέματα συγκρούσεων, ασφάλειας και δικαίου και έχει εργαστεί στο Αφγανιστάν, τον Λίβανο, τη Σερβία και το Κατάρ πάνω στην κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά θέματα και προγράμματα ανάπτυξης.

Hoskuldur Thorhallsson

Είναι μέλος της Althingi, της Βουλής της Ισλανδίας, από το 2007. Είναι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επικοινωνιών της Althingi και υπηρετεί ως πρόεδρός της από το 2013. Ο κος Thorhallson από το 2013 είναι μέλος και πρόεδρος της Ισλανδικής Αποστολής στο Συμβούλιο Σκανδιναβικών Χωρών, του διακοινοβουλευτικού σώματος της Δανίας, των νήσων Φερόε, της Φινλανδίας, Γροιλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και των Ωλαντ (Åland). Είναι πρόεδρος του Σκανδιναβικού Συμβουλίου από το 2015.

Γιώργος Tριανταφύλλου

Είναι ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (South-East Europe Program) στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν  διεθνείς σχέσεις και ασφάλεια, συγκρούσεις στα Βαλκάνια, διεθνείς οργανισμούς και ειρηνευτικές διαδικασίες, ειρήνευση και οικοδόμηση κρατών, ΝΑΤΟ και Ηνωμένα Έθνη. Ο κος Τριανταφύλλου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη διεθνή ανάλυση συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο του Kent, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παροχή ασφάλειας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εδραίωσης ειρήνης στα Βαλκάνια. Πριν εργαστεί για το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κος Τριανταφύλλου ήταν σύμβουλος για τα Western Balkans and Peacebuilding programs (Προγράμματα Δυτικών Βαλκανίων και  Εδραίωσης Ειρήνης) στο Rockefeller Brothers Fund και συνέβαλε στο πρώτο Βαλκανικό Φόρουμ το 2013. Είναι μέλος του International Studies Association ( Διεθνής Ένωση Σπουδών) και έχει παρουσιάσει διάφορες μελέτες σε πολλά σημαντικά διεθνή συνέδρια. Από το 2008 ως το 2012, ο κος Τριανταφύλλου ήταν επίκουρος λέκτορας στο University of Kent, όπου δίδαξε παγκόσμια ιστορία, διεθνείς σχέσεις και διεθνή διακυβέρνηση. Ο κος Τριανταφύλλου γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και βασικά σερβικά.

Larus Valgardsson

Είναι σύμβουλος διεθνών υποθέσεων στη Βουλή της Ισλανδίας από το 2006. Παράλληλα είναι ο Γραμματέας της Ισλανδικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Σκανδιναβικών Χωρών (Nordic Council), τον διακοινοβουλευτικό φορέα Δανίας, Νήσων Φαρόε, Φινλανδίας, Γροιλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και  των Ωλαντ (Åland) από το 2006.

Dobrica Veselinovic

Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Έχει ενεργή δράση στην κοινωνία των πολιτών τα τελευταία 10 χρόνια και πιο πρόσφατα έχει αγωνιστεί για τους δημόσιους χώρους και τη  καθώς μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα αστικής ανάπτυξης. Οι τομείς ενδιαφέροντος του κου Veselinovic περιλαμβάνουν πολιτική θεωρία, οικολογία και αστική ανάπτυξη και αντισυμβατικά κινήματα. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα θερινά προγράμματα, σεμινάρια και διάλογους στη Σερβία και το εξωτερικό.

Ljubisa Vrencev

Έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα και είναι ειδικός στις επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες. Από το 1997, έχει συνεργαστεί με διάφορες εθνικές και παγκόσμιες ΜΚΟ πάνω σε θέματα μετανάστευσης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην Ελλάδα και σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και καταναγκαστικής μετανάστευσης στη Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ., το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία. Έχει εργαστεί σαν σύμβουλος για το United Nations Office for Project Services (UNOPS), το United Nations Development Program (UNDP), Cooperazione Italiana, και το International Organization for Migration σε ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στην αξιολόγηση των προσφυγικών καταυλισμών και στην ανάπτυξη πολιτικής για την βιώσιμη επιστροφή των Σέρβων εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων (IDP) από το Κοσσυφοπέδιο. Ο κος Vrencev είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην τοπική ανάπτυξη για τα Βαλκάνια από το Πανεπιστήμιο του Trento. Έχει υπάρξει εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια και συνέδρια. Τώρα είναι διευθυντής προγράμματος στην Symbiosis και παλαιότερα υπήρξε συντονιστής προγράμματος στο Belgrade Fund for Political Excellence και μάνατζερ του Public Dialogue Initiative on Sustainable Use of Energy in Southeastern Europe (Πρωτοβουλία για τον Δημόσιο Διάλογο πάνω στην βιώσιμη χρήση ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη).

Eμμανουήλ Βουρνούς

Είναι πτυχιούχος αρχιτεκτονικής με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στην αποκατάσταση μνημείων. Έχει εργαστεί σε έργα αποκατάστασης μνημείων και ένταξης σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε ιστορικό περιβάλλον. Τα ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει την ιστορική αρχιτεκτονική στο νησί της Χίου από τον 14ο αιώνα. Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, τα όψιμα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα, τη δημιουργία και εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών και την αρχιτεκτονική των αρχοντικών. Το Μάιο 2014, ο κος Βουρνούς εκλέχθηκε Δήμαρχος Χίου, ηγούμενος ομάδας ατόμων που μέχρι τότε δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική.

 

Bodo Weber

Είναι ανώτερος συνεργάτης του Democratization Policy Council (DPC) (Συμβούλιο Πολιτικής Εκδημοκρατισμού). Είναι από πολλά χρόνια αναλυτής της πολιτικής και κοινωνίας των Δυτικών Βαλκανίων, της Γερμανίας και της Κοινής Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Common European Foreign and Security Policy), διατλαντικών σχέσεων, προώθησης του δυτικού κανόνα δικαίου και μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας. Ο κος Weber εργάζεται επίσης ως πολιτικός σύμβουλος για πολιτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς  στη Γερμανία και τα Βαλκάνια.  Τη δεκαετία του 1990, εργάστηκε σαν εκδότης με την εφημερίδα Perspektiven (Frankfurt/Main) και υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Bosnien Büro Frankfurt (Βοσνιακό Γραφείο στην Φρανκφούρτη). Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και αναλύσεις πάνω σε θέματα πολιτικής και κοινωνιών στα Βαλκάνια, όπως και για την μετα-συγκρουσιακή ειρήνευση, τον εκδημοκρατισμό και την γερμανική εξωτερική πολιτική. Ο κος Weber έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα και απόψεις σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες και συχνά εμφανίζεται σαν σχολιαστής στα μέσα επικοινωνίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις πολιτικές επιστήμες από το Johann-Wolfgang-Goethe-University στο Frankfurt/Main. Ζει στο Βερολίνο.

Alexander Wojda

Ο Alexander Wojda μεγάλωσε στη Βιέννη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στη διπλωματία, το δίκαιο και την παγκόσμια  αλλαγή  από το πανεπιστήμιο του Coventry (Hνωμένο Bασίλειο) καθώς και διδακτορικού στο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Innsbruck στην Αυστρία. Ξεκίνησε τη διπλωματική του σταδιοδρομία το 1999 στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια διορίστηκε στη Χάγη (2001), στις Μόνιμες Αποστολές της Αυστρίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Βιέννη (2002) και Γενεύη (2003-2006), καθώς και στην Αυστριακή Πρεσβεία στη Σόφια, όπου έκανε την πρώτη του γνωριμία με τα Βαλκάνια από το 2007 ως το 2010. Από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2014, ο κος Wojda εργάστηκε στην πολιτιστική διεύθυνση του Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Ευρώπη, την Ένταξη και τις Εξωτερικές Σχέσεις) στη Βιέννη, όπου ήταν επικεφαλής της ομάδας εργασίας “Dialogue of Cultures” (“Διάλογος Πολιτισμών”). Από τον Αύγουστο 2014, ο κος Wojda είναι ο  αναπληρωτής προϊστάμενος Αποστολής και από τον Φεβρουάριο 2015, ο Chargé d’affaires a.i., στην Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα.

Miroslav Zivanovic

Εργάζεται για το Human Rights Centre (Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο, όπου είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα και τα έργα στους τομείς εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέσεων και έρευνας. Ο κος Zivanovic είναι πτυχιούχος συγκριτικής λογοτεχνίας και βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη κρατική διαχείρηση  και τις ανθρωπιστικές υποθέσεις από το Πανεπιστήμια του Σαράγεβο, το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza”.

Kωνσταντίνα Zoehrer (Τσοέρερ)

Είναι πολιτική επιστήμων και κοινωνική ερευνήτρια με εμπειρία στην πολιτική και κοινωνική υπεράσπιση, τη δημόσια πολιτική, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, τις άτυπες ομάδες για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συνεργασία. Το 2013 συν-ίδρυσε την 180º (180 Μοίρες), μια κοινωνική επιχείρηση που εργάζεται με κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες για να ερευνήσει, να σχεδιάσει και να αναπτύξει εργαλεία και λύσεις που θα μεταμορφώσουν την ανεργία. Η κα Zoehrer είναι μέλος των Global Shapers του World Economic Forum και μέλος του International Comparative Social Enterprise Models Project (ICSEM) . Το 2014 έλαβε τη διάκριση “Young Innovator” από το A.T. Kearney -Falling Walls Lab Scholarship για το έργο της 180 Μοίρες πάνω στην απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς. 

Έκθεση
H Οριστική Έκθεση του Δεύτερου Ετήσιου Βαλκανικού Φόρουμ θα είναι διαθέσιμη από το Μάιο 2015.Το Ετήσιο Φόρουμ συγκεντρώνει μια πληθώρα ενδιαφερομένων και ηγετών από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Π.Γ.Δ.Μ., την Ελλάδα, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Δωρητές

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO