Kako možemo povećati benefite turističke sezone na Zapadnom Balkanu

25 maj, 2018., u Center Ville, Podgorica

Balkan Forum održao je video-debatu na temu turizma. Na debati su bili prisutni cijenjeni gosti iz Crne Gore, Makedonije, i sa Kosova, predstavnici vladinih i nevladinih institucija koji rade u oblasti turizma. Učesnici u debati bili su: Damir Davidović – državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Crna Gora; Ana Nives Radović – direktor turističke agencije u Kotoru; Aleksandar Dedović – član odbora Balkan Foruma; Sanja Golubović – glavni urednik magazina Caffe Montenegro u Podgorici; Milo Radonjić – PR marketing menadžer u Center Ville u Podgorici; Vlado Srbinovski – direktor Balkanie u Skoplju, Makedonija; Virtyt Gacaferri – osnivač Balkan Natural Adventure u Prištini, Kosovo.

Tema debate je bila: “Kako možemo povećati benefite turističke sezone na Zapadnom Balkanu“. Neka od pitanja koja su učesnicima postavljena na debati su: kako možemo najbolje promovisati regionalni turizam, koje su prednosti turizma u našoj regiji, kako poboljšati investicije van turističke sezone i kako najbolje ojačati transportne veze i kako se riješiti izazova.

Balkan Forum će nastaviti da organizuje ovakve događaje u budućnosti kako bi podstakao otvorenu diskusiju za bližu saradnju u regiji u oblasti turizma.

Video-debatu pratila je Radio Televesion Crna Gora

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO