Latest
Docs

Zakon o obveznim/obligacionim odnosima BiH

1978 | Laws | Business/Economic Development, Human Capital |Bosnian (Latin), Croatian, Serbian (Latin)

Statut Brcko distrikta

2010 | Constitution | Business/Economic Development, Energy, EU Enlargement Policy, NGO (Civil Society), Regional Cooperation |Bosnian (Latin), Croatian, Serbian (Latin)

Zakon o zastiti na radu

2014 | Laws | Human Capital, Human Capital, Labour |Croatian

UCESCE GRADJANA I SARADNJA IZMEDJU CIVILNOG SEKTORA I LOKALNIH SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI I ALBANIJI

2013 | Studies | Environment, Human Capital, Human Capital, Infrastructure, NGO (Civil Society) |Montenegrin (Latin)

News
News

Regional Conferences

Balkan Forum on Regional Cooperation

7 – 9, February 2013  
Thessaloniki, Greece 

Energy Efficiency Policies in the Balkans

Opportunities for Regional Cooperation
14 – 15 September 2014 Tirana, Albania

Balkan Forum on Regional Cooperation 

The Second Annual Forum;
19 – 21 March 2015 - Thessaloniki, Greece

Website Log
Automaticaly translated with 'Google Translate'

"Videos", promijenjeno u "VideoLinks" za što je moguće više

Vremenski žig: 2017-06-20 15:53:13 Provjerite vezu

Objavljene su nove djelatnosti

Vremenski žig: 2017-06-20 14:17:40 Provjerite vezu

"VIDEOS", dodani su na bosanskom jeziku

Vremenski žig: 2017-06-15 16:47:33 Provjerite vezu

"O nama", preveden je na bosanski jezik

Vremenski žig: 2017-06-15 14:53:33 Provjerite vezu

Titlovi u grčki se dodaju videozapisima

Vremenski žig: 2017-06-14 10:21:34 Provjerite vezu

Dodano je "WebsiteLog" za prijavu promjena na web stranici

Vremenski žig: 2017-06-14 09:43:35 Provjerite vezu