Експертски Одбор
И биографија ...

DAVE WARD


Дејв Вард е консултант за кампањи и медиуми во Велика Британија, со повеќе од 20 години искуство во хуманитарниот сектор, во кампањи и лобирање за промена на националните и меѓународните прашања. Тој исто така работел во локалната и националната влада во Велика Британија. Од посетата на Западен Балкан пред 15 години, тој имал силен интерес за регионот и со текот на времето ги посетил Косово, Македонија, Албанија и Црна Гора, додека Босна и Херцеговина и Србија се на следни на листата за посета. Дејв беше избран да служи во советот на Лондонскиот Округ на Мертон во мај 2018 година, исто така е претставник во Комитетот за апликации за планирање во одборот за стари лица и благосостојба, а неодамна се приклучи и на Одборот на експерти на The Balkan Forum.


PANAGIOTIS TZANNETAKIS


Панагиотис Цанетакис се приклучи на HumanRights360 во октомври 2018 година, фокусирајќи се на социјалните иновации, вмрежувањето, програмирањето и имплементација на програми. Тој соработува со Омнес, здружение за домување во Кукуш, основано со скратено работно време.

Пред да се приклучи на HumanRights360, Панагиотис работеше со ,,Помош на бегалците”, коосновајќи го грчкиот огранок на добротворната хуманитарна организација, каде што се фокусираше на поттикнување на партнерства помеѓу различнo засегнатите страни и поддршка на проекти кои работат на вклучување на новодојденците. Панајотис е основач на ,,Центарот на заедници” во Кора во Атина. Тој е соработник на Симбиоза, Граѓанска школа за политички студии, подржувајќи ги организациите за семинари за урбана практика и социјална инклузија.

Тој е член на Техничкиот управен комитет ‘’Curing the limbo", проект за пилот-домување финансиран од Урбанистички иницијативи во Атина, и неодамна се приклучи на Одборот на експерти на Балканскиот форум. Панајотис има диплома по архитектура, од Бартлет школата за архитектура, UCL, и BTEC во уметност и дизајн од Факултетот за уметност на Бјам Шоу, Централен Св. Мартинс.


Донатори

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO