Naša ekipa
i biografija...

ASTRIT ISTREFI
Izvršni direktor

astrit@thebalkanforum.org

+383 49 427 222

+383 38 728 927


Astrit ima 20 godina iskustva u oblasti civilnog društva sa fokusom na potanja vezana za sprječavanje sukoba, izgradnju mira i razvoj u nestabilnim i sukobima zahvaćenim kontekstima, pri čemu je vodio projekte strateškog razvoja i upravljao/nadzirao  kompleksne programe, budžete, i timove u zemljama Zapadnog Balkana, Centralne Azije, Kavkaza, Afganistana, Velika Britanije i SAD. To uključuje rad sa Care International, Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OEBS) i Forumom građanskih inicijativa (FGI) u Prištini; Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Kabulu i Washingtonu DC; kao i sa organizacijom Saferworld u Londonu.

Njegovo iskustvo na poziciji višeg menadžera u upravljanju lokalnim i međunarodnim organizacijama obuhvata poslove strateškog menadžmenta (i vođenje strateškog planiranja i revizije procesa); razvijanje i jačanje ljudskih resursa, finansija, prikupljanje sredstava i upravljanja politikama i sistemima; vođenje i koordinaciju istraživanja i zagovaranja; te partnerstva, umrežavanja i uspostavljanja koalicija.

Tu su i pitanja s područja demokratizacije, razvoja civilnog društva, izbore, rješavanja sukoba, sigurnosti zajednice, inkluzivnih političkih procesa, sigurnosti i lakog naoružanja, koja pitanja mira i sigurnosti na nivou zajednice povezuju s nacionalnim i međunarodnim politikama i okvirima.

Kao član odbora nekoliko nevladinih organizacija od 2000. godine, davao je doprinos njihovom organizacionom razvoju i jačanju njihovog upravljanja i odgovornosti.


GAZMEND BERLAJOLLI
Project Manager

gazmend@thebalkanforum.org

+383 44 141 999

+383 38 728 927MARINA QUEINS


Marina Kueins je student Politike i društva kao i engleskog jezika na Rajnskom Fridrih-Vilhemovom Univerzitetu u Bonu, Njemačka, završava dva fakulteta. Ona takođe radi kao student asistent na konsaltingu usavršavajući se na polju ekološke i energetske tehnologije.

Marina je prvo započela studije njemačkog i engleskog jezika na Univerzitetu u Kelnu paralelno sa svojim srednjim obrazovanjem, i dopunila svoje akademsko znanje praktičnim radom u raznim kompanijama i državnim institucijama kao što su Unicepta kompanija za analizu medija, WDR Zapadnonjemačka radiodifuzija Kelna i Finansijska obavještajna jedinica njemačkog carinskog istražnog biroa. Obavila je takođe stručnu praksu na, između ostalog, Njemačkoj saveznoj akademiji za bezbjednosnu politiku i Geopolitičkom ogranku njemačkog Bundesvera.

Ona je član Omladinskog saveza atlantskog sporazuma i Akademskog udruženja za studije bezbjednosti. Marina je izvorni govornik njemačkog jezika, tečno govori engleski i može da komunicira na francuskom i turskom na početnom nivou.


SAMIR BEHARIĆ

samir@thebalkanforum.orgDonatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO