Naša ekipa
i biografija...

ASTRIT ISTREFI
Izvršni direktor

astrit@thebalkanforum.org

+386 (0)49 427 222


Astrit ima 18 godina iskustva u oblasti civilnog društva sa fokusom na potanja vezana za sprječavanje sukoba, izgradnju mira i razvoj u nestabilnim i sukobima zahvaćenim kontekstima, pri čemu je vodio projekte strateškog razvoja i upravljao/nadzirao  kompleksne programe, budžete, i timove u zemljama Zapadnog Balkana, Centralne Azije, Kavkaza, Afganistana, Velika Britanije i SAD. To uključuje rad sa Care International, Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OEBS) i Forumom građanskih inicijativa (FGI) u Prištini; Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Kabulu i Washingtonu DC; kao i sa organizacijom Saferworld u Londonu.

Njegovo iskustvo na poziciji višeg menadžera u upravljanju lokalnim i međunarodnim organizacijama obuhvata poslove strateškog menadžmenta (i vođenje strateškog planiranja i revizije procesa); razvijanje i jačanje ljudskih resursa, finansija, prikupljanje sredstava i upravljanja politikama i sistemima; vođenje i koordinaciju istraživanja i zagovaranja; te partnerstva, umrežavanja i uspostavljanja koalicija.

Tu su i pitanja s područja demokratizacije, razvoja civilnog društva, izbore, rješavanja sukoba, sigurnosti zajednice, inkluzivnih političkih procesa, sigurnosti i lakog naoružanja, koja pitanja mira i sigurnosti na nivou zajednice povezuju s nacionalnim i međunarodnim politikama i okvirima.

Kao član odbora nekoliko nevladinih organizacija od 2000. godine, davao je doprinos njihovom organizacionom razvoju i jačanju njihovog upravljanja i odgovornosti.


URIM VESELAJ
IT Officer

urim@thebalkanforum.org

+386 (0)49 150 458


Rođen u porodici inžinjera i muzičara, Urimov je počeo kao radio tehničar/producent. Paralelno je bio i član rock grupe.

Nakon 2004. godine je osnovao svoju firmu za audio, video, web produkciju, koja je imala ugovor sa javnom TV "RTK".

Vrijedi spomenuti nagradu Rudolf Sopi/umjetnička kamera za najboljeg kamermana 2006 godine.

Od 2008. godine razvio je bazu podataka za interno/interaktivno korištenje  u firmama. Do 2011. godine cijela ta infrastruktura prenesena je na web-based aplikaciju.

U 2013. godini se vratio video produkciji, gde nastavlja i do današnjeg dana.

Lični slogan mu je... 3K => kreativnost, kodiranje, kafa ...


NITA BICURRI

nita@thebalkanforum.org

+383 (0)49 427 333AMELLA BASHOVIQ
Program saradnik

amella.bashoviq@gmail.com


Amella Bashoviq ima 15 godina radnog iskustva u međunarodnim organizacijama na Kosovu, kao što su Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) i Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS), uglavnom u oblasti policijskog rada.

Amella je magistar međunarodnih odnosa i diplomatije i ima dvije diplome: Orijentalistike i  Političkih nauka i javne uprave.

Mada poliglota, ona je završila nekoliko međunarodnih kurseva u oblasti vladavine prava i mirovnih operacija u Francuskoj (l'ENA Pariz) i Njemačkoj (ZIF Berlin), kao i program Globalnog liderstva PGLI Makedonija i Upravljanja projektima  AUK TDI Kosovo. Amella je također alumni Političke akademije Friedrich Erbert Stiftung – Ured u Prištini, Kosovo.


NATALIA ŻABA
Program saradnikDonatori