Intervistë me shoqërinë civile: “Zgjedhjet parlamentare të BE-së dhe implikimet për rajonin e Ballkanit Perëndimor”.

#TheBalkanForum Intervistë me Arbëresha Loxha, Drejtoreshë Ekzekutive, GLPS, Kosovë; Milica Skileviq, Menaxhere e Projektit, Shkolla e Hapur Beogradase, Serbi, Anto Jankoviqin, President i CEPS-it, Mali i Zi, për të biseduar për zgjedhjet parlamentare të BE-së dhe implikimet për rajonin e Ballkanit Perëndimor”.

Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO