Tim i odbor Balkan Foruma čestita Konstantini i želi joj nastavak uspjeha!

19-09-2017

Odlomak koji slijedi preuzet sa EMES - International Research Network , pruža uvid u:

Konstantina, PhD student sa Bečkog Univerziteta ekonomije i biznisa, objašnjava da je rad dopuna njenoj master tezi koju je pisala tokom studiranja na Studijama jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Atini.

Objašnjava svoje motive za veoma neobičan izbor zemalja: „Obzirom na činjenicu da sam takođe tražila uticaj međunarodnih aktera, fokusirala sam se na status/vezu svake zemlje sa EU: dugogodišnji član (Grčka), novi član (Hrvatska) i zemlja kandidat (Srbija). Interes u regiji je takođe jer je regija „između“ Austrije i Grčke, i ima veoma interesantnu međusobno povezanu prošlost, sadašnjost i budućnost, kako me učešće u Balkan Forum uči svakog dana.“  

Konkretnije, pored analize i poređenja pravnih i institucionalnih okvira u Hrvatskoj, Grčkoj i Srbiji, njen rad se posebno fokusira na to kako međunarodni, evropski i nacionalni akteri oblikuju razvoj socijalnih preduzeća u ovim zemljama. Rad pokušava da identifikuje faze razvoja, sličnosti, razlike i izazove ovog novog sektora.

Dalje dodaje neka zapažanja o specifičnostima i izazovima ovog regiona: “Kada govorimo o razvoju sektora, često nastojimo da uzimamo primjere iz zemalja i regije  gdje je pristup finansijskom i ljudskom kapitalu unaprijeđen i uzet zdravo za gotovo na mnogo načina. U regiji, možete vidjeti da to nije slučaj i da zahtjeva saradnju, pažnju korišćenjem resursa i svjesnost da su različiti modeli mogući.“

Kako Konstantina kaže “EMES istraživačka konferencija je bila moja prva akademska međunarodna konferencija gdje sam se predstavila, stoga je bila velika čast da dobijem nagradu. Kao praktičari mi smo između prostora kao što su aktivizam, politika, akademija i shvatamo značaj da stvaramo mostove tako da razumijevanje i znanje svih njih budu povezani i opstanu.“

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO