OBJAVLJIVANJE 4 REGIONALNIH BRIFINGA

Balkan Forum je 28. decembra 2017. objavio 4 regionalna brifinga o obrazovanju, energiji, turizmu i ljudskom kapitalu/tržistu rada u balkanskim zemljama: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, u saradnji sa nekim NVO i stručnjacima iz regiona, koji su ohrabrili razgovore sa vladinim institucijama, biznisima, NVO, medijima i stručnjacima u Skoplju, Tirani i Podgorici 14., 15. i 18. decembra  2017. godine.

Brifing pruža važne podatke o aktuelnim dešavanjima u ovim oblastima (akteri, fondovi, strategije, inicijative, uspesi i neistraženi potencijal) u daljem unapređenju međusektorske i prekogranične saradnje u regionu.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO