Forma za kontaktiranje

The Balkan Forum

Ul. Sejdi Kryeziu, br. 13 

10000 Prišina

Republika Kosovo

Fiksni telefon:  +381 38 728 927

Mobilni:     +386 49 427 222

Email: info@thebalkanforum.org