Naša misija

Balkanski forum o regionalnoj saradnji je međusektorska platforma za unaprjeđenje održivog i participativnog razvoja. Promovira efikasnije, zelenije i konkurentnije resurse balkanskog regiona koji se zasnivaju na saradnji i različitosti. Balkanski forum ima za cilj iskoristi prednosti regiona, kao i komparativne prednosti svake zemlje, kako bi se potakle inovacije i razvoj u okviru demokratskih vrijednosti i vladavine prava. Balkanski forum ima za cilj stvoriti jednu novu viziju za Zapadni Balkan zasnovanu na ekonomskoj integraciji, prosperitetu i održivom miru.Donatori