Naši ciljevi

  1. Promoviranje zajedničke vizije zasnovane na ekonomskoj integraciji, prosperiteta i održivom miru.
  2. Omogućavanje prekograničnog i međusektorskog dijaloga kako bi se generirao novi način razmišljanja o regionalnim izazovima i mogućnostima kroz godišnje održavanje Balkanskog foruma i druge skupove.
  3. Biti pokretač ideja i katalizator regionalnih inicijativa u četiri ključne oblasti.
  4. Izgradnja baze znanja i omogućavanje provođenja istraživanja i analize politika radi promoviranja uzajamnog učenja i ubrzavanja napretka ka inovativnim rješenjima za regionalne razvojne izazove.

Donatori