Naši ciljevi

  1. Promoviranje zajedničke vizije zasnovane na ekonomskoj integraciji, prosperiteta i održivom miru.
  2. Omogućavanje prekograničnog i međusektorskog dijaloga kako bi se generirao novi način razmišljanja o regionalnim izazovima i mogućnostima kroz godišnje održavanje Balkanskog foruma i druge skupove.
  3. Biti pokretač ideja i katalizator regionalnih inicijativa u četiri ključne oblasti.
  4. Izgradnja baze znanja i omogućavanje provođenja istraživanja i analize politika radi promoviranja uzajamnog učenja i ubrzavanja napretka ka inovativnim rješenjima za regionalne razvojne izazove.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO