Street Performance in Klina

#streetperformance in Klina: Today, during the street performance activity in the main square of #Klina, young volunteers have sensitized the citizens in regards to the existent #barriers, as a result of #stereotypes, #marginalization and gender-based #discrimination, in the employment of women, youth, communities and people with disabilities. Furthermore, they have gathered data specifically about the employment of women in this municipality through short interviews with #citizens. This activity was supported by the EU Office in Kosovo, and was implemented by The Balkan Forum, Syri i Vizionit and the Municipality of Istog. An activity with the same theme will be organized on Thursday (September 15) in Junik, starting at 12:00.

_______________________________________________________________

#shfaqja në rrugë, Klinë: Sot, vullnetarët gjatë aktivitetit në sheshin kryesor të Klinës kanë sensibilizuar qytetarët në lidhje me barrierat që ekzistojnë si pasojë e margjinalizimit, paragjykimeve dhe diskriminimit me baza gjinore, në punësimin e grave, të rinjëve, komuniteteve dhe personave me aftësi të kufizuara. Poashtu, kanë marrë të dhëna në lidhje me punësimin e grave gjatë intervistave të shkurtëra me qytetarë. Ky aktivitet është mbështetur nga Zyrja e Bashkimit Evropian, dhe u implementua nga The Balkan Forum, Syri i Vizionit dhe Komuna e Istogut. Aktivitet me temën e njejtë, do të organizohet edhe të enjtën (15 shtator) në Junik, duke filluar në ora 12:00.