Okrugli sto “Izazovi za obrazovni sistem i prilike za regionalnu saradnju”

Balkan Forum je u saradnji sa profesorom Tomi Treska iz Albanije 15. decembra 2017. pokrenuo regionalni sastanak o obrazovanju u diskusiji na okruglom stolu održanom u Tirani pod nazivom “Izazovi za obrazovni sistem i prilike za regionalnu saradnju”.

Nalazi i preporuke profesora Treska otvorili su diskusije sa poslanicima, Ministarstvom ekonomije, medijima, stručnjacima, profesorima sa univerziteta, direktorima škola i donatorima iz Albanije. Učesnici na ovom događaju izrazili su interesovanje i posvijećenost podsticanju regionalne saradnje i partnerstva u obrazovanju.

Pružili su brojne primjere inicijativa, ideja i preporuka koje mogu da doprinesu unaprijeđenju zajedničke regionalne agende o obrazovanju, uključujući razvijanje regionalnog formata izvještavanja, uspostavljanje standarda regionalnog obrazovanja i pouzdanih sistema za procjenu napretka, uspostavljanje polisa i mehanizama koji promovišu i garantuju kvalitet obrazovanja.

 

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO