Forumi Vjetor '13

Forumi i parë vjetor Ballkanik për Bashkëpunimin Rajonal është mbajtur nga 7 deri me 9 shkurt 2013 në Selanik të Greqisë. Forumi shërbeu si një platformë për lidhjen e akterëve të ndryshëm dhe liderëve të rinj si dhe për gjenerimin e ideve dhe strategjive për t’i adresuar sfidat dhe mundësitë kryesore rajonale. Pjesëmarrësit në forumin inaugurues kanë shfaqur një ndryshueshmeri të pasur të përvojës dhe ekspertizës. Iniciativa është e përkushtuar ndaj nxitjes dhe ndihmës së një rrjeti në rritje të individëve dhe organizatave që do të bashkëpunojnë përtej kufijve dhe sektorëve për të ndjekur qëllimet e përbashkëta të zhvillimit rajonal dhe për t’i zhvilluar zgjidhje inovative ndaj problemeve të përbashkëta rajonale.

Objektivat
  1. të diskutohën agjenda të përbashkëta dhe për të kuptuar mendimet fillestare rreth kornizave të mundshme të bashkëpunimit;
  2. të shqyrtohet situata aktuale në fusha specifike, duke identifikuar kapacitetet, asetet dhe përkufizimet ekzistuese, si dhe masat që duhet të ndërmerren për të mbushur boshllëqet dhe për të shtyrë përpara nismat rajonale;
  3. të gjenerohën idetë për iniciativa bashkëpunuese - duke përfshirë iniciativat të vogla por që kanë ndikim të vërtetë.
Agjenda

E Enjte, 7 SHKURT 2013

18:00 - 21:30             Pritja dhe darka

Fjalimet:                     Yiannis Boutaris, Kryetar i Komunës së Selanikut

David Burger, Zëvendës Drejtor, Zyra e Çështjeve të Evropës Jugore Qendrore, Departamenti Amerikan i Shtetit

George Papandreou, Ish kryeministër i Greqisë

E Premte, 8 SHKURT 2013

9:00 – 9:10                Mirëseardhje

Marika Theros, Koordinator i The Balkan Forum  

Stephen Heintz, President, Rockefeller Brothers Fund

9:10- 10:00                Mendimi i serishëm për Bashkëpunimin Rajonal: koncepti, qasja & objektivat

George Papandreou, Ish kryeministër i Greqisë

    Strukturimi i bisedes: mundësitë dhe sfidat për Ballkan si rajon

Jan-Erik Enestam, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit Nordik

Reflektime për bashkëpunimin Nordik: e kaluara dhe e tashmja

10:00-10:20               Pauza për kafe

10:20–12:00              Korniza dhe vizion për rritje dhe prosperitet rajonal

Cilat korniza për bashkëpunim mund të mbështesin më mirë transformimin e një vizioni të një rajoni të integruar në iniciativa efektive rajonale? Qëllimi i këtij paneli është diskutohën mundësitë kryesore, kufizimet dhe prioritetet për ndërtimin e një kornizë për bashkëpunim dhe të ndërtohët  vizioni për një rajon i cili e promovon zhvillimin e qëndrueshëm, rritjen kolektive dhe investimet bashkëpunuese.

Moderatorët:              Mark Freeman, Instituti për Tranzicionet e Integruara

Folësit:                       Ashraf Ghani, Instituti për Efektivitetin e Shtetit

 

Panelistët:

Shpend Ahmeti, Universiteti Amerikan në Kosovë

Dorian Ducka, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës

Leonidas Makris, Këshilltar Politik i Kryetarit të Komunës së Selanikut

Jelena Milic, Qendra për Studime Euro-Atlantike

12:00 – 12:30            Pauza për kafe

12:30 – 14:00            Iniciativat për bashkëpunim rajonal

Çfarë mësimesh mund të nxjerrë Forumi nga nismat ekzistuese apo nismat e kaluara dhe si mund të përshtaten qasjet efektive për t’i plotësuar nevojat e rajonit tonë? Qëllimi i këtij paneli është të analizohën dhe diskutohën disa shembuj bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal si dhe të mendohët, përmes mësimeve se çfarë mund të i ofrohët The Balkan Forum pasi që është duke u zhvilluar nga një vizion i përgjithshëm në plane konkrete për veprime politike.

Moderatore:               Priscilla Lewis,  SHBA në Iniciativën Botërore

Folësit:

Darko Brkan, Pse jo (“Why not")

Gidon Bromberg, Miqtë e Tokës të Lindjes së Mesme

Tryggvi Felixson, Nordic Këshilli Nordik

Goran Svilanovic, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal

 

14:00-15:30               Dreka

15:45- 17:30              Sesione paralele të punëtorisë

 

Objektivat e punëtorisë: të diskutohet situata aktuale në çdo fushë të çështjeve, duke i identifikuar kapacitetet ekzistuese, asetet dhe kufizimet, si dhe masat që duhet të ndërmarrën për të mbushur boshllëqet dhe për të shtyrë përpara nismat rajonale; të gjenerohën idejat për nismat bashkëpunuese dhe t’i kapur mendimet fillestare për kornizat e mundshme të bashkëpunimit.

Pjesëmarrsit

 Shpend Ahmeti është një ndë hulumtues kryesor i politikave publike në Kosovë. Ai sjell përvojë të gjerë nga sektori i shoqërisë civile në Kosovë. Në vitin 2007, Z.. Ahmeti ka krijuar Institutin për Studime të Avancuara GAP, të cilin e udhëhoqi për tre vite. Instituti GAP tani është një nga institutet kryesore hulumtuese në fushën e qeverisjes së mirë dhe ekonomisë në Kosovë. Z. Ahmeti ka punuar si ekonomist për Bankën Botërore për shumë vite, ku ka marrë pjesë në menaxhimin e portofolit të Bankës Botërore në Kosovë dhe ishte pjesë e ekipit që hartoi Rishikimin e Shpenzimeve Publike për Kosovën. Ai gjithashtu ka punuar si analist financiar për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Gjatë shtatë viteve të fundit, Zt. Ahmeti ka lligjeruar politikën publike dhe ekonominë politike ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Kosovë. Që nga viti 2010, ai është angazhuar në mënyrë aktive në politikë si pjesë e lëvizjes Vetëvendosje. Z. Ahmeti ka një diplomë Bachelor në fushën e Ekonomisë nga Universiteti Amerikan në Bullgari dhe Master në Politika Publike nga Kennedy School of Government në Universitetin e Harvardit.

Miodrag Atanasievski është kryetar i Odës së Turizmit në Maqedoni. Ai ka një diplomë Bachelor në fushën e mbrojtjës nga Fakulteti i Filozofisë në Universitetin Kirill dhe Metodi. Nga viti 1981-1994, ai ka ligjeruar mbrojtje në shkollat ​​e mesme në Shkup. Nga viti 1991 deri në vitin 1996, Zt. Atanasievski ishte anëtar i bordit ekzekutiv të Kuvendit të Komunës Qendra, ku menaxhonte portofolin për arsim, mbrojtje dhe urbanizim. Nga 1997 deri në 1998, ai ishte Drejtor i agjencisë turistike LUNA dhe nga1998 deri në 2001 ishte Menaxher teknik i njësisë së parkut të lojërave në JP "Parkovi i zelenilo". Që nga viti 2002, ka qenë menaxher i LLC Luna në Shkup. Në vitin 1991, ai themeloi Forcat Reformiste të Maqedonisë dhe nga1991 deri në 2000 ishte kryetar i Organizatës Komunale - Qendër. Nga viti 1994 deri në vitin 1997, ai ishte një anëtar aktiv i Partisë Liberale dhe prej 1998 deri në vitin 2000 ishte anëtar aktiv i Partisë Liberale Demokratike. Ai është themelues dhe pronar i agjencisë turistike TEABO - Shkup. Nga viti 1992 deri në 1996, ai shërbeu si kryetar i bordit të drejtorëve të J.H. Shkolla Fillore Pestaloci. Që nga viti 2007, ai është themelues dhe kryetar i bordit të Shoqatës së Maqedonasve nga Maqedonia dhe Diaspora. Nga viti 2008 e deri më tani, ai është kryetar i Odës së Turizmit në Maqedoni. Ai ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare si "Së bashku në shtëpi në Maqedoni" e mbështetur nga qeveria maqedonase në vitin 2007 dhe "Krijo të ardhmen tuaj", të mbështetur nga Agjencia për Rini dhe Sport në vitin 2008.

Will Bartlett është një hulumtues senior i ekonomisë politike të Evropës Juglindore në Institutin Europian në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike të Londrës. Ai mban titullin MA në fushën e ekonomisë nga Universiteti i Kembrixhit dhe Master në ekonomi zhvillimore nga Shkolla e Studimeve Orientale dhe Afrikane në Universitetin e Londrës. Ai e fitoi doktoraturën e tij nga Universiteti i Liverpoolit në temën e papunësisë dhe migrimi në ish-Jugosllavi. Ai ka ligjëruar në Universitetet e Southampton, Bath, dhe Bristol, dhe ishte një hulumtues në Institutin e Universitetit Evropian në Firence. Nga 2006-2008, ai shërbeu si President i Shoqatës Evropiane për Studime Ekonomike Krahasuese (EACES). Dr. Bartlett ka punuar si konsulent në Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, Fondacionin Evropian të Trajnimit, OECD, dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Hulumtimi i tij aktual i mbulon tregjet e punës, arsimin profesional dhe mangësitë e aftësive në Evropën Juglindore.

Jelena Berkovic koordinon komunikimet publike në GONG, një organizatë jo partiake qytetare e themeluar në Kroaci në vitin 1997 për të inkurajuar qytetarët që të marrin pjesë aktive në proceset politike. Nga 1998-2010, znj. Berkovic punoi si redaktore dhe gazetare në Radio 101 të Zagrebit dhe ishte e përfshirë në një kapacitet të ngjashëm në revisten studentore REVOLT dhe magazinën kulturore Gordogan. Ajo ka studiuar gazetarinë në Fakultetin e Shkencave Politike në Zagreb dhe ka fituar titullin Master në fushën e Politikës Globale në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në Londër.

Yiannis Boutaris ka lindur në Selanik. Ai studioi në Universitetin Aristotel të Selanikut ku e fitoi diplomën në fushën e Kimisë. Në vitin 1967, ai mori një Diplomë në Enologji nga Instituti i Verës në Athinë. Nga 1969-1996, Zt. Boutaris shërbeu si asistent drejtor, drejtor teknik dhe drejtor menaxhues në një biznes familjar, J. Boutari & Son S.A., një kompani që prodhon, importon dhe shpërndan verëra dhe pije alkoolike. Në vitin 1996, ai u bë drejtor i Yannis Boutaris & Associates Ltd., një kompani konsulente në sektorin e verës, në të cilën qëndroi deri në vitin 2010. Nga  1998-2010, ai ishte kryetar i verarit të Kir Yianni SA, i vendosur në pronësi private në vreshta të Yiannakohori dhe Amyndon dhe e udhëhequr nga dy djemtë e tij. Z. Boutaris shërbeu si Këshilltar Komunal nga 2002-2010. Në zgjedhjet komunale të vitit 2006, ai ishte kandidat për kryetar komune si udhëheqës i "Protovoulia për Selanik" dhe mori 16% të votave. Në zgjedhjet komunale të Nëntorit 2010, ai u zgjodh Kryetar i Selanikut. Që nga viti 1980, ai ka shërbyer si president dhe si anëtar i bordit drejtues të shumë organizatave profesionale, kulturore dhe mjedisore, siç është Asambleja e Rajoneve Evropiane të Verës (AREV), International Academie Internationale du Vin, Federata e Verërave Greke dhe Industritë Spirits, Festivali i Filmit në Selanik, WWF Greqia dhe Organizata Turistike e Selanikut.Ai ishte gjithashtu themeluesi i Muzeut të Artit Modern të Maqedonisë në Selanik dhe Arcturos, një organizatë jofitimprurëse që synonte mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit dhe kafshëve të egra. Ai ka marrë shumë çmime dhe dallime duke përfshirë Winemaker of the Year 2003 nga Shoqata e Gazetarëve të Verës të Greqisë dhe 2003 Heroi Evropian nga Time Magazine për punën e tij me Arcturos. Ai ka dy djem dhe një vajzë. Z. Boutaris flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe frënge.

Darko Brkan është presidenti themelues i Zašto Ne (Pse jo), një organizatë joqeveritare me seli në Sarajevë që promovon aktivizmin qytetar, llogaridhënien e qeverisë dhe përdorimin e medias digjitale dhe teknologjive të reja në thellimin e demokracisë në Bosnje-Hercegovinë. Përveç kësaj, ai është një anëtar themelues i Dosta! (Mjaft!), një nga lëvizjet më të shquara qytetare të BiH për drejtësinë shoqërore dhe llogaridhënien e qeverisë. Një aktivist kryesor i shoqërisë civile, Z. Brkan filloi karrierën e tij në aktivizmin qytetar më shumë se dhjetë vjet më parë si koordinator i fushatës për kundërshtim të ndërgjegjshëm ndaj shërbimit ushtarak në BiH. Ka diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Sarajevë me diplomë në teknologjinë e informacionit dhe është një kandidat MBA në Shkollën e Ekonomisë dhe Biznesit në Sarajevë, ku është duke diplomuar në menaxhimin e informacionit strategjik. Z. Brkan ishte një anëtar i Komitetit të Demokracisë Reagan Fascell në Fondacionin Kombëtar për Demokraci, ku hulumtoi se si teknologjitë e informacionit dhe mjetet online mund të përdoren për të promovuar demokracinë. Ai ka fituar disa çmime në fushën e inovacionit dhe teknologjisë së re, duke përfshirë Çmimin e Inovacionit Alumni të SHBA-ve në vitin 2011. Z. Brkan është anëtar i bordit i shoqatës së Alumni-t të SHBA në BiH, anëtar i këshillit politik të ACIPS dhe Anëtar i bordit për Ekipa, një fondacion që promovon kulturën e pavarur dhe shoqërore. Ai është anëtar i Alumni i Akademisë së Përsosmërisë Politike të Këshillit të Evropës që nga viti 2008, Alumni i Institutit Veror të Fletcher për Studimin e Avancuar të Konfliktit të Paqëndrueshëm që nga viti 2010 dhe Alumni i Qeverisë së Shteteve të Bashkuara pas përfundimit të Programit IVLP në vitin 2009.

Gidon Bromberg është Drejtor izraelit i EcoPeace /Miqtë e Tokes së Lindjës së Mesme. Miqtë e Tokës së Lindjës së Mesme është një organizatë rajonale unike që bashkon ambientalistët jordanezë, palestinezë dhe izraelitë për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm dhe për të çuar përpara përpjekjet paqësore në Lindjen e Mesme të trazuar. Organizata ka zyre në Tel-Aviv, Bethlehem dhe Amman. Z. Bromberg është bashkë themelues i organizatës me emrin EcoPeace në vitin 1994 dhe ka qenë drejtor Izraelit që nga ajo kohë. Në vitin 1997, Z. Bromberg udhëhoqi bashkimin e organizatës me Friends of the Earth International. Ai ka udhëhequr fushatat e avokimit të organizatës si në Izrael ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar dhe ka zhvilluar programin për ndërtimin e paqes të komunitetit ndërkufitar Fqinjët e Mirë të Ujit që shihet si një model për programe të tjera në zonat e konfliktit. Në vitin 2007, Z. Bromberg u ftua për t'u bashkuar me Task Forcën Ndërkombëtare të Institutit Lindje Perëndim për Diplomacinë Parandaluese. Në vitin 2007, Z. Bromberg përfundoi Fellowship Botëror për lidershipin global në Universitetin Yale dhe u nderua nga revista TIME me titullin 'Environmental Hero' në vitin 2008. Në fillim të vitit 2009, Z. Bromberg dhe bashkë-drejtorët e tij morën çmimin prestigjioz "Skoll" për ndërmarrësit social, dhe në gusht 2009 u nderua me një takim me organizatën "The Elders" e udhëhequr nga ish-Presidenti i SHBA Jimmy Carter. Në prill të vitit 2010, Z. Bromberg dhe ekipit tëi Miqve të Tokës së Lindjës së Mesme iu nda çmimi Green Globe për punën e tyre në edukimin mjedisor në Izrael. Z. Bromberg është anëtar i Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe Komitetit Ndërministror për Zhvillim të Qëndrueshëm në Izrael. Z. Bromberg është avokat me profesion dhe ka punuar më parë në ligjin për mbrojtjen e mjedisit publik dhe është anëtar i Shoqatës së Avokatëve të Izraelit. Ai ka diplomë Bachelor në fushën e Ekonomisë dhe në fushën juridike nga Universiteti Monash në Australi. Si një anëtar i Fondit New Israel, ai përfundoi Masterin në të Drejtën Ndërkombëtare të Mjedisit në Universitetin Amerikan në Uashington, D.C. Ai ka botuar mbi tridhjetë botime akademike dhe popullore lidhur me politikën e mjedisit të Lindjes së Mesme dhe çështjet e sigurisë së ujit.

Neven Budak e ligjeron historinë e mesjetës në Universitetin e Zagrebit që nga viti 1980. Ai gjithashtu është profesor vizitor i shpeshtë në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest. Dr. Budak ka botuar disa libra dhe mbi 60 artikuj në një numër të shteteve. Nga viti 1999-2012, ai shërbeu si president i Komitetit Kombëtar Kroat për Shkenca Historike. Ai është anëtar i Komisionit Ndërkombëtar për Historinë e Qyteteve dhe të Projektit të Përbashkët të Historisë (CDRSEE, Selanik). Që nga janari i vitit 2012, ka shërbyer si këshilltar special për shkencë në Kryeministrin e Kroacisë.

Goran Buldioski është drejtor i fondit Think Tank të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur. Ai ka përvoje dhe ka kontribuar në tranzicionin demokratik të Evropës Qendrore dhe Lindore. Ekspertiza e tij përfshin planifikimin strategjik dhe ngritjen e kapaciteteve për OJQ-të dhe qendrat kërkimore të politikave; Organizimin dhe menaxhimin e projekteve në sektorin jofitimprurës dhe zhvillimin e ndryshimeve të politikave demokratike dhe pjesëmarrëse në Evropën Lindore dhe Qendrore (CEE). Z. Buldioski është diplomuar në politikat publike në Universitetim e Evropës Qendrore në Hungari dhe në sjelljen organizative të Universitetit të Xhorxh Uashingtonit. Para se të bashkohej me Fondacionin e Shoqërisë së Hapur, ai ka punuar për Këshillin e Evropës, Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Këshillin Kombëtar të Rinisë të Maqedonisë. Artikujt e tij dhe dokumentet kërkimore që trajtojnë think tank, hulumtime relevante politike dhe tranzicionin demokratik janë botuar në Zërin Evropian, Sharp! Magazine, Tremujori i Politikës Turke, Buletini i zhvillimi i Tranzicionit LSE UNDP, Gazeta Ndërkombëtare për Ligjin Jo-fitimprurës dhe Vëzhgues i Sigurisë së Ballkanit Perëndimor.

David Burger është Zëvendës Drejtor për Çështjet Evropiane Jug-Qendrore në Departamentin e Shtetit; Zyra është përgjegjëse për marrëdhëniet e SHBA-së me Shqipërinë, Bosnje dhe Herzegovinën, Kroacinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Ai iu bashkua Shërbimin e Jashtëm në vitin 1993,duke sherbyer në Pakistan, Singapor, Uashington, Helsinki, Ankara (ku ai mbulonte çështjet Irak-Turqi) dhe së fundi si Kryesues i çështjeve Politiko-Ekonomike në Shkup, Maqedoni. Ai është fitues katër fish i Çmimit të Nderit Superior të Departamentit.Në verën e vitit 2013, ai do të marrë detyrën si Zëvendës Shef i Misionit në Ambasadën e SHBA në Lubjanë, Slloveni.

Betsy Campbell është Zëvëndës Presidente për Programet në Fondin e Vëllezerit Rockefeller, duke ofruar udhëheqje në programin e Fondit dhe aktivitetet e dhënies së granteve në Shtetet e Bashkuara dhe në nivel ndërkombëtar. Përgjegjësitë e saj gjithashtu përfshijnë mbikëqyrjen e menaxhimit të granteve dhe aktiviteteve të komunikimit që mbështesin misionin e përgjithshëm e Fondit si dhe qëllimet e programit. Znj. Campbell filloi karrierën e saj në Save the Children duke punuar me ndërmarrje të vogla dhe programe krediti në Amerikën Latine dhe Afrikë. Ajo shërbeu për 12 vite në Fondacionin Ford, si zyrtare e programit në programin e varfërisë dhe resurseve rurale, si Drejtore e Zhvillimit të Komuniteteve dhe Burimeve, si dhe Drejtor e lartë dhe zëvendëse i zëvendëspresidentit për Ndërtimin e Aseteve dhe Zhvillimin e Komunitetit. Para se të i  bashkohej RBF në vitin 2007, Znj. Campbell jetonte dhe punonte në La Paz të Bolivisë, ku ajo ofroi shërbime konsulence për fondacionet në zhvillim dhe organizata të ndryshme mjedisore si dhe organizatave për zhvillim të komunitetit. Ajo aktualisht kryeson bordin e Winrock International dhe shërben në bordet e Qendrës Evropiane të Fondacionit dhe Qendrës për Strategjitë Rurale. Ajo është anëtare e Këshillit për Marrëdhëniet e Jashtme. Znj. Campbell mban Master të Arteve në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti Johns Hopkins dhe Bachelor të Shkencave në shërbime të huaja nga Universiteti Georgetown.

Costa Carras është bashkë-themelues dhe anëtar i Qendrës për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore dhe Shoqatën për Demokraci në Ballkan. Në Qendrën për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore, ai ka përgjegjësi të veçantë për nismën më të hershme të Qendrës, Projekti i Përbashkët Historik, i cili ka sjellë me sukses studiuesit dhe specialistët e arsimit nga Sllovenia deri në Qipro. Nga 1996 deri në fund të vitit 2001, Zt.. Carras ishte bashkëkryetar i Këshillit për Këshillim të Biznesit të Iniciativës Bashkëpunuese të Evropës Juglindore (SECI) me Rahmi Koç. Veprimtaria e tij politike daton në vitet e opozitës ndaj diktaturës greke dhe vazhdoi me themelimin e Miqve të Qipros në Londër në vitin 1974, ku ai mbetet një anëtar aktiv. Nismëtar i kontakteve midis komunitetit të biznesit grek dhe turk në vitin 1985, ai aktualisht koordinatori është grek i Forumit greko-turk. Zt. Carras ka lindur në Londër, ku ka jetuar deri në vitin 1997. Ai mban diplome të dyfishtë, në Letërsinë Greke dhe Latine; si dhe në filozofi dhe histori të lashtë nga Trinity College, Oxford. Ai gjithashtu studioi ekonominë në Shkollën Littauer të Administratës Publike në Universitetin e Harvardit, përpara se të fitonte përvojë të gjatë dhe të larmishme në biznes, veçanërisht atë të transportit, ruajtje, kulturë dhe fe.

Milan Culic ka lindur në vitin 1979 në Republikën e Serbisë dhe ka diplomuar në Universitetin e Westminsterit në vitin 2006 në Londër, Angli. Teza e masterit të tij fitoi Çmimin Rinor të Fondacionit MPI për tezën më të mirë në Evropë në kongresin dhe takimet e industrisë. Zt. Culic u votua Global 30 nën 30 nga Takimet e Revistave Profesionale, si një nga 30 njerëz nën 30 vjeç që formojnë dhe ndikojnë në industrinë e takimeve globale. Në vitin 2008, si një nga 204 qytetarë të nderuar, Zt. Culic mori një pasaportë të statusit të posaçëm nga Qeveria e Serbisë. Aktualisht ai shërben si president i Bordit Drejtues në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Turizmi, të cilën e themeloi në vitin 2008. Zt. Culic është aktualisht student i PhD në Shkollën e Biznesit SKEMA në Sophia Antipolic në Francë, ku ka shërbyer si Ligjërues vizitor në marketing ngjarjeje që nga viti 2010.

Jelena Curuvija Djurica ka diplomuar në Fakultetin e  Dramës në vitin 2000 në Novi Sad, Serbi. Që atëherë, ajo ka punuar në mënyrë aktive në teatër në Beograd, Novi Sad, Sombor, Subotica dhe Vrsac në Serbi. Znj. Curuvija Djurica ka mbi 40 shfaqje teatrore, disa nga tyre në televizion dhe film. Vitin e kaluar, ajo ka punuar në projektin teatror të Sarajevës, Hypermnesia, i cili përfshinte aktorë nga Sarajeva, Prishtina dhe Beogradi.

Aleksandar Damjanovic ka qenë deputet në Malin e Zi që nga viti 2007. Në këtë funksion ka shërbyer si kryetar i Komisionit për Ekonomi, Financa dhe Buxhet të Kuvendit të Malit të Zi; Shefi i grupit parlamentar të Partisë Popullore Socialiste të Malit të Zi; si dhe anëtar i Komisionit Kombëtar për Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Nga viti 2003 deri në vitin 2007, zt. Damjanovic shërbeu si sekretar i grupit parlamentar të Partisë Popullore Socialiste të Malit të Zi. Nga viti 1995 deri në vitin 2002, shërbeu si inspektor për financa në Ministrinë Federale të Financave të Qeverisë së ish-Jugosllavisë. Nga viti 1992 deri 1994, ai shërbeu si këshilltar në Ministrinë e Financave të Qeverisë së Malit të Zi. Ka përfunduar studimet e tij në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Podgoricës në vitin 1992. Në vitin 1996, Damjanovic përfundoi studimet pasuniversitare në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Beogradit. Ai lindi në vitin 1969 në Podgoricë të Malit të Zi.

Dorian Ducka është Drejtor i Integrimit Evropian dhe Projekte Ndërkombëtare në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Shqipërisë, pozitë që ka mbajtur për tre vitet e fundit. Para se të bashkohej Qeverisë, Zt. Ducka ishte  zëvendës sekretar ndërkombëtar në Departamentin Ndërkombëtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim për Shqipërinë, partia e tretë më e madhe në vend. Ai ka themeluar dhe ka qenë i përfshirë në disa organizata joqeveritare shqiptare si Forumi i Lirë Shqiptar, Instituti IDEA dhe Shoqata Shqiptare e Udhëheqësve të Rinj Politikë, e cila promovon pajtimin, bashkëpunimin politik dhe fuqizimin e rinisë në politikën shqiptare. Zt. Ducka është përfshirë në pajtimin ndërkombëtar dhe udhëheqjen e të rinjve në Ballkan dhe Evropë. Ai sihte folësi në ngjarjet e organizuara nga Kongresi dhe Senati i SHBA, Shtëpia e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar dhe Stortingnet e Norvegjisë. Zt. Ducka ka mbaruar studimet Bachelor në Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Universiteti Mesdhetar Lindor në Famagusta të Qipros. Ai ndoqi studimet pasuniversitare si bursist Chevening për Politikën Publike në Kings College në Londër. Ai mori pjesë në trajnime të avancuara nga Temasek Polytechnic në Singapor dhe Akademinë Diplomatike të Vjenës në Diplomacinë e Energjisë. Interesat e Zt. Ducka përfshijnë udhëtime; libra; investimi në bashkëpunim midis gjeneratave të reja; rrjetet ndërkombëtare; pajtimi; biznesi transformues; promovimi ndërkombëtar i sigurisë dhe demokracisë; siguria e energjisë; dhe diplomacia.

Jan-Erik Enestam ka përvojë të gjerë qeveritare në Finlandë dhe në Këshillin Nordik. Që nga viti 2007, zt. Enestam ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit Nordik në Kopenhagë. I lindur në vitin 1947 në Västanfjärd, Finlandë, zt. Enestam fitoi masterin e shkencave shoqërore nga Åbo Akademi në vitin 1973. Në Finlandë zt. Enestam ka shërbyer si Ministër i Punëve të Jashtme; Ministri i Mjedisit; Ministri i Mbrojtjes; Ministri i Brendshëm; Ministri i Çështjeve Sociale dhe Kujdesit Shëndetësor; Ministri i Mbrojtjes; Këshilltar Special i Ministrit të Mbrojtjes; Menaxher i Projektit në Këshillin Nordik të Ministrave; Menaxheri i Komunës për Västanfjärd; Planifikues i Zhvillimit dhe Shef i Zyrës për Qeverinë e Ålandës; dhe ushtrues detyre i hulumtuesit për Bordin Finlandez të Turizmit në Åland.

Maro Evangelidou u diplomua në Shkollën e Arkitekturës në Universitetin e Firences dhe iu nënshtrua trajnimit shtesë në planifikimin urban në Qendrën de Recherches d'Urbanisme (CRU) në Paris. Ajo mban një Diplomë d'Etudes Approfondies (DEA) në Planifikimin Urbanistik - Planifikimi Rajonal nga Instituti Urbanistik i Parisit në Univerisité Paris XII (Val de Marne). Përveç kësaj, ajo mori pjesë në kursin e masterit për menaxhimin e mjedisit në DEA "Shkencat dhe teknikat e mjedisit" ENPC dhe Univerisité Paris XII -Val de Marne. Znj. Evangelidou ka punuar në sektorin privat si konsulent dhe në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit që nga viti 1980. Fillimisht ka punuar në politikat e përgjithshme dhe çështjet e kornizës institucionale në Departamentin e Planifikimit Urban dhe më pas ka punuar për parimet udhëzuese për studime, propozime legjislative, decentralizimin e kompetencave në Zyrën e Monitorimit të Operacionit të Rindërtimit Urban. Në Organizatën për Planifikimin Strategjik dhe Mbrojtjen e Mjedisit të Athinës (ORSA), znj. Evangelidou ishte përgjegjëse për ndërhyrjet strategjike në zonat publike dhe private (parqet metropolitane dhe zonat me ngjyrë kafe). Përveç kësaj, ajo ka punuar në projekte evropiane, kryesisht në zonat bregdetare, dhe më parë ka shërbyer si kreu i Divizionit të Planifikimit Strategjik dhe Ndërhyrjeve Metropolitane të ORSA.

Tryggvi Felixson është këshilltar i lartë në Këshillin Nordik në Kopenhagë. Këshilli Nordik është një asamble prej 87 anëtarësh nordik të parlamentit të themeluar në vitin 1951. Para se të bashkohej me Këshillin Nordik në vitin 2010, shërbeu si Shef i Departamentit për Mjedisin dhe Burimet në Këshillin Nordik të Ministrave, organizata kooperative e qeverisë nordike. Zt. Felixson ka shërbyer me qeverinë Islandeze në Bankën Qendrore të Islandës, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Mjedisit. Për gjashtë vjet, ai ishte Drejtor menaxhues për një OJQ mjedisore në Islandë. Zt. Felixson ka lindur dhe është rritur në Islandë dhe është një ekonomist i burimeve me profesion, i arsimuar në Norvegji, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë.

Mark Freeman është drejtor ekzekutiv i Institutit për Tranzicionet e Integruara. Një shtetas belg dhe kanadez, zt. Freeman është një avokat ndërkombëtar dhe ekspert kryesor në çështjet e të drejtave të njeriut në kontekstin e tranzicionit demokratik dhe pas konfliktit. Gjatë 15 viteve të fundit ka punuar gjerësisht me shoqëritë në tranzicion, duke përfshirë Algjerinë, Bolivinë, Bosnjë-Hercegovinën, Burundin, Kolumbinë, DR Kongo, El Salvador, Kenia, Mauritania, Maroku, Nepali, Serbia, Sri Lanka, Tunizia, Turqia dhe Zimbabve. Zt. Freeman ndihmoi në themelimin dhe drejtimin e Qendrës Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale, në Nju Jork dhe në Bruksel dhe është autor i disa teksteve kryesore mbi çështjet e tranzicionit politik dhe pas konfliktit duke përfshirë më së shumti ligjet e domosdoshme: Amnistitë dhe Kërkimi për Drejtësinë (Cambridge University Press, 2010). Ai është ligjërues i Transicionit dhe Menaxhimin e Konflikteve në Fakultetin Juridik të KU Leuven dhe më parë ka shërbyer si Shef i Marrëdhënieve me Jashtë në Grupin Ndërkombëtar të Krizave. I rrjedhshëm në gjuhet angleze, frenge dhe spanjishte, ai është Bachelor në Studimet Humanitare nga Universiteti McGill, një J.D nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Ottawa dhe një LL.M nga Shkolla Ligjore e Kolumbias ku ai ishte Human Rights Fellow dhe James Kent Scholar.

Eda Gemi është një studiuese në Fondacionin Helenik për Politikë Evropiane dhe të Jashtme (ELIAMEP). Prej vitit 2010-2012, ajo ishte një asistent hulumtimi në Qendrën Robert Schuman për Studime të Avancuara në Institutin Universitar Evropian në Firence. Fushat kryesore të saj të hulumtimit janë migrimi dhe studimet e Evropës Juglindore, me një fokus të veçantë në integrimin social, pjesëmarrjen politike transnacionale, migracionin qarkor dhe gjininë e migracionit. Në kuadër të aktiviteteve të saj kërkimore, ajo ka bashkëpunuar me Universitetin Charokopeio, Qendrën për Studime Gjinore të Universitetit Panteion, Qendrën Kërkimore për Barazi Gjinore - KETHI, Institutin Helenik të Politikave të Migracionit - IMEPO, Qendrën për të Drejtën Kushtetuese Evropiane, Universitetin e Sussex, dhe Universiteti Ekonomik i Athinës.

Ashraf Ghani është bashkë-themelues dhe kryetar i Institutit për Efektivitetin e Shtetit dhe kryetar i Iniciativës për Ndërtimin e Tregut të Aspen Institute. Ai është kryetari i Komisionit të Tranzicionit të Afganistanit, përgjegjës për mbikëqyrjen e dorëzimit të përgjegjësisë për sigurinë në krahinat afgane në Forcat Afgane të Sigurisë Kombëtare. Duke shërbyer si këshilltar i PSSP-së Brahimi në Afganistan në fund të vitit 2001, Dr. Ghani u bë ministër i Financave të Afganistanit gjatë Administratës Përkohshme, e cila u vlerësua gjerësisht në hartimin e strategjisë së integruar politike, ekonomike dhe të sigurisë në Afganistan në periudhën 2001-2005, në formën e Marrëveshjes së Bonit, Kornizën e Zhvillimit Kombëtar, ushtrimin e "Sigurimi i Ardhmërisë së Afganistanit" dhe hartimin e Kompaktit të Afganistanit. Dr Ghani ishte kandidat për Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në 2006 dhe një kandidat në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit më 2009. Më parë, ai shërbeu në Panelin e Nivelit të Lartë të OKB-së për Fuqizimin Ligjor të të Varfërve, IDEA, si një anëtar i lartë jorezident në Institutin Brookings, anëtar i bordit të projektit Brookings për pasigurinë globale, Këshillin Atlantik dhe Drejtësinë Botërore Projekti i Shoqatës së Avokatëve Amerikan. Ai është autor i librave dhe artikujve të shumtë, duke përfshirë Rregullimi i shteteve të dështuara: Një korrnizë për rindërtimin e një bote të përqarë (OUP: 2008) dhe është një komentator i shpeshtë në media.

Dennis Gratz ka lindur në vitin 1978 në Sarajevë. Ai u diplomua në Fakultetin Juridik të Universitetit të Sarajevës në vitin 2001 dhe mori Master në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Qendrën për Studime Pasuniversitare Interdisiplinare në Universitetin e Bolonjës në vitin 2002. Në vitin 2003, ai kaloi provimin e jurisprudencës dhe filloi punën si një Avokat në Sarajevë, i specializuar në ligjin martesor, ligjin e autorit, dhe ligjin mbi mediat dhe lirinë e shtypit. Ne  2008-2009, ai ka punuar si koordinator i grupit të punës rregulluese me Forumin e DTT-së të Agjencisë Rregullatore të Komunikimit të BiH. Dr. Gratz u nderua me doktoraturë nga Fakulteti i Shkencave Sociale në Universitetin e Hamburgut. Teza e tij trajtoi krimet sistematike të luftës të kryera gjatë luftës në Bosnje 1992-1995, me një fokus të veçantë në eliminimin e elitave lokale (teoria e elitocidit). Dr. Gratz botoi disa studime shkencore dhe ese mbi temën e krimeve të luftës, çështjet kushtetuese, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zbatimin, dhe ka qenë ligjerues dhe panelist në konferencat dhe panelet shkencore ndërkombëtare dhe vendore. Dr. Gratz është aktualisht asistent profesor në Qendrën për Studime Ndërdisiplinore Pasuniversitare të Universitetit në Sarajevë dhe Shkollën e Shkencës dhe Teknologjisë në Sarajevë. Nga viti 2009 deri në vitin 2010, ai ishte një studiues Fulbright në Universitetin e Kolumbisë në Nju Jork. Në vitin 2010, ai kreu një seri leksionesh mbi krimet e luftës në ish-Jugosllavi si një profesor mysafir në Institutin për Kërkimin e Paqes dhe Studimet e Sigurisë në Universitetin e Hamburgut, Gjermani. Dr. Gratz është bashkë-themelues dhe president i Naša stranka, një parti politike social-liberale nga Bosnja dhe Hercegovina. Ai ishte kandidat për kryebashkiakun komunal të Qendrës së Sarajevës gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2008.

Yehuda Greenfield-Gilat është një arkitekt i licencuar, një bashkë-themelues i SAYA / Design for Change dhe Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit. Ai ka diplomuar në Shkollën e Qeverisë së Kennedy në Harvard dhe ka diplomë bachelor në arkitekturë nga Instituti Izraelit Technion i Teknologjisë. Ai specializohet në lidhjen ndërmjet planifikimit, zgjidhjes së konflikteve dhe ekonomisë politike. SAYA/Design for Change është një firmë arkitekture dhe dizajni, e specializuar në arkitekturën e paqes - duke përdorur dizajnin për të frymëzuar dhe për të parashikuar paqen në fushat e konfliktit intensiv. Firma u themelua në vitin 2006, me besimin e thellë se arkitektura dhe dizajni mund të luajnë një rol esencial, transformues në fushat e diskutueshme.

Në vitet e fundit, firma është komisionuar  nga OJQ të ndryshme, iniciativa paqësore dhe think tank (Iniciativa izraelito-palestineze e Gjenevës, Qendra Peres për Paqe, Qendra për Paqen e Lindjes së Mesme dhe më shumë) për të kryer studime, mjete, fushata dhe bashkëpunime të ndryshme me arkitektët dhe planifikuesit palestinezë. Puna e tyre përgjatë viteve - parashikimet e marrëveshjeve dhe zhvillimi i opsioneve krijuese dhe të menduarit për zgjidhjen e konflikteve, krijojnë një bankë të gjerë të të dhënave për krijimin e paqes në rajon dhe kanë shërbyer udhëheqësit në negociatat e mëparshme.

Milan Grubor është këshilltar i lartë në kabinetin e presidentit të Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska. Ai ishte pjesëmarrës në gjeneratën e parë të Institutit të Lidershipit të Evropës Juglindore në Universitetin e Towson në SHBA në vitin 2001. Zt. Grubor ishte një nga themeluesit dhe presidentët e parë të Këshillit të Nxënësve të Republikës Srpska nga viti 2001- 2002. Ai ishte themeluesi dhe nënkryetari i Unionit të Studentëve të Republikës Srpska nga viti 2006-2007 dhe themeluesi dhe kryetari i parë i parlamentit të studentëve në Universitetin e Banja Lukës nga 2008-2009. Zt. Grubor ishte shefi i AntiKor, një ekip që luftoi kundër korrupsionit në arsimin e lartë. Nga 2009-2010, ai shërbeu si president i Këshillit Rinor të Republikës Srpska. Ai u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Banja Lukës në vitin 2010. Ai është kolumnist i gazetës Nezavisne Novine në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai flet anglisht dhe frëngjisht.

Stephen B. Heintz iu bashkua Rockefeller Brothers Fund (RBF) në shkurt të vitit 2001 si president i saj i katërt. RBT, i themeluar në vitin 1940 nga djemtë dhe vajzat e John D. Rockefeller Jr., është një fondacion ndërkombëtar që mbështet ndryshimet shoqërore për të ndihmuar në ndërtimin e një bote më të drejtë, të qëndrueshme dhe paqësore. Para se të bashkohej me RBF, Zt.Heintz mbajti pozita të larta drejtuese në sektorin jofitimprurës dhe atë publik. Kohët e fundit, Zt. Heintz ishte Presidenti Themelues i Demos: Një Rrjet për Ide dhe Veprim. Demos është një organizatë e kërkimit dhe avokimit të politikës publike që punon për të rritur vitalitetin e demokracisë amerikane dhe për të promovuar prosperitet më të gjerë ekonomik. Para themelimit të Demos, Zt. Heintz shërbeu si Nënkryetar Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor Operativ i Institutit EastWest (EWI), ku punoi në çështjet e reformës ekonomike, zhvillimit të shoqërisë civile dhe sigurisë ndërkombëtare. I stacionuar në Pragë, Republikën Çeke nga 1990 deri në 1997, Zt. Heintz ka punuar gjerësisht në të gjithë Europën Qendrore dhe Lindore dhe shtetet e reja të pavarura. Zt. Heintz ia kushtoi 15 vitet e para të karrierës së tij politikës dhe shërbimit qeveritar në shtetin e Connecticut, ku shërbeu si Komisioner i Zhvillimit Ekonomik (1988-1990) dhe Komisioner i Mirëqenies Sociale (1983-1988). Në vitin 1988, ai ndihmoi në hartimin dhe e siguroi kalimin tek Kongresi i "Akti për Mbështetjen e Familjes", përpjekja e parë e madhe për të reformuar sistemin e mirëqenies së vendit. Artikujt e shkruar nga zt.Heintz janë shfaqur në International Herald Tribune, The Washington Post, Wall Street Journal Europe dhe disa libra dhe revista. Ai është diplomuar me Magna Cum Laude nga Universiteti Yale.

Sladjan Ilic ka shërbyer si këshilltar ekonomik i kryetarit të Komunës së Shtërpcës, Kosovë që nga qershori 2011. Ai është veçanërisht i angazhuar në projektin e revitalizimit të vendpushimit të skijimit në Brezovicë. Zt. Ilic ka mbaruar studimet Bachelor në fushën e Ekonomisë në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni dhe Universitetin e Beogradit, Serbi. Ai është një kampion shtatëfishë kombëtar në skijimin alpin dhe anëtar i ekipit olimpik të vitit 1992 në Albertville. Deri në vitin 2000, ai ishte i angazhuar në ndërmarrësi private, kryesisht në fushën e turizmit dimëror. Pas luftës në Kosovë, zt. Ilic punoi si Drejtor i OJQ-së së OSBE-së Qendra Burimore të në Shtërpcë për një vit. Ai themeloi gjithashtu një radio stacion të pavarur dhe punoi si gazetar. Në vitin 2002, ai themeloi Lëvizjen Demokratike Serbe në komunën e Shtërpcës, konkurroi për zgjedhje dhe u zgjodh kryetar i Komunës. Në vitin 2004, ai dha dorëheqjen dhe u bë anëtar i Parlamentit të Kosovës si kandidat i pavarur. Që nga viti 2007, zt. Ilic ka punuar në projekte të ndryshme ndërkombëtare të fokusuara në fuqizimin ekonomik të grupeve të cenueshme dhe në sigurimin e ndihmës konkrete financiare për komunitetet në Kosovë.

Christina Koulouri është profesoreshë e historisë moderne dhe bashkëkohore dhe drejtore e Qendrës Kërkimore për Historinë Moderne në Universitetin Panteion të Shkencave Politike dhe Shoqërore në Athinë, Greqi. Dr. Koulouri gjithashtu është edhe  kryetare e Komitetit të Edukimit Historik të Qendrës për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore (CDRSEE). Ajo studioi në Universitetin e Athinës, në Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales dhe në Paris I - Panthéon - Sorbonne, ku e fitoi doktoraturën. Dr. Koulouri është autor i disa librave dhe artikujve në greqisht, anglisht dhe frëngjisht në mësimin e historisë, historisë së historiografisë, identitetit kombëtar dhe historisë së sportit. Gjithashtu ka shkruar disa libra shkollorë. Dr. Koulouri është redaktore i katër librave të punës alternative për mësimin e historisë moderne dhe bashkëkohore në Evropën Juglindore. Dr. Koulouri ka qenë anëtare e komisioneve për autorizimin e teksteve të historisë në shkollat ​​e mesme greke dhe anëtare e grupit të projektit të Këshillit të Evropës për të Mësuar dhe Mësuar Historinë e Evropës të shekullit të 20-të nga 1996-2000. Ka ligjëruar në disa konferenca ndërkombëtare në Greqi, Evropën Perëndimore dhe Juglindore, Shtetet e Bashkuara, Japoninë, Tajvanin dhe Kinë. Ajo është koordinatore e projektit "Klasifikimi dhe Regjistrimi i Arkivave Historik të Komitetit Olimpik Grek (HOC) dhe të Akademisë Olimpike Ndërkombëtare (IOA)". Ajo gjithashtu është koordinatore e ekipit të historianëve nga pesë vende të Ballkanit për projektin Balkan Tale, një projekt gjithëpërfshirës për historinë osmane dhe ballkanike të financuar nga Instituti Goethe.

Leonidas Makris ka punuar si këshilltar i kryetarit të Selanikut, zt. Yiannis Boutari, që nga korriku 2012. Detyrat e tij përfshijnë punën në agjendën politike të kryetarit të komunës, si dhe trajtimin e çështjeve të komunikimit politik. Që nga shkurti i vitit 2012, në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Demokratik të Thrakës në Greqi ka mbajtur kurse mbi komunikimin politik, politikën krahasuese, shtetin dhe shoqërinë, demokracinë dhe diktaturën, lëvizjet sociale dhe historinë e ideve politike. Prej vitit 2010-2012, ai ishte ligjërues në programin BSC në Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Kolegjin DEI në Selanik ku mësoi politikën krahasuese, demokracinë dhe demokratizimin dhe institucionet ndërkombëtare. Dr. Makris ka fituar titullin Doktor në fushen e Shkencave Politike nga Shkolla e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në Londër. Ai është gjithashtu një psikolog i licencuar dhe më parë ka punuar si psikolog. Aktivitetet e tij kryesore përfshin këshillimin e individëve me çrregullime të vogla psikike, bërja e vlerësimeve të personalitetit dhe vlerësimin e kushteve mendore sipas DSM-III-R. Ai i flet rrjedhshëm gjuhët greke, angleze dhe spanjolle.

Jelena Milić është ndër analistët politikë më me ndikim në Serbi dhe Ballkanin Perëndimor. Ajo ka punuar me Goran Svilanovic, ish-Ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe Malit të Zi dhe më vonë të Serbisë gjatë mandatit të tij në Paktin e Stabilitetit të Departamentit të Evropës Juglindore. Ajo gjithashtu ka punuar si analiste dhe hulumtuese politike për Grupin Ndërkombëtar të Krizave dhe Komitetin e Helsinkit në Serbi. Znj. Milić ka shkruar disa artikuj dhe ese. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë reformën serbe të sektorit të sigurisë; Marrëdhëniet Serbi-BE dhe Serbi-NATO; Kosova; dhe lidhjet midis ndryshimit të regjimit jo të dhunshëm, drejtësisë tranzicionale dhe reformës të sektorit të sigurisë.

Suljo Mustafic u lind në Bar të Malit të Zi në vitin 1973. Ai u diplomua në Departamentin për Letërsi Sllave Jugore dhe Gjuhë Serbo-Kroate në Fakultetin Filozofik në Novi Sad, Serbi në 1997. Që nga viti 2009 ka qenë deputet në Mal të Zi dhe shefi i Klubit të Partisë Boshnjake në Parlamentin e Malit të Zi. Në mbledhjen e 25-të të Parlamentit, ai u zgjodh nënkryetar. Ai është anëtar i Komitetit për Çështje Ndërkombëtare, i Komitetit të Mbrojtjes dhe i Komitetit Kushtetues. Ai është gjithashtu anëtar i bordit parlamentar për stabilizim dhe për bashkimin e Parlamentit të Malit të Zi dhe Bashkimit Evropian. Ai flet anglisht dhe turqisht. Ai jeton në Bar, Mal të Zi.

Andrej Nosov themeloi Iniciativën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në vitin 2003, të cilin ai e udhëhoqi deri në vitin 2009. Zt. Nosov zhvilloi programe për bashkëpunim rajonal që u përqëndrua në trajtimin e të kaluarës dhe aktivizmit të të rinjve në Kroaci, Bosnje dhe Herzegovinë, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi. Në vitin 2009, zt. Nosov themeloi Fondin Heartefact, një fondacion rajonal për dhënien e grantit dhe prodhimin e artit. Nën menaxhimin e tij, Heartefact punon në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Nga viti 2001 deri në vitin 2003, zt. Nosov ishte gazetar në Danas Daily Serbia, Radio Evropa e Lirë dhe media të tjera lokale. Ai është një avokat dhe drejtor i teatrit duke u trajnuar. Ai prodhoi dhe drejtoi më shumë se dhjetë prodhime teatrale dhe filmash, të cilat kanë marrë çmime në disa festivale në tre vitet e fundit.

Darko Pajovic është aktualisht kryetar i një partie të re politike parlamentare në Mal të Zi, Pozitivna Crna Gora (Mali i Zi Pozitiv). Pozitivna Crna Gora fitoi 9 % në zgjedhjet e tetorit 2012. Ai e përfaqëson dhe e menaxhon partinë, zbaton politikat e saj, përcakton dhe paraqet pikëpamjet e saj politike dhe koordinon bashkëpunimin e të gjitha trupave të saj. Dymbëdhjetë vite më parë, ai ishte themeluesi dhe drejtor i organizatës jofitimprurëse Green Home, ku ai i implementoi disa projekte të mëdha mjedisore. Ai organizoi një fushatë të madhe për mbrojtjen e kanionit të lumit Tara në vitin 2004 dhe fushatën kundër planit të qeverisë malazeze për ndërtimin e centraleve në lumin Moraça në vitin 2010. Zt. Pajovic është gjithashtu një ekspert i Bashkimit Ndërkombëtar për Konservimin e Natyrës dhe ka autorizuar disa botime në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ai ishte anëtar i Këshillit Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Malit të Zi dhe të Komisionit për Bashkëpunim me UNESCO. Përvoja e tij profesionale përfshin gjithashtu punë në riprodhimin njerëzor: ai është krijuesi i fëmijës së parë in vitro në Mal të Zi; Anëtar i ESHRE Shoqëria Evropiane e Riprodhimit Njerëzor; Autor i mbi 40 punimeve shkencore në fushën e riprodhimit njerëzor; dhe ka prezantuar në konferenca shkencore që nga viti 2003.

George A. Papandreou u diplomua nga Kolegji Amherst dhe mban një diplomë Master në Sociologji dhe Zhvillim nga Shkolla e Ekonomisë në Londër. Ai ishte një anëtar i Qendrës për Çështje Ndërkombëtare të Universitetit të Harvardit (1992-1993). Një deputet që nga viti 1981 ka shërbyer në disa poste qeveritare, si nënsekretar i Kulturës dhe Ministrit të Arsimit, përpara se të bëhej Ministër i Jashtëm nga 1999-2004. Zt. Papandreu ka marrë disa nderime për angazhimin e tij për të promovuar paqen dhe demokracinë, si dhe për luftën kundër racizmit dhe veçanërisht për fushatën e tij të suksesshme, si Ministër i Jashtëm, për të projektuar një afrim midis Greqisë dhe Turqisë. Ai është Zëvendës Kryesues i Fondacionit Ndërkombëtar të Tregtisë Olimpike, një institucion që ai promovonte në mënyrë aktive kur qyteti i Athinës u nderua me Lojërat Olimpike 2004. Një përkrahës aktiv i shoqërisë së informacionit dhe e-demokracisë, në vitin 2003 zt. Papandreu u zgjodh si një nga "25 njerëzit që po ndryshojnë botën e politikës në internet". Si kryetar i Lëvizjes Socialiste Panhellene (PASOK) nga janari 2004 - Mars 2012, zt. Papandreu nisi reformat radikale të sistemit politik të partisë greke. Ai shërbeu si Kryeministër i Greqisë nga tetori 2009 - nëntor 2011. Zt. Papandreu u zgjodh njëzëri si President i Internacionales Socialiste në janar 2006, një pozitë të cilën e  mban aktualisht, si dhe një deputet i Parlamentit Grek. Në vjeshtë 2012, ai ishte një anëtar i vizitës në Institutin Kennedy të Shkencave Politike të Harvardit. Në pranverën e vitit 2013, ai do të mbajë ligjerata nëi SIPA Global Fellow në Universitetin e Kolumbisë në Nju Jork. Zt. Papandreu është i martuar me Adën, dhe ka dy fëmijë, Andreas dhe Margarita-Elena.

Spyros Pengas është nënkryetari i Komunës i Selanikut. Ai studioi shkencat politike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në Universitetin e Freiburg dhe Universitetin e Mynihut. Ai punoi si praktikant në zyrën lokale të UNHCR-së në Bruksel, Belgjikë dhe u kthye në Greqi në vitin 1994 për të punuar në një biznes familjar në qilima orientale. Zt. Pengas themeloi Rrugët Lindore, një organizatë joqeveritare që sjell njerëz nga Greqia në vendet e Azisë Lindore për t'i prezantuar ato në kulturën lokale. Ai mori pjesë në zgjedhjet lokale 2006 dhe 2010 në Selanik me kryetarin Yiannis Boutaris dhe Iniciativën për Selanik. Në vitin 2010, ai u zgjodh nënkryetar i komunës duke marrë 1.111 vota. Z. Pengasështë nënkryetar i Komunës që nga viti 2011.

Dukagjin Pupovci është Drejtor ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC), një nga organizatat më të spikatura të arsimit në Kosovë dhe në rajon. Si një ekspert i arsimit, Dr. Pupovci ka kontribuar në zhvillimin e dokumenteve më të rëndësishme të politikave në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor në Kosovë, veçanërisht nëpërmjet anëtarësimit të tij në organet kombëtare të hartimit të politikave dhe këshillimeve. Përveç kësaj, ai është bashkëautor i shumë studimeve dhe artikuj mbi edukimin dhe hulumtimin në Kosovë. Dr. Pupovci ka punuar si konsulent arsimor në disa vende të Ballkanit Perëndimor. Ai mban një Ph.D. në matematikë dhe është profesor i rregulltë në Universitetin e Prishtinës. Ai gjithashtu jep mësim në Shkollën e Lartë të Arsimit në Tiranë.

Boris Raonic është nga Podgorica, Mali i Zi. Ai është Presidenti i Aleancës Qytetare një organizatë joqeveritare në Mal të Zi. Në fillim të viteve 1990, zt. Raonic ishte një anëtar aktiv i partisë liberale të Malit të Zi (LSCG). Gjatë studimeve të tij në Fakultetin Juridik të Universitetit të Malit të Zi, themeloi një nga organizatat e para jofitimprurëse në Mal të Zi. Ai ka punuar gjithashtu si gazetar në Qendrën e Dialogut Nansen dhe si Drejtor i Nismës e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut. Ai ishte një pionier në promovimin e kundërshtimit të ndërgjegjshëm në Malin e Zi dhe një anëtar i grupit të krizave për mbrojtjen e lumit Tara. Zt. Raonic është autor i artikujve të shumtë në fushën e dialogut, tolerancës, kulturës politike dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe një producent i dy filmave dokumentarë që merren me temën e të kaluarës. Ai është anëtar i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, Drejtor i Shkollës së Lidershipit Demokratik, ku është përfaqësues nga Mali i Zi në Shkollën e Studimeve Politike të Këshillit të Evropës dhe shërben në disa borde jofitimprurëse. Ai është i martuar me Milena dhe është babai i Teodorës.

Ilir Salihu është shefi i stafit për Presidentin e Kosovës. Ai mban një MBA (Honors) në Menaxhimin Strategjik nga IEDC - Bled Shkolla e Menaxhimit në Slloveni. Ai gjithashtu mori pjesë në një program të menaxhimit industrial në Universitetin e Menaxhimit dhe Ekonomisë në Vaxjo të Suedisë. Zt. Salihu e filloi karrierën e tij profesionale me Departamentin e Tregtisë dhe Industrisë si një oficer përgjegjës për mbikëqyrjen e menaxhimit të ndërmarrjeve shtetërore (NSH) në Kosovë. Ai pastaj u zhvendos në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, një institucion përgjegjës për privatizimin e NSH-ve dhe mbikëqyrjen e menaxhimit të shërbimeve publike (POE). Në vitin 2005, Zt. Salihu u emërua zëvendës drejtor i AKM-së dhe drejtor i departamentit të POE-ve. Gjatë udhëheqjes së tij, AKM-ja përfshiu të gjitha POE dhe krijoi një sistem të shëndoshë të qeverisjes së korporatave në ndërmarrjet që punësonin mbi 15,000 punonjës. Gjatë vitit 2005-2008, zt. Salihu kryesoi bordin e drejtorëve të Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës, j.s.c (PTK) dhe Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, j.s.c. Nën udhëheqësinë e Salihut, PTK realizoi një tranzicion të rëndësishëm nga një kompani me një mentalitet socialist ndaj një të orientuar drejt një ekonomie tregu. Ngjashëm, Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës u përzgjodh si aeroporti më i mirë në kategorinë e nën-milion-pasagjerëve nga Këshilli i Aeroporteve Ndërkombëtar (ACI). Zt. Salihu ka punuar si këshilltar ekonomik në Zyrën Civile Ndërkombëtare nga korriku 2008 deri në mars 2011. Në prill 2011, ai u bashkua me kabinetin e Presidentit të Republikës së Kosovës si Këshilltar Ekonomik dhe ka shërbyer si shef i stafit që nga shkurti i vitit 2012.

Evangelia Stamouli ka shërbyer si këshilltare për Çështjet Ndërkombëtare të Mjedisit tek Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimatike në Greqi që nga viti 2011. Ajo gjithashtu ka shërbyer si eksperte për Ballkanin Perëndimor në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Çështjeve të Bashkimit Evropian Nga 2010-2011. Znj. Stamouli është përfaqësuesi kombëtare për menaxhimin e integruar të pellgut ujor të lumit Drina, është pika kryesore alternative për Konventën e Aarhusit dhe përfaqësoi Greqinë në Konferencën Rio20. Ajo ka studiuar shkencat politike në Universitetin e Kretës dhe ka diplomë Master në Studimet e Evropës Juglindore nga Universiteti i Athinës, si dhe një diplomë master në qeverisjen globale të mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm nga Universiteti Panteion në Athinë. Ajo është diplomuar në Shkollën Kombëtare Greke të Administratës Publike.

Paul Stubbs ka lindur në Liverpul, Mbretëria e Bashkuar në vitin 1959. Ai studioi sociologji, politikë sociale dhe punë sociale në Universitetet e Hull, Leicester, Warwick dhe Bath, UK. Që nga viti 1993, ai ka jetuar dhe punuar në Kroaci, me origjinë të vendosur në një kamp refugjatësh në Istria. Me shpërnguljen e tij në Zagreb, ai bashkoi aktivizmin, hulumtimin dhe konsulencën. Ai ishte anëtar themelues i Qendrës për Studime të Paqes në Kroaci. Që nga viti 2003 ka qenë një hulumtues i lartë në Institutin e Ekonomisë në Zagreb. Interesat e tij kryesore kërkimore, të pasqyruara në botimet e tij, janë politika sociale në Evropën Juglindore, politikat si praktikat e përkthimit, zhvillimi dhe mobilizimi i komunitetit, dhe aktivizmi i ndërmjetësuar nga kompjuteri. Ai është anëtar i bordit redaktues të Gazetës Kroate të Politikës Sociale. Ai bashkë-redaktoi (me Bob Deacon) Politikat Sociale dhe Ndërhyrjet Ndërkombëtare në Evropën Juglindore (Edward Elgar, 2007) dhe (me Christophe Solioz) Drejt regjimit të hapur rajonal në Evropën Juglindore (Nomos, 2012).

Goran Svilanovic mori detyrën si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal më 1 janar 2013, pas emërimit të Ministrave të Jashtëm të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Beograd më 14 qershor 2012. Një diplomat dhe politikan serb, ai më parë i shërbeu si Koordinator i Aktiviteteve Ekonomike dhe Mjedisore të OSBE-së (2008-2012). Në nëntor 2004, ai u bë Kryetar i Tryezës së Punës I (demokratizimi dhe të drejtat e njeriut) të Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore, ku shërbeu deri në fund të vitit 2007. Ai ishte anëtar i Grupit të Rishikimit të Paktit të Stabilitetit, i cili propozoi Transformimin e Paktit të Stabilitetit në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal. Nga viti 2000 deri në 2004, Svilanovic ishte Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Jugosllavisë, i cili u riemërua në Serbi dhe Mal të Zi në vitin 2003. Ndërmjet viteve 2000 dhe 2007 ai ishte anëtar i Parlamentit. Ai ishte kryetar i Partisë Politike të Aleancës së Serbisë (1999-2004). Me Ph.D. Svilanovic ka studiuar edhe në Institutin për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, Francë, Universitetin e Saarlandit në Gjermani dhe Qendrën Evropiane të Universitetit për Studime të Paqes në Universitetin Union në Beograd, Master dhe Diplomë të Drejtësisë në Universitetin e Beogradit. Staadtschlaining, Austri. Zt. Svilanovic ka punuar me një numër organizatash dhe komisionesh, si Qendra për Veprim Kundër Krimit (1995-1999), Komisioni Ndërkombëtar për Ballkanin (2004-2006) dhe Qendra e Beogradit për të Drejtat e Njeriut (2007-2008). Që nga viti 2008, zt. Svilanovic ka qenë Asistent Profesor i Ligjit në Universitetin e Bashkimit në Beograd. Goran Svilanovic flet serbisht dhe anglisht. Ai u lind më 22 tetor 1963. Ai është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Despina Syrri është presidente e Symbiosis. Ajo punon në Këshillin e Integrimit të Migrantëve të Komunës së Selanikut dhe aktualisht është e përfshirë në hulumtimin mbi qendrat e paraburgimit të emigrantëve të parregullt në kufirin greko-turk, trajtimin e kombeve të vendeve të treta në kufijtë e jashtëm të Evropës së bashku me ELIAMEP dhe Agjencinë për të Drejtat Themelore të BE-së. Ajo merr pjesë në zhvillimin e një programi Master të Veprimit Humanitar për Departamentin e Komisionit Evropian të Studimeve Ballkanike, Sllave dhe Orientale të Universitetit të Maqedonisë në Selanik. Ajo ka qenë një bashkëpunëtore në Qendrën e Amsterdamit për Holokaustin dhe Studimet e Gjenocidit, Drejtoreshë e Kërkimeve dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Institutin e Politikave të Imigracionit në Greqi dhe ka ligjeruar shkencën politike dhe antropologjinë politike në Kolegjin Amerikan të Selanikut. Znj. Syrri ka punuar me Agjencinë e Lajmeve Reuters, Agjencinë e Lajmeve të Athinës, Qendrën për Hulumtime të Evropës Juglindore, Netzwerk-in e Migracionit të Berlinit, Këshillin Britanik, Qendrën e Studimeve të Refugjatëve të Oksfordit, Institutin EastWest, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe jofitimprurëse në Afrikën Jugore, Lindore dhe Juglindore Evropën për çështjet e zhvillimit të pas konfliktit, zgjedhjet, migracionin, refugjatët, kufijtë dhe integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.

Sumeja Tulic ka diplomë Bachelor në Fakultetin Juridik në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe Master nga Programi i Rajonit Evropian Rajonal për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Sarajevë. Që nga viti 2011 ka punuar si oficer programesh për Mbrojtës të të Drejtave Civile për Ballkanin Perëndimor dhe si anëtar i Teatrit të Luftës në Sarajevë (SARTR-SARAJEVO) që nga viti 2008. Znj. Tulic është një nga themeluesit e Shoqatës Kontakt në Sarajevë, një organizatë që u  përqendrua në analizën teatrale të problemeve sociale. Si bashkëpunëtore, ajo ka punuar në shumë producentë evropianë në Belgjikë, Itali, Gjermani dhe Greqi.

Alban Ukaj është një aktor nga Kosova që jeton në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai u diplomua nga Akademia e Arteve të Arteve në Sarajevë në vitin 2004 dhe ka punuar në Teatrin e Luftës të Sarajevës që nga viti 2008. Ai është aktiv në film dhe në teatër. Kohët e fundit, ai është shfaqur në projektin e fundit të drejtorit grek Menelaos Karamaghiolis dhe të tjerë duke përfshirë një prodhim të Palme d'Or. Aktualisht ai është duke punuar në Hypermnesia për prodhimin e teatrit dokumentar dhe në prodhimin e teatrit BITEF. Puna e tij fokusohet në programet e bashkëpunimit rajonal si angazhimi i vazhdueshëm me Fondin Heartefact të Beogradit dhe projekte të ndryshme në Kosovë, Mal të Zi, Serbi, Bosnjë dhe Kroaci. Ai është një nga bashkëpunëtorët e Kontaktit, një shoqatë e dedikuar për promovimin e kërkimit në teatër, me fokus në angazhimin e grupeve të margjinalizuara. Zt. Ukaj aktualisht është duke shkruar dhe drejtuar një film të shkurtër me seli në Prishtinë me bashkëprodhim nga Beogradi.

Ivan Vejvoda është nënkryetar për programet e Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara. Prej vitit 2003 - 2010, ai ishte drejtor ekzekutiv i Trustit Ballkanik për Demokraci, një projekt i GMF. Ai shërbeu në vitin 2002-2003 si këshilltar i lartë për politikën e jashtme dhe integrimin evropian ndaj kryeministrit serb - së pari Zoran Djindjic dhe më pas Zoran Zivkovic. Para shërbimit të tij në qeverinë serbe, zt. Vejvoda ishte Drejtor Ekzekutiv i Fondit të Beogradit për një Shoqëri të Hapur prej 1998-2002. Gjatë mesit të viteve 1990, ai mbajti poste të ndryshme akademike në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë një burseën njëvjeçare në Kolegjin Smith dhe Kolegjin Macalester në SHBA dhe një bursë studimi trevjeçare në Universitetin e Sussex në Angli (1993 -1996). Ai ishte një hulumtues në Institutin e Studimeve Evropiane në Beograd (1984-1993). Zt. Vejvoda ka botuar gjerësisht mbi temat e tranzicionit demokratik, totalitarizmit dhe rindërtimit të pasluftës në Ballkan. Përveç kësaj, ai ishte një figurë e shquar në lëvizjen e opozitës në Jugosllavi në vitet 1990. Në Beograd ai ishte bashkëthemeluesi i Forumit Demokratik në vitin 1989 dhe Rrethi i Beogradit - Shoqata e Intelektualëve të Pavarur në vitin 1992. Ai bashkë-editoi Demokratizimin në Europën Qendrore dhe Lindore (Pinter 2000, Continuum 2002) dhe Jugosllavi dhe Pas (Longman 1997). Ka diplomë nga Instituti i Etudes Politikave të Parisit (1972) dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare në Universitetin e Beogradit. Atij i është dhënë Urdhri Kombëtar i Meritave dhe Rendi i Yllit Italian të Solidaritetit.

Toni Vidan është aktivist i energjisë dhe klimës i organizatës mjedisore Zelena akcija (ZA) / Miqtë e Tokës Kroaci, paraprkisht duke punuar si President dhe në bordin ekzekutiv. Aktualisht po punon për ngritjen e një qendre edukimi për energjinë e qëndrueshme në ish-kazermat ushtarake në ishullin Šolta pranë Splitit, Kroaci. Që nga viti 1991, ai ka qenë aktiv në negociatat ndërkombëtare për klimën dhe ka ndihmuar në krijimin e Mjedisit Global. Ai ka marrë pjesë në disa iniciativa të klimës ndërkombëtare, duke përfshirë Koordinatorin e Rrjetit të Veprimit të Klimës për Evropën Qendrore dhe Lindore (1992-1995) dhe si thesar i Miqve të Tokës Ndërkombëtare. Zt. Vidan gjithashtu punon me një numër të organeve konsultative në Kroaci dhe ndërkombëtarisht, duke përfshirë edhe atë si vëzhgues në Komitetin e Mjedisit të Parlamentit Kroat; Kryetar i Komitetit Kombëtar Kroat për Zhvillimin e Sektorit Civil; dhe me Forumin e Mjedisit të Evropës Juglindore. Zt. Vidan u zgjodh kohët e fundit si anëtar i ardhshëm i Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian.

Bosiljka Vukovic është Kryesuese e Divizionit për Mbështetjen e Këshillit Kombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm në Ministrinë e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit në Malin e Zi. Ajo ka punuar në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm në vendin e saj të lindjes, Mal të Zi, që nga viti 2007. Znj. Vukovic më parë ka shërbyer si Kryesuese e Zyrës për Zhvillim të Qëndrueshëm, një organ përgjegjës për koordinimin ndërsektorial të strategjive kombëtare dhe afatgjata Politikat e zhvillimit. Ajo shërben si sekretare e Këshillit Kombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm, një organ këshillues me shumë palë të interesuara të qeverisë së Malit të Zi për çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm, të kryesuar nga Kryeministri. Si një pikë fokale kombëtare për Komisionin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm (CSD) dhe përgatitjet kombëtare për Samitin Botëror të Tretë mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm (Rio + 20), ajo ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në proceset e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB dhe BE. Në vitin 2011, Znj. Vukovic u zgjodh zëvendëskryetare e Zyrës për Sesionin e 20 të CSD në emër të Grupit të Evropës Lindore të OKB-së. Para se të kthehej në Mal të Zi, ajo punoi në programet bazë të zhvillimit, kryesisht në Serbi, në monitorimin dhe vlerësimin e infrastrukturës, ndërtimit të komunitetit dhe projekteve të zhvillimit bujqësor. Ajo mbaroi masterin e saj në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare të Avancuara (SAIS) në Universitetin Johns Hopkins me një përqendrim në ekonominë ndërkombëtare dhe studimet evropiane. 

Raporti

 Raporti përfundimtar i takimit të parë vjetor të forumit Ballkanik në Selanik, Shkurt 2013.

Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO